By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

 Six reasons why US capital expenditure is on the rise

Zes redenen waarom de Amerikaanse kapitaalsinvesteringen toenemen

08-04-2014 | Vooruitblik | Peter van der Welle In de Verenigde Staten blijven de kapitaalsinvesteringen achter bij de economie als geheel. Sommigen denken dat dit de 'new normal' is, maar volgens Robeco-strateeg Peter van der Welle is er een grote kans dat de investeringen later dit jaar zullen herstellen.

In het kort
 • Lage Amerikaanse kapitaalsinvesteringen zijn geen voorbode van de 'nieuwe normale situatie' 
 • Verbeterde vooruitzichten voor bedrijven stimuleren investeringen 
 • Amerikaanse industriële renaissance jaagt bredere investeringen aan 
 • Politieke en economische onzekerheid is afgenomen 
 • Betere omstandigheden om kapitaalsinvesteringen uit te lokken

Waarom de investeringsactiviteit in de VS laag was
De afgelopen jaren waren de kapitaalsinvesteringen teleurstellend. Na de ernstige economische krimp in 2008 schroefden bedrijven hun investeringen flink terug om kosten te besparen. Op het politieke front daalde het vertrouwen door de patstelling rond de overheidsbegroting en 'Obamacare'.

Door de daling van de aandelenkoersen in 2007-2009 konden bedrijven die wilden uitbreiden, goedkoop andere bedrijven opkopen. Zij hoefden dus niet direct in kapitaalgoederen te investeren. En doordat banken strengere voorwaarden stelden aan commerciële en industriële leningen, werd het voor bedrijven lastiger om geld te lenen voor investeringen.

Waarom de investeringsactiviteit in de VS later dit jaar kan herstellen
Het is weinig verrassend dat de Amerikaanse kapitaalsinvesteringen als percentage van het BBP nog steeds ver onder het historische niveau liggen. Dit heeft geleid tot discussie onder beleggers. Is wat we nu zien, de 'new normal’, de nieuwe normale situatie? 

"Nee", zegt Robeco-strateeg Peter van der Welle. "Recente ontwikkelingen in de Amerikaanse economie wijzen erop dat het tij zal keren voor kapitaalsinvesteringen. Vorig jaar bleken gunstigere omstandigheden de investeringsgroei niet te stimuleren. Marktanalisten die in 2013 een toename van investeringen voorspelden, hadden het mis."


'Een combinatie van 'pull- en push'-variabelen kan het tij keren voor kapitaalsinvesteringen'

Volgens Van der Welle laat dit zien dat verbeteringen op één gebied niet voldoende zijn om de kapitaalsinvesteringen aan te wakkeren. Dit vereist momentum bij een brede groep van factoren die van invloed zijn op de investeringen. "We zien een combinatie van 'pull- en push'-variabelen die het tij kunnen keren", zegt Van der Welle.

 1. Verbeterde vooruitzichten voor bedrijven stimuleren investeringen
  De economische onzekerheid rond het Amerikaanse herstel is afgenomen. Meerdere voorlopende indicatoren voor investeringsactiviteit zijn al enige tijd positief. Consumenten hebben hun schulden afgebouwd, Amerikaanse banken hebben hun leenvoorwaarden versoepeld en er is weer meer vraag naar leningen vanuit de industriële sector.
 2. Amerikaanse industriële renaissance kan investeringen aanjagen
  De groei in sterke economische sectoren kan een domino-effect hebben en leiden tot een betere vrije kasstroom en een sterkere winstontwikkeling voor aanverwante sectoren. Een goed voorbeeld is schaliegas. Door het overvloedige aanbod zijn de binnenlandse gasprijzen gedaald en dit heeft de business case voor gasgerelateerde industrieën sterk verbeterd. De huidige industriële renaissance in de VS zal de weg vrijmaken voor innovaties, die investeringen stimuleren.
 3. Politieke en economische onzekerheid is afgenomen
  De patstelling in het Congres is voorbij doordat vooral de Republikeinen de schuld krijgen van de shutdown’ van de Amerikaanse overheid in november 2013. De onbuigzame Republikeinse houding ten opzichte van fiscale verkrapping en de aanvallen op 'Obamacare' zullen afzwakken in de aanloop naar de Congresverkiezingen later dit jaar.
 4. Bedrijven staan onder druk om verouderde kapitaalgoederen te vervangen
  De verouderende kapitaalgoederenvoorraad zal de investeringen stimuleren. Het machinepark is sinds 1995 niet zo oud geweest als nu en sommige intellectuele-eigendomsproducten dateren uit de jaren tachtig. Gebouwen en machines moeten weer sneller worden vervangen, want met de bestaande kapitaalgoederen wordt het steeds moeilijker om hogere productiecijfers te realiseren.
 5. Bestaande kapitaalgoederenvoorraad leidt tot afnemende efficiencywinst
  Het wordt steeds moeilijker om de efficiency bij bedrijven op te voeren met behulp van de bestaande kapitaalgoederenvoorraad. Als bedrijven efficiencyvoordelen willen behouden, moeten ze waarschijnlijk productiviteitsverhogende investeringen doen. De kwaliteit moet omhoog, maar er zijn ook meer kapitaalgoederen nodig, omdat de bezettingsgraad in de Amerikaanse industrie is gestegen tot boven het gemiddelde van de conjunctuurcyclus.
 6. Druk van beleggers om meer te investeren
  Beleggers moedigen bedrijven steeds meer aan om groeimogelijkheden te benutten, wat bedrijven kan aanzetten tot meer fusie- en overnameactiviteit. Het kan ook autonome groei stimuleren door directe investeringen in apparatuur, software en intellectuele eigendomsrechten.

Van der Welle: "Politieke ontwikkelingen en gezonde balansen van bedrijven zijn belangrijk, maar er zijn meer positieve omstandigheden nodig om de kapitaalsinvesteringen aan te jagen. Op basis van deze zes argumenten verwachten we later dit jaar een herstel, en denken we dat de lage Amerikaanse kapitaalsinvesteringen van de afgelopen vijf jaar geen voorbode zijn van een 'new normal'.”

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina: