By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Verkleinen van het renterisico voor high-yieldbeleggingen

14-07-2014 | Visie | Sander Bus Het vooruitzicht van de eerste renteverhogingen sinds jaren nu de economische groei aantrekt, heeft ertoe geleid dat beleggers twijfelen aan hun high-yieldstrategieën. Het besluit om in een bepaald soort fonds te beleggen is afhankelijk van je verwachting.

In het kort

  • De rente kan stijgen als de economische groei aantrekt 
  • Dit leidt tot lagere obligatiekoersen 
  • Beleggers kunnen voor zero-duration kiezen om het risico af te dekken
De dalende rente heeft gezorgd voor lagere rendementen op obligaties en ingelopen spreads – het verschil tussen de rente die wordt betaald voor hoger renderende vastrentende waarden en die op superveilige staatsobligaties.

Aangezien de rente is gedaald, zijn de obligatiekoersen (die tegengesteld bewegen aan de rente) gestegen. Maar als de markt draait lopen beleggers risico’s. In geval van een plotseling stijgende marktrente dalen de obligatiekoersen.

Veel beleggers kiezen ervoor om zich voor dit risico af te dekken en kiezen daarom voor een zero-durationstrategie. Bij deze strategie worden renteswaps gebruikt, waardoor de lange rente wordt vervangen door een korte rente. Zo wordt het renterisico ingeperkt.

Rentevisie
Dus wat moeten beleggers nu doen? "Dat hangt af van je verwachting of de rente zal stijgen of niet, en zo ja, met hoeveel," aldus Sander Bus, portefeuillemanager van het fonds Robeco Global High Yield Bonds. In een normale markt hebben meer risicovolle bedrijfsobligaties een langere looptijd en hogere spreads ten opzichte van obligaties in de benchmark. Meestal geldt dat hoe langer de looptijd is, hoe hoger de rente.

Veel beleggers verkiezen daarom een langere looptijd boven een kortere looptijd. Het fonds van Sander Bus biedt een combinatie van beide soorten. Hij baseert zijn beleggingsbeslissingen op uitgebreid onderzoek naar de beste keuzes wat betreft de risico-rendementsverhouding. Met dit fonds kun je optimaal profiteren van de rentecurve binnen high-yieldobligaties met allerlei verschillende looptijden", zegt Bus.

"Een voorkeur voor high-yieldobligaties moet echter wel passen bij je vooruitzichten. Je moet geen sterke stijging van de rente verwachten en ook geen sterke stijging in creditspreads.

Focus op verlaging van risico
Het fonds Global High Yield Bonds biedt een zero-durationvariant voor beleggers die ervan overtuigd zijn dat de rente zal stijgen, maar hun stukken nog niet willen verkopen omdat zij dan te maken krijgen met transactiekosten. Beleggers kunnen in plaats daarvan zo veel stukken als ze willen van een reguliere aandelencategorie binnen het high-yieldfonds van Robeco overdragen naar een zero-durationvariant. Zo kunnen zij hun exposure naar betere spreads behouden en zijn ze beschermd tegen het renterisico.

Dit is een goedkoper alternatief om het risico te beperken: "In een dergelijke zero-durationvariant profiteer je optimaal van de rentecurve binnen high-yieldobligaties met allerlei verschillende looptijden, maar heb je geen last van een rentestijging", zegt Sander Bus.

Maar je krijgt de mogelijke extra rendementen niet zomaar cadeau. "Je kunt niet profiteren van de negatieve correlatie tussen de rente en de spreadbewegingen die we zien in normale marktomstandigheden. In een dergelijke omgeving kan een zero-durationvariant zelfs volatieler zijn dan een traditionele portefeuille."

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.