By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

High yield draagt nog voldoende rendement

14-02-2014 | Insight | Sander Bus De dagen van torenhoge rendementen in de highyieldmarkt zijn voorbij, maar beleggers kunnen nog steeds interessante resultaten halen, zeker vergeleken met staats- of investmentgrade-obligaties.

Beleggers die uitgaan van een spoedige herhaling van de dubbelcijferige rendementspercentages op bedrijfsobligaties, zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd bedrogen uitkomen. In 2009 deden highyieldobligaties hun naam eer aan, met rendementen van meer dan 50%, en ook in 2010 en 2012 liepen de rendementspercentages nog in de dubbele cijfers. Deze hoogtijdagen lijken nu voorbij.
 
We verwachten dat 2014 een interessant jaar wordt voor obligatiebeleggers. De groeikracht van Westerse economieën verbetert en de monetaire verruiming in de Verenigde Staten wordt afgebouwd. Deze factoren hebben een sterke invloed op vastrentende waarden, en daarmee ook op highyieldobligaties. Dit soort bedrijfsobligaties, met een lagere kredietwaardigheid dan de zogeheten investmentgradeleningen, vormt op dit moment een aantrekkelijke vermogenscategorie. High yield biedt beleggers de mogelijkheid extra rendement te behalen zonder al te veel extra risico's te lopen. De premie ten opzichte van investmentgrade-obligaties bestaat namelijk nog steeds, en nu de financiële positie van bedrijven uit het highyieldsegment is verbeterd, is de kans op wanbetalingen geslonken. De risico-rendementsverhouding ten opzichte van investmentgrade-leningen is dan ook aantrekkelijk.

Ook het renteverschil tussen highyieldleningen en staatsobligaties is interessant. De huidige risico-opslag zal naar onze verwachting niet veel bewegen, en dit betekent dat het effectief rendement op highyieldobligaties dit jaar zo'n 3-4% hoger zal liggen dan op staatsobligaties.

De afgelopen jaren hebben beleggers in highyieldleningen flinke rendementen gerealiseerd. Dat is vooral gekomen door de vraag naar risicovollere vermogenscategorieën. Doordat de officiële rentetarieven zo laag waren, ontstond er wereldwijd een zoektocht naar rendement en nam de risicobereidheid toe. Bij veel beleggers kwam high yield in beeld als beleggingskans. Door deze grote belangstelling daalde de risico-opslag, de vergoeding voor het extra risico ten opzichte van de veiligere staatsobligaties. Een dalende rente komt overeen met een hogere koers voor de obligatie, waardoor beleggers hebben geprofiteerd van koerswinsten.

Nieuwe risicobereidheid
De dalende rente op de kapitaalmarkten was gunstig voor bedrijven die ooit zwaar in de schulden zaten. De historisch lage rente in de periode na de financiële crisis stelde ze in staat om hun schulden af te bouwen doordat ze goedkoop konden herfinancieren, iets dat nodig was omdat er vaak gevaarlijk veel schuld op de balans stond. Nu bedrijven zijn gestopt met het verlagen van de risico's op de balans en bereid zijn weer nieuwe risico's te nemen, heeft de zogeheten kredietcyclus het stadium van volwassenheid bereikt.

Het is belangrijk dat beleggers deze nieuwe risicobereidheid nauwkeurig in de gaten houden, voor het geval bedrijven weer te veel hooi op hun vork nemen. Het is dan ook verstandig om de voorkeur te geven aan behoedzaam beheerde bedrijven met een hogere kredietbeoordeling, zoals BB en B, en om bedrijven met een CCC-beoordeling te mijden. We vinden de leningen van bedrijven als Veolia, UPM en Thames Water aantrekkelijk. Bedrijven met een te groot faillissementsrisico proberen we buiten de deur te houden.

Een andere ontwikkeling die we waarnemen, is een toename van met schuld gefinancierde fusies en overnames van bedrijven. Agressieve financieringsstructuren met veel schuld gaan ten koste van  obligatiehouders. Dit betekent dat we wat behoudender moeten zijn bij het selecteren van bedrijven.

De kwalitatief beste bedrijven in het highyieldsegment (BB en B), bieden nog voldoende compensatie voor mogelijke wanbetaling en leveren nog steeds een goed rendement op. Beleggers moeten wel veel voorzichtiger zijn met bedrijven die een CCC-rating hebben.
We achten de kans op een verdere daling van de risico-opslagen op high yield klein, maar een flinke stijging verwachten we ook niet. We gaan uit van min of meer gelijkblijvende rente en creditspreads. In dat scenario behouden beleggers hun effectief rendement van ongeveer 5-6% op wereldwijde highyieldleningen.

Grafiek: High yield versus staatsleningen

Amerikaanse highyieldleningen hebben een hogere risico-opslag dan Europese. Bron: Bloomberg

Dit artikel verscheen eerder in Beleggers Belangen.
Deel deze pagina: