By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Turkije op een tweesprong

11-06-2013 | Visie | Jasperien van Weerdt

Turkije is sinds eind mei het decor van felle protesten tegen de regering. Moeten beleggers zich zorgen maken?

Geen flanerende toeristen, maar wolken van traangas en waterkanonnen domineren sinds kort het beroemde Taksimplein in Istanboel. De onrust begon op 31 mei met een kleinschalige sit-in tegen de afbraak van een park in Istanboel, maar is na hard politie-optreden uitgegroeid tot een wijd verspreid massaprotest tegen de regering van premier Erdogan.
De protesten hebben geleid tot grote onrust op de Turkse financiële markten. Op 3 juni kelderde de Turkse aandelenmarkt met 10,2 procent. De dagen erna lieten de koersen een grillig verloop zien. Ook de Turkse lira daalde in waarde, terwijl de rente op staatsobligaties steeg.

Mandaat
Beleggers zijn nerveus; niet in het minst omdat in diverse mediaberichten wordt gesproken van een Turkse variant van de Arabische lente. Cornelis Vlooswijk, emerging markets specialist bij Robeco, vindt die vergelijking echter niet opgaan. "Anders dan de voormalige leiders van bijvoorbeeld Libië en Egypte is de Turkse regering democratisch gekozen en kan zij rekenen op een ruim mandaat van de kiezer."

Daarnaast hebben de protesten niets te maken met een uitzichtloze financiële situatie van de bevolking, zoals in andere landen in de regio. "Integendeel: de Turkse bevolking heeft de afgelopen tien jaar de vruchten geplukt van een degelijk economisch beleid van de regering. Het gemiddelde inkomen is in die jaren verdriedubbeld, er leven minder mensen dan ooit onder de armoedegrens en de werkloosheid en inkomensongelijkheid zijn afgenomen", zegt Vlooswijk.

Jarenlange strijd
De huidige protesten maken volgens hem deel uit van een jarenlange strijd tussen Turken die de scheiding tussen religie en staat willen handhaven en landgenoten die aansturen op een grotere invloed van de islam op de maatschappij. Ook in het verleden botste het geregeld tussen beide partijen. De grote vraag is of de Turkse overheid erin zal slagen de huidige impasse op een vreedzame en democratische manier te doorbreken. Vlooswijk wijst erop dat het in de laatste tien jaar uiteindelijk steeds is goed gekomen.

Toerisme
Het volksoproer kan volgens hem op korte termijn een beperkte impact hebben op de Turkse economie. Zo kunnen buitenlandse bedrijven hun investeringen in het land uitstellen. Ook melden Turkse media dat het toerisme er nu al onder lijdt en dat in heel Turkije al 10% van de hotelboekingen is geannuleerd. Als de onrust lang aanhoudt, is er volgens Vlooswijk een risico dat de economische groei er iets door onder druk komt.
Desondanks gelooft hij er nog steeds in dat de Turkse economie de komende jaren in een aantrekkelijk tempo kan blijven groeien, mede onder invloed van de bevolkingsgroei en een degelijk economisch overheidsbeleid. De veelal goed geleide Turkse bedrijven kunnen dit volgens hem goed vertalen naar een groei van hun bedrijfswinsten.

Rating onder druk?
Of de kredietrating van Turkije door het toegenomen politieke risico onder druk komt, betwijfelt Vlooswijk. "Volgens ratingbureau Fitch is de huidige onrust al gereflecteerd in de huidige rating. Dat is geen vreemde gedachte. Turkije heeft niet de hoogste rating. Er is al enige onrust ingeprijsd."

Een ander aandachtspunt van Vlooswijk is het tekort op de lopende rekening van Turkije. Dit is de laatste jaren iets gedaald, maar vormt met 6% BBP nog steeds een punt van zorg.

Iets lagere waardering

De MSCI Turkey index is gemeten in euro's in de laatste twaalf maanden met 27% gestegen, ondanks de recente koersdaling. Turkse aandelen zijn volgens Vlooswijk nu niet spotgoedkoop, maar nog wel iets lager gewaardeerd dan die van andere landen met goede groeivooruitzichten.
De portefeuille met aandelen uit opkomende markten is daarom nog steeds overwogen in Turkije. Hieronder valt een breed scala van bedrijven: banken, telecom, producenten van bedrijfswagens en wasmachines en een olieraffinaderij.

Deel deze pagina: