By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

The outlook for US stocks in 2014

Overstap van schuldpapier naar aandelen in opkomende markten

24-01-2014 | Insight | Lukas Daalder Aandelen van opkomende markten zijn nu aantrekkelijker dan het schuldpapier van deze landen, wat heeft geleid tot een wijziging van de strategie van Robeco Assetallocatie.

Speed read:
 • Mogelijke verslechtering van de vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten
 • Volatiliteitsrisico is niet weerspiegeld in het rendement
 • Problemen rond de groei en valutarisico's blijven bestaan
 • Aandelen bieden meer opwaarts potentieel en minder risico
 • Wegingen in multi-assetportefeuille gewijzigd

2013 was een moeilijk jaar voor schuldpapier van opkomende markten, vooral als gevolg van valutadalingen. Voor aandelen van deze markten lijkt het ergste nu echter achter de rug, aldus Lukas Daalder, portefeuillemanager Global Allocations.

En aangezien de situatie voor de schuldensector dit jaar mogelijk verslechtert vanwege een aantal economische problemen in deze landen, vindt Daalder dat de tijd rijp is om in te grijpen. Het Robeco Assetallocatie-team verkoopt schuldpapier van opkomende markten om een onderweging daarvan in de portefeuille te krijgen en koopt aandelen van opkomende markten om die allocatie te verhogen naar een overweging.

Het team beheert vanuit Rotterdam meer dan EUR 20 miljard aan vermogen voor institutionele en particuliere klanten in multi-assetportefeuilles.  

“Van de verschillende vastrentende beleggingen noteerde schuldpapier van opkomende markten afgelopen jaar een van de zwakste resultaten. Bovendien was het de slechtste jaarperformance ooit”, zegt Daalder. “De rente steeg, valuta's verzwakten en de rendementen vielen tegen.” Vooral de algemene verzwakking van de valuta's van opkomende markten was een probleem, omdat dit ten koste gaat van het rendement als voor het fonds de waarde van obligaties wordt omgerekend naar euro's.

Drie redenen waarom schuldpapier van opkomende markten het slecht doet
Volgens Daalder en zijn collega's zijn er drie redenen waarom schuldpapier van opkomende markten het slechter zal blijven doen: economische factoren, verzwakkende valuta's en de relatief hoge volatiliteit ten opzichte van andere sectoren.

 • Economische factoren: de groei in opkomende markten is nog zwak. China heeft problemen met de structurele aanpassing van zijn snel groeiende economie, terwijl lagere grondstoffenprijzen de inkomsten beperken van de landen die afhankelijk zijn van de verkoop van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast blijft de inflatie in sommige landen hardnekkig hoog, vooral in Indonesië en Brazilië.
 • Valutaire problemen: “Over het algemeen verwachten we dat de neerwaartse druk op valuta's van opkomende landen voorlopig blijft bestaan”, zegt Daalder. “Vanwege zwakkere economische fundamentals en hogere tekorten op de lopende rekening zullen opkomende markten hun valuta's mogelijk nog verder laten verzwakken om de export te stimuleren.”
 • Hoge volatiliteit: “Voor beleggers die de markt betraden met de verwachting van stabiele en voorspelbare obligatie-achtige rendementen werd pijnlijk duidelijk dat – vanwege de verzwakkende valuta's – de volatiliteit van schuldpapier van opkomende markten beduidend hoger is dan die van de high-yieldsector”, aldus Daalder. “Schuldpapier van opkomende markten heeft voor deze ongewenste volatiliteit nog geen toereikende risicopremie ingeprijsd, dus hebben we nu besloten om ‘emerging debt’ te verlagen naar een onderweging.”


Volatiliteit: high yield biedt een betere risicopremie. Bron: Bloomberg

De belangrijkste vraag voor het team is welk alternatief de voorkeur heeft als je besluit schuldpapier van opkomende markten te verkopen. Er is zelfs even gedacht aan een andere vorm van vastrentende effecten. “Binnen onze tactische assetallocatiemethodologie vergelijken we schuldpapier van opkomende markten met high yield. Dat is ook logisch, want het zijn allebei vastrentende categorieën”, zegt Daalder.

“Maar we hebben al een behoorlijke overweging in high yield en deze beleggingscategorie is relatief illiquide, dus we zijn terughoudend om die positie verder te verhogen. In plaats daarvan geven we er de voorkeur aan om over te stappen op aandelen van opkomende markten.” Het geld dat we binnenkrijgen door schuldpapier van opkomende markten te verkopen, wordt dus uitgegeven aan aandelen, zegt hij.

Drie redenen over te stappen naar aandelen van opkomende markten
Er zijn drie redenen om over te stappen op aandelen van opkomende markten: de valuta-aspecten zijn gunstiger, de aandelen zijn vrij goedkoop en ze profiteren mee van welke verbeterende vooruitzichten dan ook, zegt Daalder.

 • Valutafactoren: “Aandelen zijn tot op zekere hoogte afgedekt tegen dalende valuta's, omdat een zwakkere wisselkoers de winstverwachtingen van exportgeoriënteerde bedrijven stimuleert”, zegt Daalder. “Japan is daar een duidelijk voorbeeld van: de zwakkere yen had een hoge correlatie met de winsten, en met de performance van de Nikkei.”
 • Goedkope waarderingen: “Terwijl we de risicopremie van schuldpapier van opkomende markten ontoereikend vinden, zijn aandelen uit deze landen op dit moment goedkoop ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten. Met andere woorden, de risico's zijn beter in lijn met de potentiële beloningen”, zegt hij.
 • Verbeterende vooruitzichten: “Mochten de vooruitzichten van opkomende markten daadwerkelijk verbeteren (waar we momenteel niet van uitgaan), dan verwachten we betere rendementen voor aandelen dan voor obligaties”, zegt Daalder. Gezien de afwijkende samenstelling van de Emerging Equity benchmark (met veel grotere wegingen in Taiwan en Zuid-Korea) verwacht Daalder ook dat deze ommekeer eerder plaatsvindt voor aandelen dan voor obligaties.

Na de wijzigingen ziet onze multi-assetportefeuille er nu als volgt uit:


De wegingen van aandelen in de portefeuille. Bron: Robeco

Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:

Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions