By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

China is het echte gevaar voor de opkomende markten

10-02-2014 | Vooruitblik | Léon Cornelissen Aandelen uit opkomende markten hebben een zware tijd gehad, maar alleen China kan dit jaar roet in het eten gooien voor beleggers, zegt de chief economist van Robeco.

In het kort

  • Koersen hard onderuit na start tapering Fed 
  • Renteverhogingen door landen die hun valuta beschermen 
  • Kapitaalvlucht stelt beleggers voor een dilemma 
  • Onzekerheid in China is het grotere probleem


Landen zoals India en Turkije hebben de rente verhoogd om hun valuta’s te steunen en kapitaaluitstroom tegen te gaan. Hierdoor zijn de aandelenkoersen gekelderd. Een groot deel van de malaise wordt toegeschreven aan de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), omdat deze is begonnen met de tapering.

Door het afbouwen van de maandelijkse obligatieaankopen in de VS zal de rente geleidelijk stijgen, waardoor geld dat eerder werd belegd in de opkomende markten, weer terugstroomt naar de westerse economieën. Deze kapitaaluitstroom, onder andere uit aandelen, zorgde eerder al voor koersdalingen.

Beleggers hoeven echter niet bang te zijn voor de gevolgen van wat in feite een terugkeer is naar normalere economische omstandigheden in het Westen. Het wordt pas echt gevaarlijk als China in de problemen komt, zegt Léon Cornelissen in zijn maandvisie.

Belangrijke vragen voor beleggers
“De onverwachte en drastische uitverkoop van aandelen uit opkomende markten roept enkele belangrijke vragen op bij beleggers,” zegt hij. Deze zijn:

  • “Zal de Fed het beleid wijzigen, vlak nadat de tapering van het obligatie-inkoopprogramma echt is begonnen? 
  • Wordt het herstel in volwassen economieën verstoord door de toenemende problemen in verschillende opkomende markten? 
  • Veranderen de huidige ontwikkelingen onze visie op de performance van beleggingscategorieën in 2014?"

Het korte antwoord op al deze vragen is nee, tenzij China aanzienlijk verzwakt, zegt Cornelissen.

Reden is dat China als de op een na grootste economie ter wereld grote invloed heeft op de wereldwijde groei. "Doordat het land zo groot is, kunnen zaken er heel anders uit gaan zien als de Chinese economie verder verzwakt," zegt hij.

'Als de Chinese economie aanzienlijk verder verzwakt, kunnen zaken er heel anders uit gaan zien'

"De Chinese autoriteiten hebben onlangs de economische groei afgezwakt om de huizenprijzen te beteugelen en het schaduwbanksysteem aan banden te leggen. Belangrijker nog is dat ze tijdens het laatste partijcongres van de Communistische Partij een ambitieus hervormingsprogramma presenteerden, dat in de praktijk een lagere structurele groei zou betekenen. Maar wat er uiteindelijk zal gebeuren is onduidelijk.

Chinees Nieuwjaar maakt het er niet eenvoudiger op
China blijft problematisch omdat "de beleidsvoorkeuren van de Chinese leiding onduidelijk zijn," zegt Cornelissen. In 2013 wilde de Chinese leiding niet dat de groei onder de 7% terechtkwam. "We verwachten daarom dat China zal streven naar een vergelijkbare groei in 2014 en de groei zal opdrijven indien nodig," zegt hij.

Met buitenlandse reserves van meer dan 40% van het BBP, een structureel begrotingsoverschot, enorme binnenlandse spaartegoeden en een relatief lage overheidsschuld hebben de Chinese beleidsmakers voldoende bewegingsruimte. Het Chinese Nieuwjaar maakt het echter lastig om de huidige staat van de Chinese economie te beoordelen, waardoor het al helemaal moeilijk is om de trend in economische cijfers voor de komende twee maanden te interpreteren. China blijft daarom de komende maanden een onzekere factor."

'Chinese beleidsmakers hebben voldoende bewegingsruimte'

Geef niet langer de Fed de schuld!
“Laten we ondertussen niet langer de Fed de schuld geven van de problemen waar de opkomende markten nu voor staan”, zegt Cornelissen. “De meeste leiders van opkomende economieën hoorde je niet klagen toen de kwantitatieve verruiming drie jaar geleden begon en geld hun land binnenstroomde. Nu de goede tijden voorbij zijn, is kapitaalvlucht een logisch gevolg”, zegt hij. Het is ook niet de belangrijkste oorzaak van hun recente problemen.

"De huidige problemen in verschillende opkomende markten kunnen niet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de beslissingen van de Fed over tapering," zegt Cornelissen. "De beleidsmix in opkomende markten is te soepel geweest. Dit is te zien aan verschillende factoren, zoals het tekort op de lopende rekening van Turkije, dat is opgelopen tot ruim 7% van het BBP."

"De term 'fragile five' is geïntroduceerd om de kwetsbaarheid aan te duiden van Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije vanwege hun tekorten op de lopende rekening. De beleidsmix moet veranderen, al zou het een slecht idee zijn om de rente extreem te verhogen in een poging de wisselkoersen te stabiliseren ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

JP Morgan Emerging Market Currency Index (% YOY)

jp-morgan-emerging-market-currency-index.jpg
Bron: JP Morgan

Zwakkere groei zal het Westen niet ontregelen
"De verzwakking van hun valuta's zal de opkomende landen helpen om hun economie weer in balans te krijgen en hun tekort op de lopende rekening te verlagen. Een zwakkere groei in een aantal opkomende landen zal daarom het aanhoudende herstel in volwassen markten niet ontregelen. Het effect is niet groot genoeg. Het zou wel kunnen bijdragen aan een daling van de grondstoffenprijzen, die het herstel in de ontwikkelde economieën - ironisch genoeg - juist verder zou versterken.

Critici beschuldigen de Fed van het hanteren van een kortzichtig beleid, waarbij alleen gekeken wordt naar de eigen belangen. Daarbij wijzen zij op recente uitingen van de Fed, waarin geen melding wordt gemaakt van de onrust in opkomende markten. Dit in tegenstelling tot de tactvollere beleidsuitspraken van de Europese Centrale Bank.

'De economische invloed van de opkomende markten is te beperkt'

"De Fed is zich bewust van de externe impact van zijn beleid, maar in het sterk gepolariseerde klimaat in Washington communiceert het liever binnen de grenzen van zijn mandaat," zegt Cornelissen. In het verleden hebben critici de Fed verweten niet nationalistisch genoeg te zijn.

Volgens Cornelissen zal de Fed niet terugkomen op zijn taperingprogramma omdat de huidige kracht van de Amerikaanse economie waarschijnlijk wordt onderschat. De BBP-groei over het vierde kwartaal zorgde weer voor een positieve verrassing, net als het cijfer over het derde kwartaal. Sequestration zal, anders dan in 2013, geen rem zetten op de groei, al is de regering wel wettelijk verplicht om het tekort terug te dringen door minder uitgaven. En de PMI-index voor de dienstensector steeg in januari van 53,0 naar 54,0 (waarbij een cijfer boven de 50 groei aangeeft), wat wijst op verdere versterking.

Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist