By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Uitspraken nieuwe Fed-voorzitter doen onbedoeld stof opwaaien

21-03-2014 | Visie | Peter van der Welle Fed-voorzitter Yellen koppelde onbedoeld het moment dat de rente in de VS wordt verhoogd weer aan het einde van het tapering-proces. Voor een goede inschatting van het beleid van de Fed is een analyse van een brede set van indicatoren nu nog belangrijker.

  • Markten koppelen rentebeleid weer aan einde tapering na uitspraken Yellen
  • Fed laat tempo afbouw obligatieaankopen ongewijzigd
  • Tapering Ticker wijst op verdere afbouw, maar geen versnelling
  • Oekraïne en opkomende markten vooralsnog niet van invloed op Fed-beleid

Ongelukkige uitspraken nieuwe Fed-voorzitter
Uitspraken van de nieuwe Fed-voorzitter na de bijeenkomst van afgelopen woensdag deden het nodige stof opwaaien. Janet Yellen, die op 3 februari het stokje overnam van Ben Bernanke, legde na de bijeenkomst van het beleidsbepalende Federal Open Market Committee (FOMC) op 19 maart een verband tussen het einde van het tapering-proces en de eerste verhoging van de officiële rentarieven in de VS. Waar Bernanke door omzichtig manoeuvreren deze zaken uit elkaar wist te trekken, gaf Yellen aan dat “een aanzienlijke periode” (tussen deze twee momenten) opgevat kan als worden als “zes maanden”. De financiële markten reageerden met flinke koersreacties en gaan nu uit van een eerste renteverhoging in april 2015, twee maanden eerder dan de eerdere verwachting.

De beslissing met betrekking tot de verdere afbouw van de maandelijkse obligatieaankopen, het tapering-proces, was niet verrassend. Net als in december vorig jaar en in januari worden deze met USD 10 mrd teruggebracht. Na deze stap bedraagt de omvang nog USD 55 mrd op maandbasis. Evenmin onverwacht was dat de Fed aangaf het werkloosheidsniveau een minder prominente plaats te geven bij het bepalen van het moment dat de rente zal worden verhoogd.

Focus op bredere set van indicatoren
Dat de financiële markten nu een eerdere eerste renteverhoging inprijzen dan voorafgaand aan de FOMC-bijeenkomst, is naar onze mening niet van groot belang. De projecties van de Fed zelf gaan nog uit van een latere verhoging. Bovendien is het geen uitgemaakte zaak dat de Fed het tapering-proces in hetzelfde tempo zal voortzetten.

‘Verbale begeleiding van tapering-proces door Fed nu nog belangrijker’

Een belangrijke implicatie van de uitspraken van Yellen is wel dat, meer dan voorheen, een analyse van een brede set van indicatoren belangrijk is voor een inschatting van het verdere verloop van het tapering-proces. De Fed gaf aan dat het nu kijkt naar “de situatie op de arbeidsmarkt, inflatie-indicatoren en gegevens over financiële ontwikkelingen”. De impliciete koppeling van het tapering-proces aan het rentebeleid is alleen maar een extra reden om de indicatoren nauwlettend te volgen. Ook de verbale begeleiding van het tapering-proces door de Fed is nu nog belangrijker geworden; elk woord van de Fed-bestuurders, Yellen voorop, zal op een goudschaaltje worden gewogen.

De Tapering Ticker, de door Robeco ontwikkelde barometer voor het beleid van de Fed met betrekking tot het obligatie-aankoopprogramma, geeft aan dat de monetaire beleidsmakers bij de volgende bijeenkomst waarschijnlijk opnieuw zullen besluiten tot een gematigde stap in het tapering-proces. Van de twaalf indicatoren die in de Tapering Ticker zijn verwerkt, wijzen er negen in deze richting. Positief zijn de aantrekkende banengroei (ondanks het slechte winterweer), de daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en stijgende aandelenkoersen. Versnelde tapering is echter onwaarschijnlijk, vanwege een afzwakkend ‘momentum' in de macrocijfers. Met name de verkoop van bestaande woningen herstelt nu minder snel dan in de afgelopen maanden.

Oekraïne en opkomende markten vooralsnog niet van invloed op Fed-beleid
De kans dat de Fed haar beleid laat beïnvloeden door de onrust in Oekraïne is vooralsnog niet groot. De monetaire autoriteiten focussen, gezien de doelstellingen van de Fed, op de binnenlandse inflatie en de werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor de recente onrust in opkomende markten. De handel tussen de VS en Rusland is zeer beperkt (de Amerikanen nemen slechts twee procent van de Russische export af), waardoor een groeivertraging van de Russische economie de VS nauwelijks zal raken.

De indirecte gevolgen voor de Amerikaanse economie als Europa schade ondervindt door een eventuele handelsboycot zullen waarschijnlijk eveneens beperkt zijn doordat de westerse landen door de opkomst van schaliegas minder afhankelijk zijn van olie en gas uit Rusland. Gunstig is ook dat de winter nu achter de rug is, Europa goedkoper kolen uit de VS kan importeren en de gasvoorraden als gevolg van de milde winter in Europa ruim zijn.

Als de situatie in Oekraïne uitmondt in een militair conflict zal dit waarschijnlijk wel invloed hebben op het beleid van de Fed, vanwege de impact daarvan op de financiële markten. Vooralsnog is dit voor ons een minder waarschijnlijk scenario.

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina: