By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Milde beleid van de Fed houdt aan

19-12-2013 | Visie | Kommer van Trigt
Speed read
  • Maandelijks opkoopprogramma met USD 10 miljard verlaagd
  • Beslissing is positief voor risicovolle markten
  • Fed zal de boodschap waarschijnlijk heel geleidelijk bijstellen
De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal het milde beleid waarschijnlijk voortzetten. Dit denkt het Rates-team van Robeco nadat de eerste stap in het tapering-programma is bekendgemaakt.

De centrale bank besloot op 18 december dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om het maandelijkse obligatieopkoopprogramma met USD 10 miljard af te bouwen. Het was de laatste FOMC-vergadering van de vertrekkende voorzitter Ben Bernanke.

De Fed zal de boodschap over tapering nu 'heel geleidelijk' bijstellen, zegt Kommer van Trigt, hoofd van het Rates-team van Robeco.

Positief voor risicovolle markten
“Dit is positief nieuws voor risicovolle markten. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de economie zoals verwacht verder aantrekt, zal het voor de Fed steeds lastiger worden om de marktverwachtingen in toom te houden”, zegt hij.

Voor nu is Van Trigt positief: “De Fed is erin geslaagd de tapering aan te kondigen zonder veel schade toe te brengen aan de risicobereidheid.”

De eerste reactie van de markt op de aankondiging was positief. De koers van staatsobligaties bleef na dit nieuws min of meer stabiel, terwijl aandelen en bedrijfsobligaties in waarde stegen.

Twee redenen voor blije gezichten op de markt
“Er zijn twee redenen voor deze reactie”, aldus Van Trigt. “Om te beginnen was de start van de tapering al ruim van tevoren aangekondigd. De markten waren al voorbereid op de start van de tapering, want in mei was de mogelijkheid al ter sprake gekomen. De verwachtingen en koersen waren hier dus al op aangepast.”

De tweede reden waarom de eerste reactie van gisteren positief was, is de manier waarop de tapering werd aangekondigd. De Fed gaf duidelijk aan dat de start van de tapering los gezien moet worden van eventuele intenties om de officiële rente te verhogen. Dit kan worden afgeleid uit het commentaar en de verwachtingen.

De 10-jaarsrente op Treasuries was gestegen van 1,6% in mei naar 2,9% deze maand, omdat tapering in feite het einde betekent van goedkoop geld en het begin van stijgende rentes. Hierdoor stijgt de obligatierente en daalt de waarde.

‘Het duurt nog wel tot eind 2014 om de aankopen helemaal af te bouwen’

In de zomer deed de Fed ook een poging om mogelijke tapering aan te kondigen, maar die aankondiging verraste de markten. Dit zorgde toen voor een scherpe stijging van de geldmarktrente en een daling van de obligatiekoersen.

Geleidelijke tapering
“Het geleidelijke tempo waarop de Fed het aankoopprogramma wil afbouwen, is een signaal op zich. Als de Fed de obligatieaankopen na elke FOMC-vergadering met USD 10 miljard verlaagt, duurt het tot eind 2014 om deze helemaal af te bouwen”, zegt Van Trigt.

Hij is ook enthousiast over de mededeling van de Fed dat de officiële rente ongewijzigd blijft tot “ruim nadat de Amerikaanse werkloosheid tot onder 6,5% is gezakt”. Nu is die nog 7,0%.

Verder benadrukte de centrale bank dat bij toekomstige beslissingen over de rente rekening wordt gehouden met het inflatiedoel van 2%. Dit duidt volgens hem ook op milde bedoelingen. Op dit moment ligt de Amerikaanse inflatie met 1,2% ver onder dit doel, wat genoeg ruimte biedt om te manoeuvreren.

Sterke economische cijfers
In hun aangepaste vooruitzichten verwachten de FOMC-leden dat een werkloosheidsniveau van 6,5% medio 2014 wordt bereikt, terwijl ze verwachten dat de inflatie tot eind 2016 op of onder de 2% blijft. De eerste renteverhoging wordt medio 2015 verwacht. Deze visie is, ondanks het besluit om een begin te maken met de tapering, niet veranderd.

“Al met al wijzen de toelichtingen en laatste voorspellingen van de Fed op de intentie om het zeer ruime monetaire beleid tot ver in 2015 aan te houden. Dit verklaart de positieve reactie van de markten – van bedrijfsobligaties tot aandelen”, zegt Van Trigt.
Deel deze pagina: