By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Goede tijden, slechte tijden in absolute return

08-08-2016 | Column | Klaas Smits, Shengsheng Zhang Moeten absolute return-fondsen altijd winst maken? De meeste beleggers kopen absolute return-producten om positief rendement te behalen en voor diversificatie binnen de portefeuille. Wat velen echter vaak vergeten, is dat hun ambities over een volledige economische cyclus lopen en dat ze dus net zo goed kunnen verliezen als winnen. Net als bij elke andere belegging.

Robeco beheert al sinds 2010 een multi-asset absolute return-strategie, de Global Tactical Asset Allocation (GTAA). In de zes jaar dat we deze strategie nu beheren en bespreken met klanten, hebben we gemerkt dat er twee veelvoorkomende percepties zijn. Nu we voor GTAA een wat minder goede periode achter de rug hebben, denken we dat het een goed moment is om wat meer te vertellen over hoe absolute return-fondsen werken op de lange termijn.

Om te beginnen denken veel beleggers dat absolute return-producten altijd en onder alle marktomstandigheden een positief rendement opleveren – zoals hun naam lijkt te beloven. In feite is dit meestal ook wel zo, maar over de langere termijn. Er zijn meer sterke periodes dan zwakkere. Beleggers nemen de tegenslagen dan ook voor lief.

Ten tweede kijken veel beleggers alleen naar het absolute verlies, als zich dat voordoet. Ze plaatsen dit niet in het juiste perspectief van het risicoprofiel dat nu eenmaal bij dit fonds hoort. Het doel van dit artikel is de verwachtingen voor absolute return-strategieën in een duidelijker kader te plaatsen.

Robeco GTAA

Robeco GTAA is een tactische strategie die beleggingen alloceert binnen en tussen beleggingscategorieën. Een dergelijk fonds neemt een longpositie, shortpositie of helemaal geen positie, al naar gelang de richting van de individuele markten en de kansen die zich voordoen binnen de beleggingscategorieën. Binnen de strategie bieden we nu twee fondsen aan met een verschillend risicoprofiel:
  • Het kernfonds GTAA, dat in april 2010 werd gelanceerd en een volatiliteit kent die op die van aandelen lijkt.
  • Het GTAA Medium-fonds, dat in februari 2016 werd geïntroduceerd en een volatiliteit kent die op die van obligaties lijkt.
Het kernfonds GTAA heeft vanaf het begin een sterke track record opgebouwd met een geannualiseerd rendement van 11% bij een gemiddelde volatiliteit van 14%. De afgelopen 12 maanden boekte het fonds echter een negatief resultaat van 9,25% bij een volatiliteit van 15,75%. Dit was te wijten aan een teleurstellende tactische allocatie naar longposities in de Japanse aandelenmarkt en shortposities in de Japanse yen en de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Dit werd slechts gedeeltelijk goedgemaakt door de positieve allocatie naar staatsobligaties.

Het verlies was het grootst in het tweede kwartaal van 2016. In mei bijvoorbeeld boekte het fonds een negatief rendement vanwege de shortpositie in Europese aandelen en Duitse staatsobligaties, en in juni werd verlies geleden op de shortpositie in Amerikaanse staatsobligaties. Dit is een risico dat alle absolute return-strategieën lopen met de keuze van hun beleggingen.

Track record sinds inceptie

managing-expectations-for-absolute-return-funds-graph1.jpg
Bron: Robeco. Cijfers gebaseerd op de maandelijkse gegevens van Composite Robeco GTAA, van juni 2010 tot en met juni 2016, vóór aftrek van kosten, op basis van de intrinsieke waarde van het fonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

GTAA heeft een sterk track record opgebouwd vanaf de inceptie. Alleen 2011 (het jaar van de schuldencrisis in de eurozone) was een jaar met negatief rendement. Het is belangrijk je te realiseren dat deze producten niet alleen dienen voor een positief rendement, maar ook voor diversificatie. Met andere woorden, voor meer stabiliteit in het rendement van de portefeuille. In dit opzicht doet GTAA precies wat het belooft. Het fonds kan gebruikmaken van tactische allocatie om de soms negatieve marktsituatie om te zetten naar een positief resultaat.

Dit is in 2016 tweemaal gebeurd. In januari leden de aandelenmarkten een groot verlies vanwege de angst voor de tegenvallende Chinese groei en het onderuitgaan van de olieprijs. GTAA boekte in die marktomgeving echter een positief resultaat. En ook in juni, toen de markten kelderden nadat de Britten in het Brexit-referendum stemden voor vertrek uit de EU, zette GTAA de dag daarop een positief rendement neer. De kapitaalmarkten moesten toen een flink verlies incasseren.

Short gaan leidt tot diversificatie

Een van de voordelen van absolute return-fondsen ten opzichte van traditionele longonlyfondsen is dat ze shortposities kunnen innemen die kunnen profiteren van een dalende markt. Daardoor zijn deze fondsen interessant voor klanten die op zoek zijn naar diversificatie. Het vraagt van de fondsmanager wel, dat hij op het juiste moment een positie heeft in de juiste naam – ook iets wat niet valt te garanderen. In feite komt het erop neer dat je met een absolute return-product het marktrisico verruilt voor managerrisico.

Dit leidt tot de misvatting in de markt dat absolute return-strategieën altijd, iedere maand, ieder jaar, een positief rendement opleveren omdat ze zowel long- als shortposities in kunnen nemen. Dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Theoretisch heb je een volledige conjuncturele cyclus nodig om een absolute return-strategie te kunnen beoordelen. In de praktijk is het echter gebruikelijk in de markt dat de strategie wordt beoordeeld op basis van de performance over drie jaar.

Gezien de uiteenlopende bronnen van rendement, is een van de belangrijkste redenen voor een absolute return-strategie dus juist haar bijdrage aan de spreiding en niet zozeer de verwachting van een onafgebroken winst.

Succesratio

Naast de aandacht voor de performance op de lange termijn, willen we ook wijzen op het gebruik van de succesratio als een indicator. Dit percentage laat zien hoe vaak een strategie een positief resultaat heeft geleverd ten opzichte van de totale periode. Het mooiste is natuurlijk een percentage van 100%, terwijl de meest simpele redenering is dat de kans daarop fifty-fifty is, dus 50%.

In de zes jaar dat GTAA nu bestaat, is de succesratio, op basis van individueel maandelijks rendement, bijna 60%. Dit is een uitstekend cijfer, hoewel het ook betekent dat het rendement 40% van de tijd negatief was. Over een voortschrijdende periode van drie jaar is de succesratio van GTAA 100% – waarmee het fonds altijd een positief rendement heeft gerealiseerd. Houd er echter wel rekening mee dat we het rendement moeten beoordelen over de volledige conjuncturele cyclus.

Absolute verliezen

De tweede perceptie ontstaat als beleggers zich alleen maar richten op het absolute niveau van de verliezen. Dit wordt gemeten vanaf de hoogste waardering (van bijv. aandelen) tot aan de laagste. Dat is echter een losstaand cijfer zonder enige relatie met de onderliggende volatiliteit die hoort bij het risicoprofiel van de strategie. Om de verliezen van GTAA in het juiste perspectief te plaatsen maken we gebruik van een verhoudingscijfer tussen verlies en volatiliteit, de drawdown-to-volatility ratio. Als referentiepunt gebruiken we hetzelfde verhoudingscijfer en vergelijken dit met die van traditionele beleggingscategorieën en met een toonaangevende naam qua absolute return: Standard Life Global Absolute Return-strategieën (GAR's).

Beleggers met een langetermijnhorizon hebben sterke aandelenrendementen langs zien komen, maar weten zich ook nog de periodes te herinneren waarin de koersen daalden met 50%, zoals tijdens de technologiezeepbel en nog eens tijdens de financiële crisis. Ook GTAA heeft te maken gehad met verliezen, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

 managing-expectations-for-absolute-return-funds-graph2.jpg
Bron: Robeco. Cijfers gebaseerd op de maandelijkse gegevens van Composite Robeco GTAA, van juni 2010 tot en met juni 2016, vóór aftrek van kosten, op basis van de intrinsieke waarde van het fonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Deze verliezen zagen we zowel in de periode na de lancering in 2010 als in de simulatieperiode die daaraan voorafging. Hierdoor zijn we ervan overtuigd dat dit geen uitschieters zijn. Bovendien heeft het fonds steeds aangetoond na elke periode van negatief rendement weer sterk tevoorschijn te komen.

Bij absolute return-producten ligt de nadruk op het absolute niveau van de rendementen en de verliezen, zelfs al is het risicoprofiel van ieder product totaal anders. Dat is appels vergelijken met peren. Wij gebruiken deze methode liever niet en vergelijken liever appels met appels. En als we rendementen vergelijken, gebruiken we bij voorkeur risicogecorrigeerde rendementen. Hetzelfde gaat op voor de verliezen. Daarbij gebruiken we bij voorkeur risicogecorrigeerde verliezen (drawdown-to-volatility). Hierbij geldt: hoe lager het cijfer, hoe beter.

De grafieken hieronder geven de gerealiseerde verliezen en volatiliteit sinds 2002 voor de desbetreffende markten weer. We maken twee vergelijkingen: eerst vergelijken we GTAA (met een aandeelachtige volatiliteit) met de index voor wereldwijde aandelen, en daarna GTAA Medium met GAR's (beide met een obligatieachtige volatiliteit) en wereldwijde bedrijfsobligaties. De absolute verliezen zijn vergelijkbaar, omdat de risicoprofielen hetzelfde zijn.

managing-expectations-for-absolute-return-funds-graph3.jpg 
Bron: Robeco, Bloomberg. Cijfers gebaseerd op de maandelijkse gegevens van Composite Robeco GTAA, van juni 2010 tot en met juni 2016, vóór aftrek van kosten, op basis van de intrinsieke waarde van het fonds. Voor Robeco GTAA Medium maken we gebruik van een combinatie van hypothetische en werkelijke bruto composite performancecijfers. De hypothetische performance is voor de periode mei 2010 tot maart 2016 gebaseerd op de werkelijke bruto composite performancecijfers van Robeco GTAA, gecorrigeerd met een factor drie. De werkelijke composite performancecijfers lopen van april 2016 tot juni 2016. We maken gebruik van de maandelijkse nettorendementen van Standard Life Global Absolute Return strategieën (SLIGARS LN) van juni 2010 tot en met juni 2016. We maken gebruik van de maandelijkse rendementen van MSCI World net TR index (NDDUWI Index) voor wereldwijde aandelen en de maandelijkse rendementen van Barclays Global Agg Corporate TR Index (LGCPTRUH index) voor wereldwijde bedrijfsobligaties, van januari 2002 tot en met juni 2016. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Zoals blijkt uit de grafieken, werkt de vergelijking met GAR's goed omdat ze op elkaar lijken. Beleggers kopen absolute returns in de verwachting dat ze zo beter het neerwaartse risico kunnen beheersen dan met traditionele buy-and-hold beleggingscategorieën en dit wordt inderdaad bevestigd door de uitkomsten. Zowel GTAA als GAR's hebben dit waargemaakt, hoewel de drawdown-to-volatility van GTAA iets beter was.

Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat beleggers nog steeds vermogen verliezen als een strategie niet rendeert. Dat geldt evengoed voor GTAA. Maar als we appels met appels vergelijken, valt GTAA op met een lagere drawdown-to-volatility dan wereldwijde aandelen of bedrijfsobligaties.

Al met al is het belangrijk om te weten dat:
  • beleggen in absolute return-producten tijd en geduld vraagt,
  • verliezen moeten worden gezien in het licht van het onderliggende risicoprofiel,
  • de track record van GTAA sterk is en ons verliesniveau overeenstemt met ons risicoprofiel.
We zijn ervan overtuigd dat het fonds zich weer zal herstellen en dat de track record van GTAA op de langere termijn goed zal blijven. Wij werken graag en nog vele jaren lang met beleggers samen aan deze fascinerende absolute return-strategie. 

Deel deze pagina:

Ontdek de nieuwste inzichten

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.