By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Mark Glazener

Verantwoord beleggen: en nu de daad bij het woord voegen

15-04-2014 | Column | Mark Glazener Tot dusver konden beleggers de principes van verantwoord beleggen onderschrijven, maar er vervolgens niets mee doen. Dat wordt de komende jaren anders.

Verantwoord beleggen wint de laatste jaren snel terrein bij institutionele beleggers. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de ‘United Nations Principles for Responsible Investment’ (UNPRI). Een internationaal netwerk van professionele beleggers werkt samen om de zes principes van verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. Met het ondertekenen van de principes erkent de belegger dat ESG-aspecten (Environmental, Social and Corporate Governance) invloed kunnen uitoefenen op de financiële resultaten van beleggingsportefeuilles.

Zes principes
Het netwerk van beleggers verwoordt de zes principes als volgt: (1) we zullen ESG-kwesties integreren in onze investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen; (2) we zullen ESG-kwesties actief doorvoeren in ons beleid en in de praktijk; (3) we zullen openheid op het gebied van ESG-kwesties verlangen van de bedrijven waar we in investeren; (4) we zullen het invoeren van de principes bevorderen; (5) we zullen samenwerken om de effectiviteit van die invoering te bevorderen; en (6) we zullen verslag doen van de activiteiten en vorderingen die we op deze terreinen behalen.

De mannen van de jongens scheiden
Elke belegger kan deze principes onderschrijven en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Immers, je doet alleen een toezegging en hoeft niets te bewijzen. Maar daar komt de komende jaren verandering in. Behalve toezeggingen doen, moet je ook aantonen dat je voortgang boekt om de principes in je beleggingsbeleid te integreren. Om dit kracht bij te zetten stuurt de PRI, de organisatie achter het initiatief, dit jaar een veel uitgebreidere enquête naar haar leden. De vragenlijst van de PRI doet qua omvang nauwelijks onder voor het spervuur van vragen dat een consultant in opdracht van zijn klanten uitstuurt om vast te stellen of de ondervraagde belegger de juiste is om het geld van de klant te beheren. De beleggers die de PRI onderschrijven zullen de vragen naar eer en geweten moeten beantwoorden. Daar is veel mankracht voor nodig, de antwoorden vul je niet even op een zondagmiddag in. Er worden de nodige details gevraagd, die je moet staven met voorbeelden en beleidsdocumenten.

Uit de schappen verwijderd
Het doel is om de mannen van de jongens te scheiden. Er volgt ook een rapportcijfer, zodat men kan zien hoe jouw inspanningen zich verhouden tot die van de groep. Als je elk jaar onderaan bungelt en geen pogingen doet om te verbeteren, kan de UNPRI besluiten om je als deelnemer uit het netwerk te verwijderen. Maar voordat het zover komt, kan je al verwijderd zijn uit de schappen van verkopende organisaties.

Dat overkwam de beleggingsfondsen van Franklin Templeton. Na eerder al ABN Amro, gaat nu ook Rabobank er geleidelijk toe over om de Templeton-fondsen uit het assortiment te verwijderen. Franklin Templeton tekende medio vorig jaar al als één van de laatste grote fondshuizen de UNPRI en struikelt nu over het in Nederland geldende clustermunitieverbod. De Nederlandse banken en naar verwachting straks ook de UNPRI verwachten geen woorden maar daden. Zo wint verantwoord beleggen steeds meer terrein.

Deze column is eerder verschenen op de website van Fondsnieuws


Mark Glazener

Fondsmanager Robeco
“Bestudeer het aandeel waarin je wil beleggen grondig, stel je daarbij kritisch op en als je besluit te kopen, wees bereid geduldig te wachten op een goede uitkomst.”
Deel deze pagina: