By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Viezigheid in Hongkong

02-12-2013 | Column | Arnout van Rijn Luchtvervuiling en een overdaad aan afval plagen de bevolking van Hongkong. Met alle focus op economie en groei is men zich daar pas sinds kort van bewust. De lokale overheid neemt nu maatregelen waardoor het de goede kant opgaat.

Kuchje
Ik loop al weken met een kuchje rond, terwijl het bepaald nog niet koud is. “Luchtvervuiling heeft op veel mensen een astmatische invloed”, zegt de dokter. Als vader vind ik ook alarmerend dat volgens de lokale universiteit op tien van de twaalf onderzochte scholen de longfunctie van de kinderen beneden normaal is door blootstelling aan vervuilde lucht.
 
Tsja, dat de lucht in Hongkong niet fris is, dat wist ik wel toen ik hierheen verhuisde. Maar ik wist niet dat de stad haar vervuiling grotendeels aan zichzelf te wijten heeft. Er komt ook viezigheid vanuit het Chinese vasteland naar ons toewaaien, maar meer dan de helft van de vieze deeltjes in de lucht is veroorzaakt door de scheepvaart en het autoverkeer in de stad. 
 
Nieuwe staatssecretaris
Maar er is hoop, want een jaar geleden is er een nieuwe staatssecretaris voor milieu aangetreden, die zich eerder lange tijd inzette voor een beter milieu via een lokale denktank. In maart presenteerde zij een blauwdruk die in zeven jaar tijd de milieuproblematiek in Hongkong moet aanpakken.
 
Zo wil de overheid overgaan naar een betere methode van het meten van de luchtvervuiling en hoeven de officiële statistieken de metingen van de WHO en Greenpeace niet langer tegen te spreken. En er zullen ook strengere normen komen voor de scheepvaart, want de schepen die aan- en afmeren in de haven zijn goed voor meer dan de helft van de uitstoot van zwaveldioxide. In een samenleving die draait om geld geeft een dergelijke maatregel een hoop gedoe, want schonere brandstof kost ook meer geld. Scheepseigenaren hebben gedreigd naar andere havens uit te wijken als de verscherpte regels in 2015 ingaan.

Grand Prix voor elektrische auto’s
Daarnaast is er het plan om in korte tijd alle oude dieselmotoren te vervangen, onder andere die van de dubbeldeks bussen. Bij ons kantoor in de straat rijden ze af en aan en ik denk dat ik mijn leven al aanzienlijk heb bekort door dagelijks enkele keren deze straat over te steken. Het plan kost maar liefst EUR 1,2 miljard. Gelukkig heeft de regering van Hongkong voorlopig nog een overschot op de begroting.
 
Om het streven naar een schonere leefomgeving kracht bij te zetten, heeft Hongkong zich aangemeld om in het centrum van de stad komend jaar een van de eerste Grand Prix voor elektrische auto's te gaan organiseren. Geen brullende motoren, maar zacht zoemende sportauto’s die de stad weliswaar onveilig maar ook schoner zullen maken.
 
Mega-vuilverbrandingsoven
Behalve door vieze lucht wordt Hongkong geplaagd door een overdaad aan afval. De stad produceert 30 tot 50 procent meer dan vergelijkbare steden. We wonen hier in een echte wegwerpsamenleving. Gevolg is dat de stortplaatsen vol raken.
 
De overheid denkt nu aan het bouwen van een mega-vuilverbrandingsoven op een verlaten eilandje ver weg. Dat is aardig omdat dan niemand kan zeggen dat hij er last van heeft en bovendien kunnen de lokale Bob de Bouwers weer aan de slag. Politiek van de bovenste plank en de schoorsteen van de economie blijft in elk geval lekker roken. Hypocriet natuurlijk ook, omdat de milieubelastende transporten van het afval veel van de voordelen van de schone verbranding weer tenietdoen.
 
Overvloed aan bouwafval
Ten slotte kent Hongkong een groot probleem door overvloedig bouwafval. Huizen worden hier niet voor de eeuwigheid gebouwd maar worden vaak na een jaar of veertig weer gesloopt. Omdat de landprijzen zo hoog zijn, is de waarde van huis en opstal relatief laag. Dat leidt ertoe dat een nieuwe eigenaar vaak beslist het huis volledig kaal te strippen en opnieuw in te delen naar eigen smaak. De kosten daarvan zijn immers maar een schijntje in vergelijking met de totale aankoopsom.
 
Mensen verhuizen in Hongkong ook vaak vanwege sterke huurverhogingen. Dat geldt ook voor bedrijven. Bij kantoorverhuizingen is het demonteren en meenemen van bestaande inrichting en meubilair vaak een duurdere oplossing dan alles nieuw te kopen. Het bouwafval stapelt zich dus op.
 
Focus op economie en groei
Vervuiling is een groot probleem in bijna geheel Azië. En het is een probleem waar men zich met alle focus op economie en groei pas recentelijk bewust van is. Geniet u nog maar eens van een frisse winterwandeling op het strand in Nederland. De meeste Aziaten zijn een stuk slechter af dan u en betalen ervoor met hun gezondheid. Inclusief mijn familie en ik.
 
Ik sluit optimistisch af. Met alle financiële slagkracht van deze stad, heb ik goede hoop dat mijn kinderen over zeven jaar wel weer schone lucht inademen. Of de mensen in China ook zo gelukkig zijn, beschrijf ik graag in een volgende column.
 
Deze column verscheen eerder in DFT
Deel deze pagina: