By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Duurzaamheid in conflictgebieden loont

03-12-2013 | Column | Edith Siermann Steeds meer bedrijven worden actief in gebieden die in oorlog zijn of in andere conflicten zijn verwikkeld. In dergelijke regio’s kunnen bedrijven en beleggers hun risico’s beperken door aandacht te schenken aan de duurzaamheid van de bedrijfsvoering.
 
Beleggers doen er verstandig aan hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en bedrijven actief te begeleiden in het maken van duurzame keuzes.

Risicogebieden bieden steeds meer marktpotentieel
Door globalisering worden afgelegen en minder ontwikkelde regio’s bereikbaar voor buitenlandse bedrijven. Deze laatste worden zich in toenemende mate bewust van het marktpotentieel van dit soort regio’s, en de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten en grondstoffen. Hoewel sommige van deze gebieden aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, blijken deze meer beheersbaar door bewuster duurzaam te opereren. Bedrijven en beleggers moeten hierin samen optrekken. Zo slaan zij twee vliegen in één klap: de lokale gemeenschap wordt er beter van en het marktpotentieel van het gebied neemt toe.
 
Een duurzame bedrijfsvoering heeft voordelen voor bedrijven, beleggers en het gastland. Gezonde ondernemingen die op verantwoordelijke wijze te werk gaan, de rechten van de lokale bevolking respecteren en het milieu beschermen, versterken het vertrouwen van de lokale bewoners, regeringsambtenaren en werknemers. Voor de bedrijven zelf is het belangrijk dat zij hun duurzaamheids- en financiële doelstellingen op elkaar afstemmen en expliciet maken. Dit draagt er weer toe bij dat financiële markten vertrouwen krijgen en de onderneming belonen door een hogere beurskoers en lagere rentes.
 
Duurzaamheid en financiëledoelstellingen op één lijn
Samenwerking is een cruciaal aspect van het duurzaam ondernemen met als doel de risico’s te beheersen. Dit vereist een actieve dialoog tussen belanghebbenden op diverse niveaus. Een belangrijke dialoog vindt plaats tussen de bedrijven en de lokale gemeenschappen in de gebieden waar ze actief zijn. Vaak kunnen zij meningsverschillen overbruggen door een ‘forum’ in het leven te roepen waarin iedereen zich vrij kan uiten en gezamenlijke prioriteiten kan vastleggen.
 
Ook overheden moeten hierbij worden betrokken, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau. Bedrijven betalen gewoonlijk belasting en andere vergoedingen zoals royalties aan de nationale overheid, maar lokale gemeenschappen zien hier niet altijd iets van terug.
 
Inwoners verwachten vaak dat de bedrijven scholen en klinieken aanleggen, terwijl dit de verantwoordelijkheid van de nationale overheid is. Bedrijven moeten dit soort verwachtingen dan ook zorgvuldig managen. Zij kunnen hiermee een cruciale rol spelen in het opstarten of verbeteren van een dialoog tussen de nationale overheid en de lokale gemeenschap.
 
Meet de voordelen
Bedrijven profiteren ervan als de belangen van de diverse betrokkenen op één lijn liggen. Zo zal er meer lokale steun voor hun activiteiten zijn als de bewoners er direct economisch voordeel bij hebben. En overheden zullen bereidwilliger zijn de nodige vergunningen te verlenen als hun toekomstige belasting- en andere inkomsten stijgen.
Afspraken hierover moeten wel vastgelegd en volledig transparant zijn, om de schijn van omkoping of corruptie te vermijden. Als het bedrijf vervolgens meetbare resultaten kan laten zien, is het gemakkelijker om de lokale bevolking en overheden achter zich te krijgen en om beleggers te overtuigen.
Deel deze pagina: