By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Drie fundamentele trends voor u om op in te springen

Drie fundamentele trends voor u om op in te springen

23-12-2013 | Column | Jacqueline Lommen Door de bomen het bos blijven zien. Dat is de grote uitdaging in de Nederlandse pensioensector. Er komt zoveel op u af. Wellicht helpt deze column om een stip op de horizon te zetten. Een stip waarop u zich kunt richten indien u besluiten moet nemen. Of als u moeilijke gesprekken aangaat met direct belanghebbenden om het pensioenhuis weer toekomstbestendig te maken. Waar gaan we naar toe?

Frisse blik van buiten naar binnen
In de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de pensioensector, heb ik steeds met één been in Nederland gestaan en met het andere in het buitenland. Dat helpt mij om van buiten naar binnen naar het Nederlandse stelsel te kijken. Deze inzichten deel ik voortaan graag met u via deze column. In de jaren negentig was ik als verzekeraar en lobbyist namens de Nederlandse pensioensector actief in Brussel, en daarna als regelgever bij de nieuwe Europese pensioenautoriteit EIOPA, in Frankfurt. Sinds 2006 ben ik als consultant en als bestuurder van een pensioeninstelling actief in het ontwikkelen én realiseren van toekomstbestendige pensioenoplossingen voor grote, veelal internationale ondernemingen. Geleidelijk krijgen de EU initiatieven en buitenlandse marktinvloeden die ik afgelopen decennia heb zien langskomen vat op de Nederlandse pensioensector. Vanuit die positie zie ik nu drie fundamentele trends die gaande zijn, en waar u op in kunt springen. Alle drie onomkeerbare ontwikkelingen. Het is een tanker die vaart.
 
Meer keuzemogelijkheden in uitvoeringsmodellen
De eerste van deze trends is de toenemende marktwerking in de collectieve pensioenmarkt. Er komt meer keuze voor de sociale partners bij welke pensioenuitvoerder zij hun regeling onder kunnen brengen. Deze trend is ingezet met de komst van de PPI, de premiepensioeninstelling, en het voor januari 2015 aangekondigde multi-pensioenfonds (de ‘API’) borduurt hierop voort. De mogelijke verlegging van de grote verplichtstelling zal de marktwerking complementeren. Daarmee sluiten we aan op het buitenland, waar pensioenfondsen in handen van sociale partners, pensioeninstellingen in handen van financiële dienstverleners (IORP’s) en pensioenverzekeraars naast elkaar bestaan. De drijfveren zijn eenduidig: versnelde consolidatie, meer innovatie, sterkere klantgerichtheid en lagere uitvoeringskosten. Maar ook het voldoen aan de EU-regels van vrijheid van dienstverlening. Pluk uw vruchten als sociale partners en werkgevers. U kunt de nieuwe, ‘lean’ uitvoeringsmodellen voortaan meenemen in uw strategische afweging.
 
Risicoverschuiving door internationale wetgeving
Op het terrein van de financiering speelt de veranderende accounting- en solvabiliteitswetgeving. Wie aan werknemers iets belooft over pensioenuitkeringen, moet voldoende middelen opzij zetten. Internationale wetgeving dwingt dit voortaan af. Pensioenfondsen en verzekeraars ondervinden het directe gevolg in hun hogere solvabiliteitsbuffers. Werkgevers in hun stijgende balansverplichtingen. ‘Pensions has become a boardroom issue!’ Het is onvermijdelijk dat de risico’s hierdoor verschuiven van werkgever en financiële instelling naar de deelnemers. De traditionele DB-regelingen worden omgezet in CDC, de Tussenvariant of DC-regelingen. Bij alle drie wordt het financiële en langlevenrisico meer bij de deelnemers gelegd.
 
Smart DC helpt deelnemers
Daarmee kom ik bij de derde trend, de groeiende populariteit van ‘smart’ DC-regelingen. Deelnemers willen en kunnen de risico’s die veelal ongewild hun kant opschuiven niet overzien en beheersen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Als pensioensector ligt hier een belangrijke taak voor ons. De in Nederland ontwikkelde smart DC-regelingen zijn een slimme oplossing met persoonlijke eigendomsrechten en goede default keuzes. Maar daarover meer in de volgende column.
 
 
Deze column verscheen eerder op FD Pensioen Pro
Deel deze pagina: