By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Afscheid van het silo-denken: de obligatiemarkt 2.0

17-12-2012 | Column | Edith Siermann

De afgelopen jaren hebben de obligatiemarkten grote veranderingen ondergaan. Waar we voorheen vooral te maken hadden met staatobligaties in volwassen landen, is dit beeld nu volledig gedraaid.

Sinds het ontstaan van de euro hebben bedrijfsobligatiemarkten zich ontwikkeld. Door de euro werd het voor bedrijven mogelijk direct op de kapitaalmarkten te lenen en waren ze niet langer genoodzaakt via banken geld te lenen. Daarna zagen we obligatiemarkten ontstaan in opkomende landen en zien we nu ook daar dat bedrijven in deze landen toegang hebben tot de kapitaalmarkt. De omvang van deze markt bedraagt inmiddels 1 biljoen dollar.

Grenzen vervagen
Maar daar blijft het niet bij. De nieuwe ontwikkeling is dat grenzen vervagen tussen de verschillende obligatiemarkten.  De verschillende vastrentende asset-categorieën staan niet langer op zich en zijn niet zonder meer in een bepaalde “risico-rendementscategorie” onder te brengen. Waar obligaties uit de eurozone voorheen als veilig werden beschouwd, worden nu bedrijfsobligaties als een betere investering gezien voor een vergelijkbaar risico.

Ook factoren die de koersontwikkeling op de obligatiemarkten beïnvloedden staan niet meer op zich. De vraag hoe het toezicht op banken wordt georganiseerd is wel degelijk ook van invloed op de markt voor staatsobligaties en niet alleen op obligaties uitgegeven door banken.

Obligatiemarkt 2.0
Deze nieuwe ontwikkeling- obligatiemarkt 2.0 - is een reflectie van de fundamentele veranderingen in de economische wereldorde. De opkomst van Azië en, in mindere mate, Latijns-Amerika versus de stagnatie in de Westerse wereld vervaagt de grenzen tussen landen. De kredietcrisis heeft dit proces alleen maar versneld. Waarom zouden staatsleningen van opkomende markten zoveel risicovoller zijn?

Veel van deze landen scoren goed op criteria die iets zeggen over de houdbaarheid van de staatsschuld zoals groei, handelsbalans, netto-vermogenspositie van een land en het percentage van het bruto-nationaal product dat een land kwijt is aan rentelasten. Ook wanneer je kijkt naar prestaties op het  vlak van duurzaamheid - hoe het land wordt bestuurd, is er sprake van een stabiel sociaal klimaat - maken veel van de opkomende landen grote vooruitgang door.

Een gezamenlijke ranking van ontwikkelde en opkomende landen op beide aspecten, onderstreept het punt dat de strikte onderverdeling achterhaald is door de werkelijkheid. De markt pikt deze ontwikkeling ook op. De euro-crisis maakt duidelijk dat kredietrisico voor staatsleningen uit de Westerse wereld een realiteit is. Waar voor een markt als Brazilië niet zozeer het kredietrisico, maar wel het renterisico bepalend is voor het uiteindelijke rendement. Braziliaanse staatsleningen rendeerden dit jaar bijna 18%, vooral gedreven door in totaal 4% aan renteverlagingen over de afgelopen 12 maanden.

Landenrisico
Maar de crisis heeft ook geleid tot een vervaging van de scheidslijnen tussen staats- en bedrijfsobligaties. Anders dan overheden en huishoudens, zijn veel ondernemingen de crisis tot nu toe goed doorgekomen. De winstgevendheid bleef op peil en balansen ogen solide. Maar ook deze ontwikkeling staat niet op zich. Waar staatsobligaties te maken kregen met kredietrisico, kregen bedrijfsobligaties te maken met landenrisico.

Deze column verscheen eerder in het FD.

Deel deze pagina:


Auteur

Edith Siermann
Chief Investment Officer Fixed Income


Meer columns lezen