By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Carry-fonds viert eerste verjaardag met sterk resultaat

05-10-2016 | Klaas Smits, Shengsheng Zhang

Het fonds Robeco Global Diversified Carry is in augustus 2015 gelanceerd om te profiteren van een kwantitatieve strategie die zoekt naar yield in verschillende beleggingscategorieën. De strategie leverde in het eerste jaar een mooi rendement op van 7,35%, wat resulteerde in een Sharpe-ratio van 1.27. In deze vraag- en antwoordsessie leggen portefeuillemanagers Klaas Smits en Shengsheng Zhang van Robeco’s Investment Solutions-afdeling uit hoe het fonds werkt en wat het geheim achter het succes is.

Waarom is het fonds gelanceerd – was er een gat in de markt?

Er waren drie redenen om het fonds op te richten. Ten eerste hebben beleggers te maken met een wereldwijde search for yield, omdat de rente dicht bij het huidige historisch lage niveau blijft. Ten tweede is het fonds een logische uitbreiding op de factorbeleggingsproducten van Robeco, een op academisch onderzoek geïnspireerde beleggingsstijl waarin Robeco in de afgelopen 20 jaar een pionierende rol heeft vervuld. Ten slotte signaleerden we een groeiende vraag naar strategieën die diversificatie kunnen brengen in een portefeuille met traditionele beleggingscategorieën, zoals aandelen en vastrentende waarden. Er is tot dusver veel vraag naar de strategie en het behaalde rendement heeft een mooi trackrecord opgeleverd.

Wat is carrybeleggen?

Carry noemen we het rendement op een belegging als de 'prijs' niet verandert. Voor aandelen verdienen we dividend als de aandelenkoers niet verandert, voor obligaties de coupon als de rente ongewijzigd blijft en voor valuta’s het renteverschil als de wisselkoers niet beweegt. Een voorbeeld: een belegger die ontevreden is met de korte rente van 0% in de eurozone kan een bankrekening in Australië openen waar hij of zij 2% rente ontvangt. Deze belegger ontvangt dan 2% meer rente op hetzelfde ingelegde bedrag. Dit verschil noemen we de 'carry'. Het risico is echter dat de Australische dollar verzwakt ten opzichte van de euro, met als gevolg een wisselkoersverlies als het geldbedrag op de Australische bankrekening wordt omgezet naar euro's. Op deze manier vormt carry een buffer om eventuele koersverliezen op te vangen. Het unieke aan ons Global Diversified Carry-fonds is dat we carryverschillen benutten in meerdere beleggingscategorieën en landen, terwijl we tegelijkertijd het risico van koersbewegingen beperken.

Hoe benut je de carrypremie het beste?

Wij spelen in op carrymogelijkheden in drie beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en valuta's. Voor aandelen betekent dit dat we beleggen in landen met het hoogste verwachte dividend, voor obligaties kijken we naar markten met de hoogste yield en voor valuta's zoeken we naar het grootste verschil in korte rentes. De combinatie van carry in aandelen, obligaties en valuta's kan veel diversificatievoordelen opleveren. Om niet alle eieren in één mandje te stoppen bestaat de portefeuille uit meer dan 40 posities. We selecteren alleen zeer liquide instrumenten, zoals aandelenindexfutures, renteswaps en valutatermijncontracten. Zo garanderen we dat onze transacties onder alle marktomstandigheden efficiënt en kostenbesparend zijn.

Hoe zit het met het marktrisico in de strategie?

Carry levert rendement op als de koers hetzelfde blijft, maar we weten allemaal dat de koers in de praktijk voortdurend verandert. Een carrystrategie profiteert dan ook niet alleen van de verdiende carry, maar ook van positieve koerswijzigingen. Het grootste risico voor een naïeve carrystrategie is dat de markt tegen je in beweegt. Dit risico wordt in het fonds op verschillende manieren beperkt. Allereerst: het fonds heeft een even grote exposure naar longposities (assets met de hoogste carry) als naar shortposities (assets met de laagste carry). Dit maakt de portefeuille grotendeels ongevoelig voor de richting van de aandelen- en obligatiemarkt. Samen met de spreiding over landen en beleggingscategorieën beschermt dit de portefeuille tegen dalende koersen. Daarnaast verhogen we in de constructie van de portefeuille de exposure naar winnende posities en verlagen we de exposure naar verlieslatende posities. Op deze manier profiteert de portefeuille gemiddeld genomen op de lange termijn van koersbewegingen.

Wat maakt carry tot een onmisbaar onderdeel van een portefeuille?

De meeste fondsen zijn afhankelijk van een positieve marktbeweging voor het behalen van positief rendement. Kort gezegd, de waarde van een belegging, bijvoorbeeld de aandelenkoers, moet stijgen. Global Diversified Carry daarentegen heeft een beperkte marktexposure en kan zowel in een positieve als in een negatieve marktomgeving rendement behalen. Dit maakt dat de correlatie van het fonds met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties op de lange termijn vrijwel nul is. Op die manier kan het fonds een additionele bron van rendement zijn voor traditionele portefeuilles. Wij raden onze klanten aan een apart mandje binnen de portefeuille te reserveren voor strategieën die een stabieler totaalrendement voor de portefeuille kunnen behalen. Voor klanten die het concept factorbeleggen al toepassen in aandelen – en wellicht ook in bedrijfsobligaties – vormt Global Diversified Carry een natuurlijke uitbreiding hierop, waarbij de belegger kan profiteren van een van de sterkste factoren in het multi-assetsegment.

Hoe beheren jullie kortetermijnrisico's of schokken?

Met carrybeleggen plukken we de vruchten van het nemen van exposure naar beleggingscategorieën met een hoge yield. Een portefeuillemanager heeft vaak sterk de neiging om op dagbasis – of zelfs intra-dag – naar individuele marktprijzen te kijken. Maar dit is nu juist waar het bij carrybeleggen niet om draait. In het Global Diversified Carry-fonds verdienen we elke dag een beetje carry. Op korte termijn kunnen koersbewegingen tegen ons inwerken (of juist in ons voordeel werken), maar door onze gespreide benadering hebben we er vertrouwen in dat we dit risico goed kunnen beheersen.Op lange termijn domineert de carry factor de volatiliteit die gepaard gaat met koersbewegingen

Hoe heeft het fonds het gedaan sinds de lancering?

Het fonds had een uitstekend eerste jaar met een rendement van 7,35%, gemeten vanaf september 2015 tot augustus 2016. In lijn met onze historische simulatie was de volatiliteit over deze periode 6,01%, wat resulteert in een Sharpe-ratio van 1,27. Alle drie beleggingscategorieën droegen positief bij. De volledige performance is weergegeven in onderstaande tabel:

carry-on-performance.jpg

Het spreidingspotentieel van het fonds wordt duidelijk als we het 12-maandsrendement van het fonds vergelijken met dat van wereldwijde aandelen. Er waren diverse maanden waarin de aandelenmarkten daalden (september 2015, januari 2016, juni 2016), terwijl het Carry-fonds een positief resultaat boekte. Zoals blijkt uit de grafiek hieronder was december 2015 de enige maand waarin zowel aandelen als het fonds een negatief rendement behaalden.

performance-versus-wereldwijd-aandelen.jpg

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.