By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Een bodem voor de olieprijs?

04-03-2016 | Visie | Dirk Hoozemans De olieprijs is historisch laag en staat nu op een niveau van voor de Grote Financiële Crisis. Vier grote olieproducerende landen hebben onlangs aangekondigd de productie te bevriezen. Vindt de olieprijs dit jaar een bodem?

In het kort:
  • Bevriezing productie in Saoedi-Arabië en Rusland goede eerste stap
  • Aantal boorinstallaties in de VS neemt snel af; balansen van producenten onder druk
  • Olievoorraad historisch hoog – kan de vraag voor een ommekeer zorgen?
  • Eind 2016 of in 2017 herstel van het evenwicht op de oliemarkt verwacht
De olieprijs daalt al sinds 2014, zoals te zien is in Figuur 1. De belangrijkste oorzaak hiervan is het historisch hoge aanbod. Zo bedraagt de productie van de OPEC-landen op dit moment 28,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Bovendien is de onconventionele olieproductie in de VS de afgelopen jaren tot recordhoogte toegenomen.

Figuur 1. Prijzen van WTI-olie en Brent-olie
is-the-oil-price-finding-a-bottom-nl-graph1.jpg
Bron: Bloomberg

In een poging de groeiende overproductie van ruwe olie aan te pakken en daarmee de prijs op te drijven hebben de oliegiganten Rusland, Saoedi-Arabië, Qatar en Venezuela op 16 februari afgesproken de productie te bevriezen op het niveau van januari. Voorwaarde is wel dat andere olielanden hun voorbeeld volgen. Iran zei al zich niet te verbinden aan de afspraak, ondanks dat het land de bevriezing wel toejuicht. Iran is nog bezig met een inhaalslag na het opheffen van de sancties. Hoewel het nu alleen maar gaat om een bevriezing en niet om een productiebeperking, is het toch een eerste stap in de goede richting. De oliemarkt reageerde dan ook positief op het nieuws.

Lage olieprijs zal het aanbod beïnvloeden
De productie van de grote olieproducerende landen blijft nu dus op hetzelfde niveau, waardoor de VS nu de swing-producent wordt. In de Amerikaanse oliesector staan de balansen zwaar onder druk. Bedrijven verlagen hun investeringen en operationele kosten drastisch om het hoofd boven water te houden. De uitgaven in Noord-Amerika zijn in 2015 al met 35% gedaald en dalen dit jaar naar verwachting met nog eens 30%. Dit wordt weergegeven in Figuur 2, die een flinke daling laat zien van het aantal boorinstallaties in de VS. Het gevolg hiervan is dat de Amerikaanse onshore productie, en vooral die van schalieolie, dit jaar afneemt.

Figuur 2. Aantal boorinstallaties in de VS volgens Baker Hughes
is-the-oil-price-finding-a-bottom-nl-graph2.jpg
Bron: Baker Hughes

De vraag is ook belangrijk
Door de zeer grote olievoorraad zal de vraag een belangrijke rol spelen. In westerse landen – waar de prijselasticiteit van de vraag hoog is – zijn lage prijzen aan de pomp een stimulans voor de consumptie. De lage olieprijs is dus zelf de remedie voor de lage olieprijs. De groeiprognoses voor de wereldwijde vraag naar olie wijzen op een redelijk jaar in 2016, in lijn met midcyclische gemiddelden (een groei van ongeveer 1,3 miljoen vaten per dag).

‘De enige remedie voor de lage olieprijs is een lage olieprijs’

De oliefuturecurve is nog steeds in contango, wat betekent dat de prijs van futures hoger is dan de spotprijs. Een hogere futureprijs wijst op verwachtingen dat het evenwicht op de oliemarkt later dit jaar of volgend jaar geleidelijk zal herstellen. De curve is de afgelopen weken omhoog verschoven, wat ook op een verkrapping van de markt wijst. Dit zou dus heel goed het begin van een uitbodeming van de olieprijs kunnen zijn. We verwachten dat de prijs voor Brent-olie dit jaar binnen een bandbreedte van USD 35 tot USD 65 per vat beweegt. Voor de langere termijn verwachten we dat de prijs weer naar een niveau stijgt dat investeringen in andere activiteiten dan schalieolie rechtvaardigt, zoals diepzeeboringen.

Alternatieve energie speelt (nog) geen grote rol
We verwachten dat alternatieve energie de komende jaren nog geen ontwrichtende uitwerking heeft op de oliemarkt. Zo is zonne-energie eerder een bedreiging voor kolen dan voor olie, omdat deze vorm van energieopwekking een schoner alternatief is voor kolengestookte elektriciteitscentrales. En hoewel de markt voor elektrische auto's groeit, duurt het nog jaren voordat deze een aanzienlijk deel uitmaken van het totale aantal auto's wereldwijd. Bovendien zijn de kosten voor traditionele verbrandingsmotoren door de lage olieprijs weer concurrerender geworden. Voor de groeiende penetratie van elektrische auto's zijn ook enorme investeringen in de infrastructuur en een flinke verbetering van de accutechnologie nodig. We zijn ervan overtuigd dat benzine en diesel op de middellange termijn de dominante brandstoffen blijven binnen transport.

Olie in de Robeco NV-portefeuille
De Robeco-portefeuille heeft een neutrale weging in de energiesector. Over het algemeen geven we de voorkeur aan bedrijven met een sterke of verbeterende ontwikkeling van de cashflow, een gezonde balans, dividendondersteuning en een managementteam dat zich richt op kosten- en kapitaalefficiëntie.

Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.