By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Exciting year for pharmaceutical sector

Spannend jaar voor farmaceutische sector

29-12-2015 | Visie | Dirk Hoozemans, Mark Glazener, Michiel Plakman, Stijn Vanacker, Vera Krückel De lage rente, stijgende aandelenkoersen en volle kassen bij bedrijven zorgden afgelopen jaar voor een gunstig fusie- en overnameklimaat. In drie artikelen blikken Robeco’s aandelenbeleggers terug, kijken ze vooruit en vertellen ze beleggers wat hen te wachten staat. Deel 2: niet meer, wel een ander type overname in de farmaceutische sector.

In het kort:
  • Bedrijven gaan op zoek naar onderzoekscapaciteit en licentiedeals
  • Dividend en aandeleninkoop zijn ondergeschikt aan de ontwikkelingspijplijn
  • De farmaceutische sector is heel voorspelbaar
Soms is er naast een bedrijfseconomische reden ook een hele specifieke reden voor een overname, zoals belastingvoordeel. De overname van het Ierse Allergan door het Amerikaanse Pfizer - met een waarde van USD 160 miljard de grootste deal van 2015 - is zodanig gestructureerd dat de prooi de jager overneemt waardoor Pfizer in Ierland domicilie kan houden en voortaan profiteert van het mildere belastingregime in dat land.

Analist Stijn Vanacker vindt het zijne van de Pfizer-Allergan deal. "Over het algemeen is het goed voor beleggers als het management van een onderneming nadenkt over rendement en winstgevendheid. Maar waar het bij een geneesmiddelenfabrikant uiteindelijk om gaat, is wat er aan nieuwe medicijnen wordt ontwikkeld. Nieuwe geneesmiddelen zijn veel belangrijker en creëren meer waarde dan fiscale argumenten. Beleggers belonen farmaceuten niet voor het verbeteren van hun winst enkel door fiscale constructies.”
De meeste overnames in de farmaceutische sectoren waren volgens de analist dan ook ingegeven door uitbreiding van de productportefeuille en ontwikkelingspijplijn met bestaande en nieuwe geneesmiddelen.

Naast fusies en overnames bij medicijnfabrikanten waren er ook de nodige deals onder dienstverleners in de gezondheidszorg zoals ziektekostenverzekeraars, ziekenhuizen en geneesmiddelendistributeurs. Deze zijn volgens Vanacker ingegeven door de noodzaak tot schaalvergroting en behalen van synergievoordelen. En door gewijzigde regelgeving waardoor bedrijfsmodellen veranderen van een vergoeding per geleverde dienst naar een vergoeding voor de kwaliteit van de geleverde dienst. Voorbeelden zijn de overnames van de Amerikaanse ziektekostenverzekeraars Cigna door Anthem voor USD 55,2 miljard en Humana door Aetna voor USD 28,91 miljard (zie de tabel met de top 10 grootste overnames in 2015).

Top 10 overnames 2015 (tot nu toe)

Voorsorteren op aflopende patenten
Voor 2016 verwacht Vanacker niet meer overnames en zeker geen grote deals en fiscale overnames. “Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijk. Ik voorzie dan ook de nodige overnames waarbij onderzoekcapaciteit wordt gekocht. Ook zullen er meer licentiedeals worden gesloten waarbij de rechten voor productie en vermarkting van nieuwe of toekomstige geneesmiddelen worden binnengehaald.”

Vanacker plaatst deze deals in het licht van de toenemende afhankelijkheid voor farmaceuten van steeds grotere en meer rendabele geneesmiddelen en het gegeven dat de komende tien jaar patenten zullen aflopen. “Om die afhankelijkheid te verkleinen en om voor te sorteren op aflopende patenten zijn farmaceuten nu al bezig met het aanvullen van hun productportefeuille. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de bedrijven wel bij hun bestaande kennisdomein en specialismen blijven en zich niet opeens op heel ander terrein gaan begeven.”

‘Farmaceuten willen op langere termijn niet te afhankelijk zijn van één succesmedicijn’

Voor 2016 richt Vanacker zich naast overnames vooral ook op enkele nieuwe medicijnen met potentie voor succes. “Komend jaar wordt een spannend jaar. Er zullen beetje bij beetje gegevens vrijkomen van klinische testen waaruit blijkt of potentieel veelbelovende medicijnen aanslaan. Dan wordt duidelijk of nieuwe geneesmiddelen tegen MS en Alzheimer waarmaken wat ze beloven. Tot 2020 zullen er ook testresultaten voor middelen tegen osteoporose, bloedkanker en hemofilie openbaar worden.”

Voorspelbare sector
Op de vraag of beleggers ook iets aan dividend of aandeleninkoop hebben, stelt Vanacker dat ze een mooi extraatje vormen maar niet het belangrijkste zijn. “Dividend en aandeleninkoop zijn ondergeschikt aan de ontwikkelingspijplijn. Nieuwe medicijnen voegen veel meer waarde toe voor de onderneming en voor beleggers.”
De analist noemt de farmaceutische sector heel voorspelbaar. “De levensloop, het omzetverloop en het aflopen van patenten van medicijnen in de productportefeuille zijn relatief eenvoudig na te gaan. Beleggers weten waar ze aan toe zijn en dat maakt de belegging defensief, naast het feit dat het gebruik van medicijnen en de vraag naar zorg helemaal los staat van het algemene economische plaatje.”

Drieluik
Dit is het tweede artikel in een drieluik dat de overnamegolf van 2015 in perspectief zet. Het eerste deel Overnamegolf bij bedrijven deint nog even door  stelt, dat de belangrijkste reden voor de fusies en overnames het kopen van groei is. Bedrijven hebben weinig mogelijkheden voor organische groei vanwege de lauwe wereldeconomie. In het slotartikel gaan de analisten van Robeco dieper in op gedane en te verwachten overnames in de sectoren olie- en gas, consumentengoederen en technologie.
Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.