By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Renteverhoging Fed luidt nieuw tijdperk in

17-12-2015 | Visie | Kommer van Trigt, Lukas Daalder, Léon Cornelissen Beleggers staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De Amerikaanse Federal Reserve heeft namelijk voor het eerst in bijna een decennium de rente verhoogd.

In het kort:
  • Unaniem besluit voor renteverhoging van nul naar 0,25-0,5%
  • Alle ogen nu gericht op timing en hoogte van nieuwe renteverhogingen in 2016
  • Nog steeds voorkeur voor risicovolle beleggingen in onze assetallocatie
  • Positieve reactie obligatiemarkten omdat verhoging was ingeprijsd
De Federal Reserve (Fed) heeft op 16 december de basisrente met een kwart procentpunt verhoogd naar 0,25-0,5%. Daarmee komt een einde aan een tijdperk van ongekend lage rentes als gevolg van de financiële crisis. De Fed had de belangrijkste rente sinds december 2008 niet meer gewijzigd. Toen werd de rente verlaagd naar het ongekende niveau van 0-0,25%. En de vorige verhoging stamt alweer uit juni 2006, waarbij de rente uitkwam op 5,25%. Daarna is deze geleidelijk verlaagd.

De markten reageerden positief op het rentebesluit. De S&P 500 won 1% na de aankondiging en de dollar steeg licht ten opzichte van de euro. De als benchmark gebruikte 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bleef ongewijzigd.

In de verklaring die aan alle marktverwachtingen voldeed, was het veelzeggend dat het besluit unaniem was genomen door het 12-koppige Federal Open Market Committee (FOMC) onder leiding van Janet Yellen, zegt Chief Economist Léon Cornelissen. Tijdens eerdere vergaderingen twijfelden sommige leden nog of de Amerikaanse economie sterk genoeg was voor een renteverhoging.

“De Fed heeft precies gehandeld volgens de verwachtingen, maar een unaniem besluit was wel een beetje gemaakt. Een verhoging was gezien eerdere verklaringen namelijk onvermijdelijk”, zegt hij. “De centrale bank heeft voortdurend gezegd dat er een renteverhoging aan zat te komen, dus ze voelde zich genoodzaakt om zich aan haar woord te houden. De recente marktvolatiliteit heeft haar er niet van weerhouden, omdat ze niet de indruk wilde wekken dat ze te gevoelig is voor marktbewegingen op de korte termijn.”

Amerikaanse cijfers goed genoeg voor verhoging
Volgens Cornelissen kon de Fed eindelijk de rente verhogen vanwege de aanhoudende stroom van positief nieuws over de Amerikaanse economie. “Dankzij de stabiele, redelijke groei is de werkloosheid gedaald naar 5%”, zegt hij. “De algemene inflatie lag in november met 0,5% jaar-op-jaar ver onder de doelstelling van de Fed, maar de economisch relevantere kerninflatie lag met 2,0% precies op schema. In oktober liet de Personal Consumption Expenditure (PCE) – de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed – echter een algemene inflatie zien van 0,2% en een kerninflatie van slechts 1,3%. Daarom was een renteverhoging veel minder dringend.”

“De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positief, maar de loongroei blijft nog een beetje achter. En doorgaans schat de Fed de inflatie te hoog in, dus de val van de olieprijs helpt niet om die verwachtingen te halen. De Fed is een voorspellende instelling met – in ieder geval op papier – een middellange horizon en een verhoging was helemaal geen uitgemaakte zaak, maar toch vond de centrale bank een eerste preventieve aanval goed te verdedigen.”

‘De grote vraag is nu wanneer de volgende verhoging volgt’

“De grote vraag is nu wanneer de volgende verhoging volgt. De Fed gaat zeker niet elke vergadering de rente verhogen – dat blijft afhankelijk van de cijfers. Een bekend patroon dat nagenoeg hetzelfde blijft, is dat de centrale bank een snellere verhoging van de rente voorspelt dan de financiële markten op dit moment doen. De Fed geeft aan dat de rente in 2016 mogelijk met nog eens 100 basispunten stijgt. In onze ogen is er slechts ruimte voor twee verhogingen van een kwart punt in 2016. De volgende is waarschijnlijk pas op 15 juni.”

“De Fed neemt liever het zekere voor het onzekere en blijft daarom ruim achterlopen op de ontwikkelingen. Elke andere centrale bank van een ontwikkelde markt die sinds het einde van de Grote Recessie de rente heeft verhoogd, was genoodzaakt om die actie later terug te draaien. We verwachten – en hopen – dat dit nu niet nodig is.” 

Overweging voor risicovolle beleggingen
Wat betreft assetallocatie is de renteverhoging gunstig voor risicovolle beleggingen vanwege de positieve signalen die ervan uitgaan, zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer voor Robeco Investment Solutions dat een multi-assetfonds beheert.

“Waarschijnlijk was dit de best aangekondigde renteverhoging ooit. En de financiële markten reageerden over het algemeen opgelucht”, zegt Daalder. “De renteverhoging werd gezien als een bevestiging dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is voor een hogere rente, terwijl er tegelijkertijd geen reden is tot zorgen over hoge inflatie of oververhitting van de economie.”

“Dit bericht biedt dus het beste van twee werelden en viel in goede aarde bij de aandelenmarkt, die na het rentebesluit de weg omhoog vond. De vastrentende markten en de valutamarkten waren allebei niet echt onder de indruk van de verhoging, wat natuurlijk het directe gevolg is van alle vooraankondigingen. De renteverhoging zorgde ook voor enige opluchting op de high-yieldmarkt.”

‘We blijven in onze tactische assetallocatie bij onze voorkeur voor risicovolle beleggingen’

“Yellen wist goed duidelijk te maken dat we geen sterk oplopende rentecyclus moeten verwachten. De markten prijzen op dit moment een kans van 40% in op een volgende verhoging in maart, nagenoeg gelijk aan dinsdag. De timing van de volgende verhoging is sterk afhankelijk van de cijfers die de komende maanden worden gepubliceerd.”

“Al met al heeft dit besluit niet geleid tot een duidelijke verschuiving op de markten en ook niet tot nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Daarom blijven we in onze tactische assetallocatie bij onze voorkeur voor risicovolle beleggingen. Daarin zijn we dan ook overwogen, terwijl we onderwogen zijn in obligaties en cash.

Positieve reactie obligatiemarkten
De vastrentende en valutamarkten, die zich het meest in de vuurlinie van een renteverhoging bevinden, reageerden positief, zegt Kommer van Trigt, portefeuillemanager van het Robeco Global Total Return Bond Fund dat gepositioneerd was voor een renteverhoging.

“In de obligatiemarkten was de opvallendste reactie een afvlakking van de yieldcurve, met een daling van de spread tussen de 5- en 30-jaarsrente naar het laagste niveau sinds april. Het korte eind van de yieldcurve reageerde waarschijnlijk op de ‘dotplot’ met daarin de verwachtingen van de FOMC-leden voor de rente in de komende jaren. Deze bleef min of meer ongewijzigd, terwijl over het algemeen een neerwaartse herziening werd verwacht.”

‘We waren gepositioneerd voor een verdere afvlakking van de Amerikaanse yieldcurve’

“Het Robeco Global Total Return Bond Fund was gepositioneerd voor een verdere afvlakking van de Amerikaanse yieldcurve. De rentegevoeligheid van het fonds in Amerikaanse staatsobligaties is geconcentreerd in het lange eind van de curve. En dat deel van de curve presteerde goed. De reactie van de markt ondersteunt onze visie dat deze obligaties ook waarde kunnen bieden in een omgeving van lage groei en lage inflatie.”

“Ook de bedrijfsobligatiemarkten reageerden positief op de aankondiging van de Fed. De spreads verkrapten licht. Het fonds blijft bij zijn voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties – vooral achtergestelde financials bieden waarde. Onze exposure naar de Amerikaanse bedrijfsobligaties, en dan vooral high yield-obligaties, is klein. We houden ook onze positie in emerging market debt laag vanwege de magere groeiverwachtingen en de verslechterende kredietkwaliteit in de meeste opkomende economieën.”
Kommer van Trigt

Kommer van Trigt

Portfolio manager, Hoofd Global Fixed Income Macro Team


Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Kommer van Trigt
Portfolio manager, Hoofd Global Fixed Income Macro Team


Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions


Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.