By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Overnamegolf bij bedrijven deint nog even door

Overnamegolf bij bedrijven deint nog even door

28-12-2015 | Visie | Dirk Hoozemans, Mark Glazener, Stijn Vanacker, Vera Krückel, Michiel Plakman De lage rente, stijgende aandelenkoersen en volle kassen bij bedrijven zorgden afgelopen jaar voor een gunstig fusie- en overnameklimaat. In drie artikelen blikken Robeco’s aandelenbeleggers terug, kijken ze vooruit en vertellen ze beleggers wat hen te wachten staat. Deel 1: de overnamegolf in perspectief.

In het kort:
  • Fusies en overnames ingegeven door weinig mogelijkheden voor autonome groei 
  • De huidige overnamegolf houdt langer aan dan eerdere pieken 
  • Beleggers moeten niet kortzichtig vasthouden aan dividend en aandeleninkoop
2015 Was een recordjaar voor fusies en overnames. Sinds 2007 was de waarde van aantal overnames niet meer zo groot: USD 4.667 miljard op moment van schrijven tegenover USD 4.610 miljard acht jaar geleden. Het jaar is nog niet voorbij dus het totaalbedrag kan hoger uitvallen omdat er nog deals in de maak zijn. Dit recordbedrag werd overigens met beduidend minder fusies en overnames gehaald. Staat de teller voor 2015 tot nu toe op 37.091 deals, in het vorige recordjaar 2007 was dat liefst 43.470.

Het afgelopen jaar kenmerkt zich dan ook door enkele mega-overnames waarbij tientallen miljarden dollars over tafel gingen. De tabel laat de top 10 grootste overnames in 2015 zien.

tabel-top-10-overnamens-nl.jpg

De vorige piek in fusies en overnames dateert van 2007, nog voor de wereldwijde financiële en economische crisis, met een totale waarde van USD 4.610 miljard. Het spreekt voor zich dat de fusie- en overnameactiviteit in de crisisjaren fors terugviel, om pas in 2013 bij het herstel van de wereldeconomie weer te stijgen. De tabel laat de waarde zien van fusies en overnames wereldwijd in de afgelopen tien jaar.

tabel-overnamens-sinds 2005-nl.jpg

Er is een aantal redenen voor het grote aantal overnames. Ten eerste lopen aandelenkoersen op. Ten tweede hebben ondernemingen relatief veel geld in kas omdat ze de afgelopen jaren minder uitgaven aan kapitaalinvesteringen vanwege een weinig uitbundige groei. En ten derde is geld lenen door de lage rente goedkoop. Deze gunstige omstandigheden maken dat ondernemingen overnames relatief gemakkelijk kunnen financieren door lenen, het uitgeven van obligaties of aandelen of door contant af te rekenen.

Amerikaanse economie loopt voorop
De fusies en overnames vonden vooral in de Verenigde Staten plaats. Daarvoor zijn drie oorzaken, vertelt Mark Glazener, beheerder van het beleggingsfonds Robeco. “De Amerikaanse economie is verder in haar herstel van de crisis dan de Europese economie. De bezettingsgraad bij Amerikaanse bedrijven zit weer op het niveau van voor de crisis. Een volgende stap om dan te kunnen blijven groeien is uitbreiden of overnemen. En in de Verenigde Staten hebben aandeelhouders een veel luidere stem, zij eisen actie van een onderneming. Activistische aandeelhouders roeren zich meer dan bij vorige overnamegolven.”

Bedrijven hebben een aantal redenen om overnames te doen. Glazener: “De belangrijkste reden is het kopen van groei. Er is weinig mogelijkheid voor organische groei omdat de wereldeconomie niet meewerkt. Daarna komen behalen van synergievoordelen en kostenbesparingen en tot slot het vergroten van marktaandeel.”

Voor 2016 is het de vraag of de overnamegolf aanhoudt. Dat laatste zou uitzonderlijk zijn, aldus Glazener. “De historie leert dat een overnamecyclus bestaat uit ongeveer vijf tot zeven opgaande jaren en pakweg drie neergaande jaren. In de huidige cyclus duurt de opwaartse trend al langer dan gewoonlijk. Als de wereldeconomie volgend jaar harder groeit dan kan de piek nog langer aanhouden.”

‘De belangrijkste reden voor de overnames is kopen van groei’

Verder is het belangrijk wat de rente doet. De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente recent met een kwart verhoogd tot 0,25-0,50 procent. Toch verwacht Glazener daar weinig impact van. “Wat wel een rem op overnames kan zetten is de volatiliteit op de kredietmarkten. Bedrijfsobligaties en high yield obligaties waren de afgelopen maanden zeer volatiel en per saldo is de spread of risicopremie gestegen. Die wordt ingegeven door de forse daling van de grondstofkoersen waardoor mijnbouwers en oliemaatschappijen, moeite hebben met aflossen en herfinanciering.” De sectoren grondstoffen en energie maken het grootst deel uit van de markt voor bedrijfsobligaties en dat heeft zijn weerslag op andere sectoren.

Overname of fusie moet waarde toevoegen
Zijn beleggers nou goed af met de overnames, of zijn ze meer gediend met een dividendverhoging of aandeleninkoop? Daarover is volgens Glazener moeilijk iets algemeens te zeggen. “Dat verschilt heel erg per onderneming. Bij Robeco beleggen we in ondernemingen die een goede vrije kasstroom genereren waarbij er na investeringen nog geld over is voor dividend, aandeleninkoop, schuld aflossen of overnames. Waar het management voor kiest hangt af van wat op dat moment aantrekkelijk is voor de onderneming. Wij vinden dat het in elk geval moet leiden tot een hoger rendement op geïnvesteerd vermogen.”

Glazener begrijpt wel dat beleggers sceptisch zijn over de toegevoegde waarde van overnames, vaak ingegeven door onderzoeken die zeggen dat het merendeel van de overnames de verwachtingen niet waarmaakt. “Aandeleninkoop en dividendbetalingen zijn het meest concreet voor beleggers, maar het is kortzichtig om daar aan vast te houden. Ik bemerk een kentering in de onderzoeken naar het succes van overnames. Veel onderzoeken zijn gebaseerd op grote overnames, bijvoorbeeld waar de overgenomen partij 60 procent van de waarde van de bestaande onderneming uitmaakt. Dit soort overnames zijn risicovol. Maar andere onderzoeken laten juist zien dat de kleinere overnames wel succesvol zijn.”

Niet altijd resultaat
Niet alle voorgenomen overnames lukken (meteen). Het Amerikaanse zadenbedrijf Monsanto ving dit jaar – vooralsnog – bot bij zijn poging de Zwitserse producent van bestrijdingsmiddelen Syngenta over te nemen. Glazener vindt het een treffend voorbeeld van verschil in aandeelhouderscultuur in de Verenigde Staten en Europa. “Syngenta houdt de boot af en weigert om zijn boeken te openen voor Monsanto. Er is een wel een platform van bezorgde Syngenta-aandeelhouders, maar in Amerika zouden aandeelhouders juist in opstand komen en de onderneming dwingen haar cijfers te laten zien.”

Drieluik
Dit is het eerste deel in een drieluik over de huidige overnamegolf. In het tweede deel gaan de analisten van Robeco dieper in op gedane en te verwachten overnames in farmaceutische sector. In het slotartikel geven ze hun verwachtingen voor de sectoren olie- en gas, consumentengoederen en technologie.
Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.