By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

The outlook for US stocks in 2014

Economie VS in 2016 op een tweesprong

15-12-2015 | Visie | Lukas Daalder

Wat is de op een na grootste economische groep ter wereld? Het is niet China, maar de Amerikaanse consument. En die kon voor 2016 wel eens de sleutel in handen hebben voor de bbp-groei, zegt Lukas Daalder.

In het kort:
  • Twee scenario's met meevallende of tegenvallende groei
  • Consument kan verwachtingen overtreffen, maar risico op einde kredietcyclus
  • VS mogelijk op tweesprong terwijl wereld wacht op eerste renteverhoging Fed

Een van de statistieken die massaal over het hoofd wordt gezien, is die over de Amerikaanse consument. Dit winkelpubliek neemt maar liefst 15% van het wereldwijde bbp voor zijn rekening. Dat is meer dan de 13% voor China en veel meer dan de betrekkelijk magere 6% voor Japan en 5% voor Duitsland. De VS als geheel komt uit op 22%. De koopkracht van deze enorme groep van 322 miljoen mensen kan de groei voor de VS in 2016 maken of breken, aldus Daalder, Chief Investment Officer voor Robeco Investment Solutions.

De voorspellingen van de grote banken lopen uiteen van een fraaie 2,7% tot een teleurstellende 1,7%. Dit heeft alles te maken met de onzekerheid over wat er gebeurt na de verwachte renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) later deze maand. "Het kan twee kanten op", zegt Daalder. Hij ziet twee scenario's waardoor de groeivoorspellingen van de banken niet zouden uitkomen.

"Het is eigenlijk net zo eenvoudig een onderbouwing te formuleren voor een veel sterkere groei als voor een veel zwakkere. En dit is geen loze uitspraak. Wij denken echt dat de Amerikaanse economie zich op een tweesprong bevindt."

monthly-outlook-december-2015-graph.jpg
 
De machtige Amerikaanse consument torent boven alles en iedereen uit, behalve de VS zelf in zijn geheel.

Lang leve de consument
In het eerste scenario beschrijft Daalder een optimistische kijk waarin het Amerikaanse winkelpubliek de groei opdrijft tot boven de verwachtingen.  "Laten we het jaar eens positief afsluiten. Er is namelijk een gerede kans op een scenario waarin de Amerikaanse consument een hoofdrol speelt", zegt hij. "Terwijl het bedrijfsleven de laatste jaren het vreemd vermogen heeft opgevoerd, is het huishoudboekje van de Amerikaanse consument steeds beter geworden en vertonen zowel het schuldniveau als het nettovermogen in absolute zin een stijgende lijn."

"Daar komt bij dat de arbeidsmarkt gestaag is verbeterd en de werkeloosheid is gedaald naar 5%. En ook de salarissen vertonen een stijgende lijn. Oké, het groeitempo is lager dan wat we vroeger zagen, maar als we nul procent inflatie toevoegen aan het plaatje dankzij de goedkope olie, wordt duidelijk dat er heel wat ruimte is voor verbetering."

'Het lijkt bijna ondenkbaar dat we afstevenen op een recessie'

"Beleggers moeten niet vergeten hoe belangrijk de Amerikaanse consument in het verleden is geweest voor de wereldeconomie. Gezien de duidelijke structurele verbeteringen van de afgelopen jaren is het bijna ondenkbaar dat we afstevenen op een recessie. Deze groep trekt de portemonnee weer en een groeitempo van ruim 3% moet daarbij zeker mogelijk zijn. Dit jaagt de omzet en de winst op en verkleint het risico op een negatieve kredietcyclus."

Risico kredietcyclus
Er is echter ook een veel somberder scenario te bedenken door het mogelijke einde van de kredietcyclus, meent Daalder. Als de VS op de tweesprong deze richting kiest, kan na de renteverhoging een kredietverkrapping volgen die een domino-effect veroorzaakt en uiteindelijk leidt tot een recessie.

"We noemden in onze eerdere vooruitzichten de bedrijfsschulden al als risicofactor, maar toch geeft geen van de grote banken aan dat deze in 2016 echt een probleem gaan worden, hoewel een paar het wel noemen als risico voor 2017", zegt Daalder.

"Het risico op een vicieuze cirkel is zeker aanwezig. Hoge schulden die opnieuw gefinancierd moeten worden met toenemende kredietopslagen onder minder gunstige marktomstandigheden, kunnen leiden tot meer faillissementen. Deze kunnen op hun beurt weer een verdere verkrapping van de kredietvoorwaarden op de markt in gang zetten. Daar komt het technische probleem van lagere liquiditeit op de obligatiemarkt zelf nog eens bij. Dit probleem is de laatste maanden al door een aantal personen aangekaart."

'Het risico op een neerwaartse spiraal die zichzelf in stand houdt, is zeker aanwezig'

"Wijzigingen in de regelgeving hebben geleid tot een afname van de hoeveelheid obligaties in de boeken van handelaren bij banken. Dit kan betekenen dat schokken op de markt grotere schommelingen in de koersen kunnen veroorzaken dan in het verleden. Beleggers kunnen daardoor besluiten hun vermogen terug te trekken, juist op een moment dat die zo hard nodig is. Met andere woorden, dit zou het begin kunnen zijn van een klassieke kredietcyclus die de VS mogelijk in een recessie duwt. Alle elementen zijn aanwezig – een hoog schuldniveau, stijgende kredietopslagen, het risico van een lagere liquiditeit. Het is alleen nog wachten op de vonk in het kruitvat."

Fed kan negatieve spiraal in gang zetten
Wat zou die vonk kunnen zijn? "Er zijn een stuk of wat realistische opties. China, het instorten van opkomende markten, een verdere daling van de olieprijs, en politiek risico. Kandidaten genoeg dus", somt Daalder op. "Zelfs de eerste renteverhoging door de Fed kan de katalysator zijn. De huidige situatie rond de bedrijfsschulden is immers totaal anders dan de laatste twee keer dat de Fed de rente verhoogde."

Welke van deze twee scenario's is het meest waarschijnlijk? "Ze zijn allebei te verdedigen. Dat maakt het lastig kiezen", stelt Daalder. "Daarom doen we net zoals al die andere banken: we kiezen positie in het midden en houden de ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten. Eén ding is echter zeker: we moeten vooral de obligatiemarkt in de gaten houden, want daar zullen de risico's zich het duidelijkst manifesteren."

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.