By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Peter van der Welle

Terugval in winstmarge VS nog geen omslag

19-11-2015 | Visie | Peter van der Welle

De winstmarge van de ondernemingen in de S&P 500 index staat enigszins onder druk. Hoewel die druk door de dalende werkloosheid en de sterke dollar in 2016 kan aanhouden, is het omslagpunt in de cyclus voorlopig nog niet bereikt, volgens Peter van der Welle, strateeg bij Robeco.

In het kort:
  • De winstmarge staat onder druk door lagere winsten in de energiesector
  • De margedruk kan toenemen door afnemende werkloosheid en een stijgende dollar
  • Het omslagpunt in de margecyclus is waarschijnlijk nog niet bereikt

De winstmarge van het Amerikaanse bedrijfsleven schommelde de afgelopen jaren rond het recordniveau van bijna 13 procent. De laatste kwartalen is dat percentage iets afgenomen. In het verleden was dat vaak een signaal dat de economische cyclus een volgende fase inging, waarbij de winstmarge geleidelijk terugvalt richting een niveau van 7 tot 9 procent. Volgens Van der Welle is een continue daling nu echter nog niet het meest waarschijnlijke scenario.

Een belangrijk verschil met voorgaande cycli is dat een groot deel van de huidige afzwakking in marges veroorzaakt wordt door één specifieke sector. De olieprijs is sinds juni 2014 meer dan gehalveerd. Hierdoor is de winstmarge van de energiesector met 4,5 procentpunten teruggevallen. “Het meest waarschijnlijke scenario is dat de olieprijs volgend jaar stabiliseert”, vertelt Van der Welle: “Dat betekent dat de olie- en aardgasbedrijven niet meer een zodanig grote neerwaartse druk op de totale winstgevendheid van het Amerikaanse bedrijfsleven zetten als in de afgelopen kwartalen.”

winstmarge-ontwikkeling-nber-450px.png 

Ondanks de stabilisatie bij olie- en aardgasbedrijven neemt het neerwaarts risico geleidelijk aan toe, waarschuwt Van der Welle: “Allereerst ligt het huidige margeniveau als gevolg van de zeer lage rentestand historisch gezien aan de hoge kant, mede door sterke kostenbesparingen na de financiële crisis. Dat zal niet altijd zo blijven als bezettingsgraden verder stijgen en uitbreidingsinvesteringen moeten plaatsvinden. Daarnaast vormt de trage toename van de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten een bedreiging voor de hoogte van de winstmarge.”

De keerzijde van een lage werkloosheid
De Amerikaanse werkloosheid is afgenomen tot 5,1 procent. Gebruikelijk leidt een dergelijk werkloosheidsniveau tot een betere onderhandelingspositie van werknemers. Vooralsnog is dat nog niet zichtbaar in de vorm van stijgende loonkosten, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de Amerikaanse lonen gaan oplopen. Zodra die loonstijging hoger ligt dan de toename van de productiviteit, komen de winstmarges in het bedrijfsleven onder druk te staan.

De derde factor die een bedreiging kan vormen voor de winstmarge in de Verenigde Staten is de kracht van de dollar. “De bedrijven in de S&P 500 Index boeken ongeveer 30 procent van hun omzet buiten de Amerikaanse thuismarkt”, legt Van der Welle uit: “Het vooruitzicht dat de Federal Reserve waarschijnlijk later dit jaar of in de eerste helft van 2016 de rente gaat verhogen, wijst erop dat de dollar meer terrein kan winnen ten opzichte van andere valuta’s. Door de vertaalslag naar de Amerikaanse munt, levert de omzet die bedrijven in het buitenland boeken dan minder op.”

‘Omslagpunt in de margecyclus VS is waarschijnlijk nog niet bereikt’

Een renteverhoging heeft in de ogen van Van der Welle nauwelijks rechtstreeks effect op de winstmarge: “Het basisscenario is dat de Federal Reserve aanvankelijk de rente heel langzaam laat stijgen. Daar komt bij dat het nog jaren gaat duren voordat ondernemingen hun aflopende leningen opnieuw moeten financieren. Het hoogtepunt van die herfinancieringsgolf op de markt voor high yield-obligaties ligt pas in 2022.”

Margedaling niet onvermijdelijk
Ondanks de margedruk die kan ontstaan door onder meer de dalende werkloosheid en de stijgende dollar is het volgens Van der Welle te vroeg om een scherpe daling van de winstmarge naar het historisch gemiddelde te verwachten: “ We zijn nog lang niet in de situatie waarin bedrijven de stijgende loonkosten niet meer kunnen doorberekenen aan de consument. Daarbij heeft die consument zelf recent ook nog extra koopkracht gekregen door de lagere olieprijs.”

Het meest waarschijnlijke scenario voor 2016 is dat de winstmarge in de Verenigde Staten iets terugzakt, maar dat nog niet de monotone daling wordt ingezet die gebruikelijk is voor een omslag in de economische cyclus. Dat heeft ook te maken met huidige samenstelling van de S&P 500, waarin de technologiesector voor een vijfde meeweegt. “Dankzij het succes van producten zoals de iPhone van Apple liggen de winstmarges in deze bedrijfstak veel hoger dan in andere sectoren of dan het historisch gemiddelde”, vertelt Van der Welle: “Dat zal op korte termijn waarschijnlijk zo blijven.”

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina:


Auteur


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.