By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Al decennia aan de top en nog steeds hongerig naar meer

Al decennia aan de top en nog steeds hongerig naar meer

18-11-2015 | Visie | Peter Ferket Ruim 25 jaar houdt Robeco zich al bezig met kwantitatief onderzoek. In de sterk groeiende wereld van quantbeleggen geldt Robeco als pionier en als één van de toonaangevende spelers. In gesprek met Peter Ferket, Head of Equities en voortrekker van het Quant Investing thema binnen RIAM Investments.

Robeco geldt als pionier op het vlak van kwantitatief beleggen, met inmiddels een groot palet aan producten. Hoe begon het allemaal?
“We begonnen rond 1990 met het eerste kwantitatieve onderzoek, op het gebied van strategische asset allocatie. Dat was echt top-down allocatie onderzoek. Op basis van risicoprofielen zochten we naar de beste beleggingsmix voor retailklanten. Kort daarna startten we met research naar factoren, zowel voor aandelen als obligaties.”

“De eerste echte beleggingsmodellen werden in 1994 geïntroduceerd, met een Quantitative Ranking van aandelen uit ontwikkelde markten op basis van de factoren momentum en value. Bij obligaties hadden we het duration allocation-model voor de VS, Duitsland en Japan. Die modellen werden gebruikt als input voor de fundamentele beleggingsteams als hulpmiddel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.”

Het eerste echte quant-product kwam pas later…
“Ja, Lux-o-rente was het eerste echte quant-fonds. Dat fonds was al in 1994 gelanceerd, maar werd in 1998 een 100% kwantitatief fonds met een volledig actief duration beleid. In de loop der jaren is het beleggingsmodel wel geëvolueerd. Net als een fondsbeheerder van vlees en bloed, moet ook een model zich blijven ontwikkelen. Er komt bovendien steeds meer data beschikbaar, steeds meer markten kunnen worden bespeeld. Je blijft daarom een model verder verbeteren. Het Lux-o-rente model is nu beter dan in 2005. En toen was het al goed, zoals uit het track record blijkt.”

Hoe uniek is de quant-strategie van Robeco binnen de wereldwijde asset management-industrie?
“Kwantitatief beleggen is op zichzelf niet uniek. Maar onze aanpak is dat wel. Er spelen drie facetten een belangrijke rol. De kwaliteit van de quant-research die we inhouse hebben, de brede beleggerservaring die we binnen Robeco hebben en het kunnen omzetten van die expertise naar specifieke oplossingen voor klanten. Er zijn spelers met een groter researchteam, er zijn ook aanbieders met meer algemene beleggingservaring, maar de combinatie van de drie facetten zoals wij die bieden, hebben andere partijen niet. Dat maakt ons wel uniek.”

Is quant bij uitstek geschikt om oplossingsgericht maatwerk voor klanten te leveren, wellicht meer dan fundamentele producten?
“In bepaald opzicht wel. Quant is per definitie modulair opgebouwd en rules based. Je kunt het universum makkelijk aanpassen. Als een kwantitatief model in Europa werkt, is het makkelijk om snel te onderzoeken of het ook wereldwijd werkt. Ook de implementatie van de strategie in een ander universum gaat snel. Voor fundamentele strategieën ligt dat een stuk gecompliceerder.”

“De opkomst van quant-beleggen en van passief beleggen heeft er wel toe geleid dat we fundamenteel beheerde fondsen de afgelopen jaren hebben aangepast. Die zijn veel meer de kant van high conviction-fondsen opgegaan, bijvoorbeeld met minder dan 100 namen in de portefeuille. Bij een lager aantal posities werken quantmodellen minder goed omdat bedrijfsspecifieke risico’s zwaarder wegen.”

Hoe groot is de concurrentie op het gebied van quant-beleggen, van zowel passieve aanbieders met smart beta ETF’s als actieve spelers?
“Er is serieuze concurrentie, maar binnen quant spelen wij in de Champions League. We behoren tot de top-vijf, samen met pure quanthuizen zoals AQR en DFA. Binnen dit speelveld behoren wij tot de thought leaders.”

Hoe moeilijk is het om die toppositie te behouden?
“Je bent nooit veilig aan de top en het is moeilijk om die positie te handhaven. Je moet blijven investeren in research. Je moet dat zelfs meer doen dan in het verleden. Er is meer concurrentie, dus je moet nog harder lopen. Daarom hebben we ook de research- en portfolio management teams verder uitgebreid. De wereldwijde allocatie naar quant groeit, je asset base groeit dus ook. Ons team voor kwantitatief onderzoek is in vier jaar tijd uitgebreid van 15 naar 30 man. Quant Equity is in twee jaar van vijf naar tien man gegroeid.”

“We hebben het productaanbod verbreed van Multi Factor Equity naar Multi Factor Credit. De volgende stap is Multi Factor Multi Asset. Als je stilstaat ben je in twee jaar ingehaald. We blijven focussen op een hoge standaard van onze research en we zijn ook heel kritisch op nieuwe variabelen en factoren. De drive achter dit alles is de intrinsieke motivatie van het team zelf. We zijn gedreven door nieuwsgierigheid en door de wens om onszelf te blijven verbeteren.”

Welke risico’s zie je opdoemen voor kwantitatief beleggen?
“Als iedereen over zou gaan tot quantbeleggen, dan werkt het niet meer. Maar dat is een puur hypothetisch risico. Ik zie wel dat het aantal aanbieders groeit. Daar zitten inferieure aanbieders tussen die het concept een minder positieve naam kunnen bezorgen en het gemiddeld rendement van quantaanbieders naar beneden kunnen trekken. Dit is precies zoals je bij hedgefunds hebt gezien nadat deze aan populariteit wonnen en er veel spelers op de markt kwamen die niet voldoende skills hadden.”

Waar verwacht je verdere groei?
“In ons strategisch plan Accelerated Growth 2014-2018 hebben we een doelstelling van 50 miljard euro onder beheer staan voor Quant Equity. We zitten nu op 26 miljard. Binnen die doelstelling hebben we vier pijlers: Quant Emerging Markets, Conservative Equities, Multi Factor Equities en alternatieven voor passief (enhanced indexing, maar ook Quant Sustainable Global Equities). Daarnaast zien we voor Multi Factor Credits enorm potentieel. Credits zijn bij institutionele partijen nog altijd een groter deel van de portefeuille dan aandelen. Daarnaast geloven we in de kansen van ons kwantitatieve absolute return-fonds Global Tactical Asset Allocation (GTAA), vanwege het liquide karakter van het fonds en de lage correlatie met aandelen en obligaties. Gezien de lage rendementsverwachtingen voor aandelen en obligaties heeft dit fonds het tij mee, zeker omdat het fonds in meer volatiele markten goed presteert.”

Tot slot, waar staat quantbeleggen in het algemeen en Robeco’s quant in het bijzonder over 20 jaar?
“Een ding is zeker: Robeco is over 20 jaar veel groter dan nu. En quant is ook dan een heel belangrijke pijler. Op dit moment is quant al goed voor meer dan 10% van het totale vermogen onder beheer. Hoewel er nieuwe pijlers zullen ontstaan, wordt dat zeker niet minder. Over 20 jaar blijkt quant in elk geval geen hype te zijn geweest. Het is eenvoudig niet meer weg te denken en Robeco is tegen die tijd nog steeds één van de topspelers in deze markt.”

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.