By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan

Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan

14-08-2015 | Insight | Peter van Kleef Op vrijdag bespreekt hoofdredacteur Peter van Kleef opvallende zaken met Robeco-experts. Deze week: waarom de weg vrij is voor de Federal Reserve om de rente te verhogen.

In het kort:
  • Economische groei sterk genoeg voor renteverhoging
  • Inflatie staat de Federal Reserve ook niet in de weg 
  • Arbeidsmarkt kan een rentestap verwerken
  • Drie redenen waarom Yellen misschien toch geen haast maakt
Doet ze het of doet ze het niet? Alle ogen van beleggers wereldwijd zijn gericht op Janet Yellen, president van de Federal Reserve. Dat de Fed de rente gaat verhogen mag duidelijk zijn, maar de grote vraag is of de eerste renteverhoging in meer dan zes jaar tijd al in september plaatsvindt. Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Investment Solutions, ziet vijf redenen waarom Yellen niet terughoudend hoeft te zijn bij het trekken van het rentewapen.

De economie is er klaar voor, stelt Blokland. De ISM-index noteert ruim boven het neutrale niveau van 50 punten, op 52,7 en dat is niet veel lager dan het niveau waarop de index gemiddeld stond bij de vier meest recente perioden waarin de Fed de rente liet stijgen. Gemiddeld stond de teller op 55, “maar belangrijker is dat op elk van de vier startpunten de ISM index boven de 50 – het magische niveau tussen groei en krimp – stond. De huidige stand vormt wat dat betreft geen obstakel om de rente te verhogen.”

Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan figuur 1

Roze inflatieolifant
Naast de economie is ook de inflatie, in het verleden vaak de roze olifant in de kamer voor centrale banken, geen sta-in-de-weg. De Amerikaanse inflatie laat al sinds de piek in de jaren ’70 een gestaag dalende trend zien. De Federal Reserve hanteert de Core PCE als maatstaf voor geldontwaarding. Bij de renteverhogingen in de afgelopen dertig jaar lag het inflatieniveau hoger dan nu, alleen in 1999 was het inflatiepeil vergelijkbaar, stelt Blokland. “Toen was dat geen reden om de rente niet te verhogen.”

Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan figuur 2 

Maar de toekomstige inflatie dan? Want sturen op het beeld in je achteruitkijkspiegel is niet zonder risico’s. “Dat is precies de reden dat de Fed liever kijkt naar de inflatieverwachtingen. Opvallend genoeg ligt dat cijfer altijd een beetje op het niveau waarop het zich nu ook bevindt. Maar pas op, deze grafiek zegt waarschijnlijk meer over de geloofwaardigheid van de Fed als centrale bank dan over de perioden van rentestijgingen”, stelt Blokland.

Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan figuur 3

Jobs, jobs, jobs
Economie, inflatie en inflatieverwachtingen werpen geen belemmeringen op voor een snelle renteverhoging. En de werkgelegenheid? Daar lijkt het al een tijdje crescendo mee te gaan in de VS. En Blokland ziet ook hier geen reden om het rentewapen op zak te houden. De vorige vier cycli van renteverhogingen werden ingezet bij een werkloosheidspercentage dat nauwelijks afwijkt van het huidige niveau: 5,9% gemiddeld tegen een huidig percentage van 5,3% volgens het laatste cijfer van het Bureau of Labor Statistics. Dat percentage ligt dus al lager dan in het verleden, waardoor ook hier geen serieuze belemmering optreedt.
 
Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan figuur 4

En de banengroei? Want de economie lijkt wat aan te trekken en de werkloosheid daalt, maar was dit niet het economisch herstel dat, als uitzondering op de regel, niet werd vergezeld met een echte banengroei, de jobless recovery? En was de participatiegraad in de VS niet gewoon hard gedaald?

“Door te kijken naar het aantal nieuwe banen dat de economie creëert, kunnen we discussies over wanneer iemand precies werkloos is, de invloed van participatiegraden, et cetera vermijden. De grafiek hieronder laat zien dat, met uitzondering van 1986, de banengroei bij de start van een serie renteverhogingen door de Fed (groene cirkels) dicht bij elkaar ligt.”

Frappant detail is dat het gemiddelde van de vier startpunten exact op het huidige niveau van 210.000 banen per maand ligt. Hoe mooi wil Yellen het eigenlijk hebben?
 
Vijf redenen waarom de Fed de rente met een gerust hart verhogen kan figuur 5

‘Behind the curve’

Economische groei, inflatie, inflatieverwachtingen, werkloosheid en banengroei lijken allemaal steun te verlenen aan een snelle renteverhoging. Objectief gezien is er niets dat yellen tegenhoudt en een verder uitstel zou er toe kunnen leiden dat de centrale bank te laat is en achter de feiten aan gaat lopen – ‘behind the curve’.

Toch zijn er volgens Blokland drie redenen te bedenken die Yellen toch zouden kunnen verleiden om het rustig aan te doen. “Normaal stijgen de lonen als de krapte in de arbeidsmarkt toeneemt. Dat is nu niet het geval. Daarnaast is er wel economische groei maar dragen opkomende markten daar, in tegenstelling tot het verleden, niet aan bij. Om nog maar te zwijgen over de onrust in China. Dat alles kan tot voorzichtigheid manen. En tot slot werkt de sterke dollar ook al verkrappend, voornamelijk op de bedrijfswinsten.”

Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.