By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

standfirst-nl-verrekijker-175x130px.jpgBeleggers richten zich vooral op de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen en obligaties. Maar wat zijn de vooruitzichten voor alternatieve beleggingen? In deze nieuwe reeks bespreken we zes segmenten die mogelijk het overwegen waard zijn: grondstoffen, infrastructuur, vastgoed, hedgefondsen, absolute-returnfondsen en private equity.

Alternatieve beleggingen: private equity vraagt lange adem

20-08-2015 | Visie | Erwin Quartel

Private equity vertoont veel overeenkomsten met aandelenbeleggen, aangezien in beide gevallen eigen vermogen aan bedrijven wordt verstrekt. Het belangrijkste verschil is dat er in principe bij private equity een premie geoogst kan worden voor het illiquide karakter.

In het kort:
  • Beleggen in private equity kenmerkt zich door een zeer lage liquiditeit
  • De beloning voor de lage liquiditeit zou theoretisch een bovengemiddeld rendement zijn
  • De selectie van de juiste manager is de sleutel voor succes

“De lage rente en de hoge waardering van beursgenoteerde aandelen zorgen ervoor dat er momenteel bijna geen alternatieven zijn voor wie in de huidge markt op zoek is naar rendement”, zegt Erwin Quartel, Investment Director en Hoofd Operations bij RobecoSAM Private Equity, over de grote populariteit van private equity-investeringen. Eind vorig jaar hadden private equity-fondsen ruim USD 1.200 miljard tot hun beschikking voor het overnemen van bedrijven blijkt, uit het Global Private Equity Report 2015 van consultancyfirma Bain & Company.

Private equity-huizen verstrekken buiten de beurs om eigen vermogen aan bedrijven. Hoewel de verhandelbaarheid verschillend is gaat het net als bij publieke aandelen om risicodragend kapitaal. Een voordeel van private equity is dat een concern niet elk kwartaal op de beurs afgerekend wordt op de financiële cijfers, zodat het makkelijker is om een strategie uit te stippelen met het oog op de lange termijn. Bovendien neemt een private equity-partij doorgaans een meerderheidsbelang en heeft het daarmee een controlerende invloed op de richting van de onderneming.

“Het eerste wat we willen horen is hoe een investeerder waarde toevoegt bij bedrijven”, vertelt Quartel: “Hierbij zijn we niet op zoek naar managers die enkel aandeelhouderswaarde creëren door te sleutelen aan de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Wat wij belangrijk vinden is dat een private equity firma operationele waarde toevoegt. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de efficiëntie (hogere marges) of een schaalvergroting via het uitbouwen van een winkelconcept. Private equity-huizen hebben zich meestal ook gespecialiseerd in een specifieke markt of stijl.”

Voor- en nadelen van lage liquiditeit
“Het kost private equity partijen vaak enige tijd om een investeringsportefeuille op te bouwen, net zoals er soms enige tijd overheen gaat voordat er tegen aantrekkelijke voorwaarden een belang kan worden doorverkocht”, legt Quartel uit: “Bij partnerships is een looptijd van tien jaar met tweemaal de mogelijkheid om met een jaar te verlengen gebruikelijk. Maar in sommige  gevallen is zelfs een periode van vijftien jaar benodigd voordat een dergelijke partnership volledig is geliquideerd.”

‘Het illiquide karakter heeft voor- en nadelen’

Er zit ook een positieve kant aan het illiquide karakter van private equity-investeringen. “Op de lange termijn zou het rendement enige procentpunten boven dat van de aandelenmarkt moeten liggen”, zegt Quartel: “Dat verschil is voor een deel een vergoeding voor de beperkte liquiditeit.” Een andere factor die een verklaring vormt voor de premie van private equity is de waarde die toegevoegd kan worden door participatiemaatschappijen. Op dit vlak zijn de onderlinge verschillen tussen partijen vaak behoorlijk groot.

Het is lastig om een eenduidige uitspraak te doen over het rendement van de beleggingscategorie.  De beschikbaarheid van historische rendementsgegevens is beperkt en in verschillende onderzoeken worden op basis van deze data ook verschillende conclusies getrokken. Wat betreft de liquiditeit hebben wetenschappers Andrew Ang en Morten Sorensen in 2012 laten zien in hun model dat het verwachte rendement op een investering die eens in de vijf jaar geherbalanceerd kan worden 4% hoger moet zijn dan op een liquide belegging.

De cyclus van de markt

Zodra de spanning op financiële markten toeneemt, komt de sector voor verschillende uitdagingen te staan. Tijdens de kredietcrisis van 2008 werden private equity-investeerders geconfronteerd met drie grote problemen. De waarde van de bedrijfsportefeuilles moest in zo goed als alle gevallen worden afgewaardeerd, de gebruikelijke exit-kanalen zaten op slot en het werd heel erg lastig om leningen tegen redelijke voorwaarden te herfinancieren.

‘De sector is uiteindelijk goed door de storm gekomen’

De sector is uiteindelijk goed door deze storm gekomen, wat deels te danken is aan het ruime monetaire beleid van centrale banken en de scherp gedaalde rente. Net als op de aandelenmarkt blijven goede en slechte periodes elkaar afwisselen, waarbij de waardeschommelingen minder zichtbaar zijn dan op de beurs als gevolg van het ontbreken van dagelijkse verhandelbaarheid.

RobecoSAM Private Equity bestaat sinds 2000 en richt zich op investeringen in kleine en middelgrote bedrijven in Europa. Dit segment kenmerkt zich door een relatief lage efficiëncy, een lokaal karakter en een lage hefboom, zodat er goede mogelijkheden zijn voor waardecreatie via winstgroei. Een tweede specialisme is Resource Efficiency, waarbij positie wordt gekozen met het oog op de toenemende vraag-aanbodverhouding van natuurlijke hulpmiddelen. Er wordt belegd in sectoren zoals energie, industrie, water, landbouw en basismaterialen.
Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.