By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Why China will dominate the emerging middle class
logo-rwif-2015-300px.jpgThis article is written as part of a series of articles for the Robeco World Investment Forum on opportunities in a slow-growth world.

Waarom China de opkomende middenklasse zal domineren

20-07-2015 | Magazine | Steef Bergakker De komende 5-10 jaar zal de opkomende middenklasse in China sterk groeien. De voorspellingen over India zijn juist te optimistisch, zegt Robeco's trendanalist Steef Bergakker.

In het kort:
  • Voorspellingen over India zijn te optimistisch: negatieve vooruitzichten voor productievere banen
  • China beter gepositioneerd voor overgang naar middenklasse
  • Chinees bbp per hoofd zorgt al voor sterke groei in cyclische consumentenbestedingen
  • E-commerce in China is aantrekkelijk

Waar komen de consumenten van de toekomst vandaan? Sinds het begin van de crisis is de opkomende consument een belangrijk beleggingsthema. Tijdens de crisis ging de Amerikaanse consument minder uitgeven, terwijl de groei in opkomende economieën sterk bleef.

In 2010 schreef Homi Kharas van het Ontwikkelingscentrum van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een belangrijk paper over dit onderwerp. Hij voorspelde dat de wereldwijde middenklasse in 2020 zou zijn verdubbeld en in 2030 verdriedubbeld. De meeste groei zou plaatsvinden in China en India. Het vooruitzicht van honderden miljoenen nieuwe consumenten die geld uitgeven aan meer dan alleen de noodzakelijke basisbehoeften, zou kunnen leiden tot een versnelde vraag naar cyclische consumentengoederen.

Bergakker ging onderzoeken of de aannames in dit model wel valide waren, zeker nu de groei in enkele opkomende landen vertraagde. Zijn doel was te ontdekken of dit nog steeds een interessant beleggingsthema is, en waar de beste kansen liggen. Bergakker stelde vast dat China de beste vooruitzichten biedt. "Beleggers spreken vaak over de wereldwijde middenklasse. Maar als we kijken naar de kansen, de grootte en de relevante beleggingshorizon, gaat het hierbij eigenlijk alleen over China."

Voorspellingen over India zijn te positief
Hoe zit het met de groeivoorspellingen in India? Het OESO-paper ging ervan uit dat de groei in India zou versnellen en dat het land in 2030 de grootste consumenteneconomie zou zijn. Hoewel maar liefst 18% van de wereldbevolking in India woont, vertegenwoordigt het land momenteel slechts 2% van de wereldwijde consumptie. Het model voorspelt dat India's aandeel in de wereldwijde consumptie zal stijgen naar 11% in 2020 en 23% in 2030. Maar Bergakker acht dit onwaarschijnlijk. "Dit tijdspad is te optimistisch. Het is nog maar de vraag of India überhaupt ooit dominant zal worden."

Volgens Bergakker is de belangrijkste uitdaging voor India het creëren van banen voor de groeiende beroepsbevolking. Het Chinese ontwikkelingsmodel is geen optie. "Dat model was simpel: breng de boeren naar de fabrieken. China heeft veel mensen aan het werk gezet in de industrie; een productievere omgeving dan het platteland. Het voordeel hiervan was dat de inkomens snel stegen. En de export hielp om de groei zeker te stellen." Maar dit economische model is niet haalbaar voor India. "De industrie van India is gewoon te klein; deze maakt minder dan 15% van het bbp uit."

'De grootste uitdaging voor India is het creëren van banen'

Een alternatief model is banengroei binnen de dienstensector. China wordt de fabriek van de wereld genoemd. Zou India dan niet het wereldwijde centrum voor diensten kunnen worden? Bergakker is sceptisch. "India staat bekend om enkele hoogwaardige outsourcingbedrijven voor callcenters en IT. Maar het aantal banen dat in deze sectoren kan worden gecreëerd, is relatief gezien klein, en deze banen vereisen behoorlijk opleidingsniveau." Hij voegt toe: "India heeft de reputatie dat het een grote, hoogopgeleide bevolking heeft. Maar de werkelijkheid is anders. Het duurt minstens een generatie om een opleidingsniveau te bereiken waarmee kan worden voorzien in grote groepen bekwame werknemers." Momenteel is het waarschijnlijker dat extra werkgelegenheid ontstaat in diensten van lager opgeleiden (taxichauffeur, klusjesman en bouwvakker), waar de productiviteit lager is.

India moet flink aan de bak, zegt Bergakker. "Het land moet zijn opleidingsniveau verbeteren, evenals de fysieke infrastructuur zoals wegen en bruggen." Tot nu toe is maar langzaam vooruitgang geboekt." Modi heeft wat stappen gezet in de goede richting, maar je kunt niet verwachten dat één man in een korte tijd zo'n groot land kan veranderen," zegt hij. "Ongeveer een kwart van de bevolking kan niet lezen. Er is veel bureaucratie. Het duurt minimaal vijf jaar voordat je enig effect ziet."

"Er zijn veel structurele barrières te overwinnen voordat India een middenklasse zal hebben die invloed heeft op de wereldeconomie", concludeert Bergakker. "De groei van de middenklasse in India heeft meer tijd nodig dan past binnen een redelijke beleggingshorizon."

China staat er veel beter voor
China is veel beter gepositioneerd om de overgang te maken naar het inkomensniveau van de middenklasse, voorspelt Bergakker. "De vooruitzichten voor de komende 5-10 jaar zijn sterk." Hij geeft drie redenen waarom de Chinese economie en middenklasse de komende vijf jaar zullen blijven groeien.

"In de eerste plaats vanwege de toenemende verstedelijking", zegt hij. "De salarissen in de stad zijn drie keer zo hoog als op het platteland. Naar verwachting zal de verstedelijking groeien van 54% nu naar 60% in 2020. "Ten tweede verdienen de jongeren in China meer dan de ouderen, omdat ze een betere opleiding hebben gehad. Dit is ongebruikelijk, want normaal verdienen oudere mensen meer omdat ze meer ervaring hebben. Naarmate de oudere, minder hoog opgeleide werknemers met pensioen gaan en de jongere werknemers carrière maken, zullen de gemiddelde inkomens stijgen. Ten derde is er een toename van de participatiegraad van vrouwen en zal de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen naar verwachting verkleinen."

Bergakker waarschuwt dat China, ondanks de positieve vooruitzichten voor de middellange termijn, nog wel voor enkele langetermijnuitdagingen staat. "Op een bepaald moment zal de oude truc van boeren naar de fabrieken brengen, niet meer werken. Landen zoals Vietnam kunnen dat ook doen, maar tegen veel lagere kosten." De Chinese regering begrijpt de noodzaak van hervormingen en neemt al maatregelen om de kwaliteit van de economische groei te verhogen.

Slechts weinig landen zijn erin geslaagd de overstap te maken van een lage-inkomensland naar een hoge-inkomensland. Volgens Bergakker is dat een hele klus. "Om te voorkomen dat ze blijven steken in de groep van middeninkomens, moeten ze institutionele hervormingen toepassen en hun mentaliteit veranderen. Brazilië heeft ook een enorm demografisch dividend gehad, maar kon zich niet ontworstelen aan de middeninkomensgroep. Slechts enkele landen zijn hier in geslaagd; Zuid-Korea is één van hen.

Chinese groei in consument cyclisch en e-commerce
Het jaarlijkse Chinese bbp per hoofd bevindt zich al op het punt waarop de uitgaven aan cyclische goederen afnemen, zegt Bergakker. "Dit punt ligt empirisch gezien tussen de USD 6.000 en USD 10.000."

Welke segmenten zullen het hardst gaan groeien in China? Consumentenonderzoek en historische patronen van landen die dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt wijzen erop dat betaalbare cyclische consumptiegoederen het meeste zullen groeien qua volume. "De sectoren met goede vooruitzichten zijn onderwijs, gezondheidszorg, consumentenkrediet, schoonheidsproducten en toerisme. Voor auto's en pc's wordt een gemiddelde groei verwacht en voor voedsel en kleding een lage groei."

'Op een bepaald moment werkt het niet meer om boeren naar fabrieken te verplaatsen’

Bergakker heeft hier nog iets aan toe te voegen: e-commerce, dat slechts enkele dominante spelers heeft in China, zoals Alibaba, Tencent en Baidu. Deze bedrijven kunnen bijdragen aan een oplossing voor verschillende problemen die het gevolg zijn van een gebrek aan fysieke winkels. "Een van de grote problemen in China is het gebrek aan goede winkels en logistiek buiten de grote steden", zegt hij. Het is lastig om de consument buiten deze steden te bereiken. Door e-commerce kunnen deze problemen worden omzeild via platforms zoals Tmall en Taobao, de online marktplaatsen van Alibaba. De fysieke bezorging blijft een probleem, maar op deze manier kan wel een groot percentage van de bevolking worden bereikt.

Bedrijven die zulke problemen oplossen worden gewaardeerd door de regering – een belangrijke succesfactor. "Het is belangrijk om een goede relatie te hebben met de Chinese autoriteiten", zegt Bergakker. "En e-commerce past in hun visie: de overgang van een economie gedreven door investeringen naar een consumentgedreven economie. Verder ondersteunt de Chinese staat e-commerce door de bouw van distributiecentra."

Het is lastig om in te spelen op het beleggingsthema 'Chinese middenklasse' door te beleggen in westerse bedrijven. "Er zijn westerse bedrijven met een grote aanwezigheid in China, maar dit zijn vooral bedrijven in luxegoederen", zegt Bergakker. "Voor de massamarkt is dit lastiger. Unilever, het Brits-Nederlandse bedrijf actief op het gebied van voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging, heeft wel wat succes gehad in China. Maar er zal altijd een sterke concurrentie zijn van de binnenlandse Chinese merken en China zal nog steeds relatief een klein deel van de omzet genereren. Voor beleggers is het zinvoller om bedrijven te kiezen die hoofdzakelijk zijn gericht op de binnenlandse Chinese markt."

* Deze publicatie is bedoeld om beleggers te voorzien van algemene informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling of advies om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen.
Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.