By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Monthly Outlook

Terug naar neutraal over aandelen

11-06-2015 | Vooruitblik | Alexander de Roode, Lukas Daalder Het is tijd voor een neutrale houding ten opzichte van aandelen, omdat de koersen veel harder stijgen dan de bedrijfswinsten en de volatiliteit naar verwachting zal toenemen, zegt het hoofd assetallocatie van Robeco.

In het kort:
  • Overweging in aandelen terug naar neutraal vanwege risico-rendementsvooruitzichten
  • Volatiliteit op financiële markten heeft aandelen nog niet bereikt
  • Groter verschil in monetair beleid door Amerikaanse renteverhoging
  • Dure aandelen leiden traditioneel tot hogere volatiliteit
Lukas Daalder gelooft dat er de komende maanden een tijdelijk einde komt aan de huidige bullmarkt – met een langverwachte correctie van zo'n 10% – tenzij de macrocijfers nog hogere waardes rechtvaardigen.

Daarom heeft zijn Robeco Asset Allocation-team de exposure naar wereldwijde aandelen verlaagd van een langdurige overweging naar een neutrale positie als voorzorgsmaatregel tegen mogelijke koersdalingen. Het team heeft ook de overweging in de Amerikaanse dollar verhoogd, omdat het verwacht dat de munt verder in waarde zal stijgen als de Fed inderdaad de rente verhoogt.

“Er zijn twee afwegingen die ons hebben doen besluiten om onze exposure in aandelen te verlagen”, zegt Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions. “De eerste is samen te vatten in de simpele stelling dat je laag koopt en hoog verkoopt.”

“Dit jaar tot nu toe hebben aandelen wereldwijd 7% rendement opgeleverd in lokale valuta's (16% in euro's). Dit is min of meer het rendement dat je in een gemiddeld jaar zou mogen verwachten en zelfs meer dan waar we eind vorig jaar op hadden gerekend. Aangezien die vermogenswinst niet wordt waargemaakt door de winsten, zijn aandelen gaandeweg steeds duurder geworden. Het risico-rendementsprofiel van aandelen is slechter geworden en dus lijkt het verkleinen van risico de meest logische stap.”

“Ten tweede hebben we onszelf de vraag voorgelegd welk scenario we het meest waarschijnlijk achten vanaf dit moment: een verdere stijging van 10% of een (tijdelijke) correctie van 10%? Hoewel we de eerste optie zeker niet kunnen uitsluiten, is het duidelijk dat wij vinden dat de kans op optie twee de afgelopen maand is toegenomen. Op basis van die afwegingen denken wij dat een overweging niet langer terecht is. We keren daarom terug naar neutraal.”

‘We denken dat een overweging niet langer terecht is’

Geen initiatief mogelijk
Volgens Daalder ligt de basis van de reden voor de beslissing in september vorig jaar, toen de hoge exposure naar aandelen hem het gevoel gaf dat hij geen initiatief kon nemen als de markt zeer turbulent was. Hoewel de portefeuille de stormen wel goed doorstond en goede rendementen genereerde voor beleggers, was het een nerveuze ervaring.

“Wij hadden bijna twee jaar lang onafgebroken een overwogen positie in aandelen, die eind 2014 zelfs was opgelopen naar een maximale longpositie. Op zich was dit prima omdat aandelen bleven stijgen”, zegt hij.

“Maar terwijl aandelen in de loop van het jaar steeds weer een nieuwe recordhoogte bereikten, moesten we ook aanzienlijke dalingen verwerken. In de periode september-oktober bedroeg de daling bijvoorbeeld maar liefst 8%. Ook tijdens deze volatiele periodes bleven we overwogen in aandelen. Dat beperkte echter onze slagvaardigheid als aandelen in de uitverkoop gingen, waardoor we in feite initiatiefloos werden. We bleven braaf zitten waar we zaten en werden daar uiteindelijk ook wel voor beloond, maar goed voelde het niet.”
Daalder verwacht dat de volatiliteit in 2015 net zo hevig zal zijn om drie redenen:

  • Aandelen zijn steeds duurder geworden. “Dit betekent dat het gemakkelijke deel van de rally achter ons ligt”, zegt hij. “Dit patroon was ook duidelijk herkenbaar in de twee voorgaande aandelencycli: na vijf jaar stijging begon de volatiliteit toe te nemen omdat aandelen niet langer een goedkope, gemakkelijke beleggingsoptie waren.”
  • De verschillen binnen de wereldeconomie, met als gevolg verschillen in monetair beleid, zullen groter worden als de sneller groeiende VS de rente verhoogt terwijl de trager groeiende eurozone en Japanse economie blijven verruimen. “Meestal hebben aandelen niet zoveel te lijden van zo'n eerste renteverhoging, maar de volatiliteit neemt wel toe”, zegt Daalder. 
  • Toegenomen politieke spanningen rond Griekenland en Oekraïne, en Chinees wapengekletter richting Japan in de Zuid-Chinese Zee. “Er is nog steeds geen enkel teken van een oplossing voor de Griekse schuldencrisis of de oorlog in Oekraïne en de daaraan gekoppelde Russische sancties. Dit blijft drukken op de aandelenmarkt”, zegt hij.

monthly-outlook-june-2015-figure1.png
Het gemakkelijke deel van de rally ligt achter ons. Bron: Robeco, MSCI

En wat nu?
Volgens Daalder is het nu de grote vraag voor beleggers of deze aanhoudende volatiliteit onderdeel zal zijn van de ontwikkeling van de aandelenmarkten of niet. Hij denkt zelf van wel.

“Wij hebben nog steeds een goede reden om hier "ja" op te zeggen. Ook al is het verschil in groeitempo wereldwijd niet zo groot als we aan het begin van het jaar hadden gedacht, er zijn nog steeds talloze redenen om meer volatiliteit op de handelsvloer te verwachten”, zegt hij.

“De Fed is nog steeds van plan later dit jaar de rente te verhogen terwijl aandelen in 2015 alleen maar duurder zijn geworden omdat winstgroei en koersstijging niet op elkaar aansloten. We zijn bovendien bezorgd om de ontwikkelingen op de obligatiemarkt. De bewegingen zijn daar veel te agressief om genegeerd te kunnen worden.”

“En dan zijn er nog de zorgen over een bubbel in Chinese aandelen, plus het feit dat aandelen alle politieke spanningen volledig hebben genegeerd, van Griekenland en de Oekraïne tot de Zuid-Chinese Zee. Ten slotte bevinden we ons weer in de periode van het jaar waarin aandelenbeleggers gewoonlijk niet worden gecompenseerd voor het nemen van volatiliteitsrisico's.”

Al met al rechtvaardigt dit volgens Daalder de neutrale houding ten opzichte van aandelen. De aanpassingen aan de vermogensallocatie zijn te zien in de onderstaande tabel:

Monthly Outlook Junie 2015
Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.