By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

The outlook for US stocks in 2014

Quo vadis, obligatiebelegger?

26-06-2015 | Visie | Lukas Daalder De zeer lage rente stelt beleggers voor de lastige keuze om genoegen te nemen met een zeer laag rendement op veilige obligaties of om op te schuiven langs de risicocurve. Lukas Daalder, CIO Investment Solutions, bespreekt de mogelijkheden in de huidige markt.

In het kort:
  • De lage rente maakt het aanlokkelijk om op te schuiven langs de risicocurve
  • Beleggers moeten behalve op het risicoprofiel ook letten op de liquiditeit van de portefeuille
  • Hypotheken en multi asset-oplossingen zien een hoge institutionele instroom

De huidige zeer lage rente maakt het aanlokkelijk om op zoek te gaan naar een hoger rendement door op te schuiven langs de risicocurve, van staatsobligaties via bedrijfsobligaties, high yield-leningen naar dividend- en vastgoedaandelen. Volgens Daalder is dit voor veel partijen echter slechts beperkt mogelijk: “Pensioenfondsen hebben heel strakke regels voor wat betreft de dekkingsgraad. Meestal is het alleen mogelijk om meer risico toe te voegen in de allocatie als ergens anders het risico wordt teruggebracht, bijvoorbeeld via het volledig afdekken van rente- of valutarisico.”

In de waardering van de aandelenmarkt ziet Daalder overigens geen al te groot bezwaar om op te schuiven naar meer risicovolle beleggingen: “Je moet hierbij altijd kijken naar de relatieve waarderingen. En in historisch opzicht is de waardering van de vastrentende markt nu meer uit het lood geslagen dan van de aandelenmarkt. Dat geldt in zekere zin ook voor high yield-obligaties, die het afgelopen jaar een redelijke koersdaling hebben doorgemaakt.”

Hypotheken en multi asset
Buiten de bredere trend waarbij partijen binnen de portefeuille manieren zoeken om op te schuiven naar meer risicovolle activa, ziet Daalder er een aantal categorieën uitspringen waarvan de populariteit is toegenomen: “Pensioenfondsen investeren steeds meer in Nederlandse hypotheken. Een mooie bijwerking is dat hierbij het verschil tussen de hypotheekrente en de marktrente kleiner wordt. Het gat tussen deze rentes is nog nooit zo groot geweest.”

Een ander marktsegment waarvoor in het huidige klimaat meer ruimte wordt ingeruimd zijn multi asset-oplossingen. “Als je kijkt naar de groei, valt moeilijk te ontkennen dat multi asset-producten aan een opmars bezig zijn”, vertelt Daalder: “Door het combineren van meerdere beleggingscategorieën krijg je nu eenmaal een betere spreiding van de portefeuille, waardoor de risico-rendementsverhouding verbetert.”

‘Voor elke lucratieve tolbrug is er een Eurotunnel’

Infrastructuur komt in de ogen van Daalder niet snel in aanmerking voor een dergelijke rol: “Door de lage rente lijkt het aantrekkelijk om de premie voor illiquiditeit te oogsten, maar die route is al behoorlijk populair. Het is in dit segment heel lastig om de goede projecten te vinden. Er zijn heel lucratieve tolbruggen, maar ook grote tegenvallers zoals de Eurotunnel.”

Lage premie voor illiquide karakter
Daar komt bij dat de premie die betaald wordt voor de lage liquiditeit op onder meer de markt voor infrastructuur de laatste jaren is afgenomen: “Ik koop die premie het liefst als deze heel hoog is en veel beleggers zich niet prettig voelen bij dezecategorie”, zegt Daalder. Daar komt bij dat partijen goed moeten opletten dat het illiquide segment van hun portefeuille niet al groter is dan ze denken: “Obligaties worden meestal gezien als het liquide deel van de portefeuille, maar omdat zakenbanken steeds minder voor eigen rekening handelen is de liquiditeit een stuk lager dan in het verleden.”

De lage rente dwingt beleggers niet alleen om op zoek te gaan naar een alternatief voor obligaties, maar het leidt er ook toe dat de traditionele benchmark-gedreven aanpak steeds meer wordt losgelaten. “Het is een duidelijke trend dat beleggers verder kijken dan vastrentende indices – waarin bedrijven of landen met de grootste schulden het zwaarste meewegen”, vertelt Daalder: “Er komt steeds meer ruimte voor actief beleid dat inspeelt op de kansen in de markt.”

Ten slotte dwingen de door de lage rente flink opgelopen waarderingen beleggers om hun rendementsverwachtingen voor de lange termijn te temperen, waarschuwt Daalder: “Alle segmenten zijn nu naar historische maatstaven duur. Het beste scenario om een flinke correctie te vermijden is wanneer waarderingen via een aantal jaren van lage rendementen terugkeren naar normale niveaus.”
Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:


Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals