By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Roderick Munsters

Innoveren om te kunnen blijven groeien

03-06-2015 | Interview | Peter van Kleef “We hebben onze vier kernwaarden in de lobby in de gevel gebeiteld. Maar het gaat er niet alleen om dat je ze kunt oplepelen, het is belangrijker dat je ze waarmaakt.”

In het kort:
  • Research en innovatie gaan hand in hand
  • Als actieve manager moet je keer op keer je meerwaarde bewijzen
  • Je moet nu al voorsorteren op strategieën die over tien jaar in trek zijn
  • Vermogensbeheer gaat van productfocus naar totaaloplossingen

Volgens Robeco’s CEO Roderick Munsters draait het om het verbinden van de doelstellingen van de klant met de beleggingsoplossingen van Robeco. Innovatie – één van de vier kernwaarden – is daarbij onmisbaar. En daar moet je als moderne vermogensbeheerder je werknemers ook de ruimte voor geven.

Dat past bij de roots van Robeco dat aan de vooravond van de Grote Depressie door een groep Rotterdamse ondernemers werd opgericht. Zij verankerden dat het beleggingsbeleid altijd gestoeld moet zijn op gedegen research. Maar die degelijkheid en innovativiteit zijn geen tegenpolen – ze hebben elkaar nodig.

Opvallend genoeg noemt Munsters ‘het omarmen van diversiteit’ als één van de ankers om trouw te blijven aan de oude filosofie. “Het is makkelijk als iedereen hetzelfde denkt, maar het is de vraag of je dan als bedrijf overleeft. Diversiteit gaat overigens verder dan een gezonde man-vrouw verhouding, je hebt het ook over oud-jong en Nederlander-buitenlander.”

Bewijsdrang
Ondertussen hebben actieve vermogensbeheerders te maken met uitdagingen. Sterk en snel veranderende marktomstandigheden, bijvoorbeeld door de extreem lage rentes, maar ook de sterke opmars van passief beleggen. Voor Munsters geen reden om van wakker te liggen. “De marktpositie die je hebt is geen recht. Je moet jezelf keer op keer bewijzen. En je moet de beleggingsoplossingen en strategieën die je voert kunnen uitleggen.”

“De concurrentie is hevig, de prijsdruk is groot, maar we zijn wel actief in een markt die gemiddeld 6% per jaar groeit. We moeten de koek wellicht met meer partijen delen, maar die koek wordt wel elk jaar iets groter. Als je goed bent in dit spel, kun je als actieve asset manager gewoon succesvol zijn en flink groeien. Maar je moet wel blijven vernieuwen.”

Voorop lopen
Dat past bij de ambitieuze doelstellingen van Robeco: een versnelde groei in de komende jaren. Pilaren als quant, duurzaamheid en pensioenoplossingen moeten daar de grootste bijdrage aan leveren. Maar het is volgens Munsters ook zaak om “nu al zaadjes te planten voor de beleggingen die over tien jaar gewild zijn.” Precies zoals Robeco twintig jaar geleden al met quant aan de weg timmerde, waarvan nu de vruchten worden geplukt.

De vraag is wat die zaadjes zijn. Volgens Munsters moet dan vooral gedacht worden aan de draai van retailbeleggers van producten naar uitkomst-georiënteerde producten. “Er zal meer focus komen op absolute return dan op het verslaan van een benchmark. En verder zal duurzaamheid een verdere vlucht nemen. Dat laatste is trouwens een beetje aan mode onderhevig en bij veel partijen niet meer dan een dun laagje chroom. Wij omarmen dit echter al jaren en implementeren sustainability in een breed palet van beleggingsstrategieën.”

Absolute return
Absolute return heeft de afgelopen jaren een enorme instroom gezien, maar Robeco speelt daarin nog een onvoldoende rol van betekenis. Dat houdt niet in dat er geen ambities zijn. “Met Transtrend en GTAA hebben we wel degelijk mooie proposities”, stelt Munsters. “We lopen hier iets achter, maar de rendementen zijn prima geweest. Het is zaak er meer mee naar buiten te treden. We hebben de producten, alleen nog niet de reputatie om daar een grote rol in te spelen. Maar klanten vragen naar absolute return-oplossingen, de markt groeit en wij willen meegroeien.”

‘Klanten vragen naar absolute return-oplossingen, de markt groeit en wij willen meegroeien’

Dat de toekomst veel nieuws te bieden heeft is duidelijk voor iedereen die achterom kijkt. Het productaanbod van asset managers is de afgelopen jaren enorm veranderd en er is, zeker voor de institutionele markt, een draai van fondsen naar mandaten en oplossingen te zien. Een ontwikkeling die alleen maar verder zal doorzetten. “Daar spelen wij ook op in met onze factor-filosofie. Het gaat niet zozeer om de assets, maar om de factoren die tot een outperformance leiden. En dat is een ontwikkeling waar Robeco wel voorop loopt.”

Factorbeleggen is één van de troefkaarten die je als actieve belegger hebt ten opzichte van aanbieders van indexproducten. “Dat spel (passief beleggen – PvK) spelen wij niet. Het past niet bij onze beleggingsfilosofie, we hebben er de schaalgrootte niet voor en de marges zijn ook volstrekt oninteressant.” Dat gezegd hebbende, de opmars van passief leidt ook bij actieve beheerders tot margedruk en zeker in Nederland stuurt de toezichthouder ook nog vooral aan op basis van het kostenargument.

Groei blijft mogelijk
In die omgeving komt het volgens Munsters eens te meer aan op “innoveren, vernieuwen en waarde toevoegen door goede oplossingen aan te bieden.” En binnen dat speelveld is er zeker ruimte om succesvol te zijn. “Bij een Morningstar-conferentie toonden ze een slide met 161% instroom in passieve fondsen in de Verenigde Staten in de afgelopen vijf jaar. Mooie cijfers, maar onze eigen actieve fondsen zagen in dezelfde periode een groei van 240%.”

“Natuurlijk is een partij als BlackRock ook enorm gegroeid, maar dat is voor een groot deel te danken aan hun passieve producten met minimale marges. Hun actieve producten, met hogere marges, zagen juist uitstroom”, stelt Munsters. Om daar licht cynisch aan toe te voegen: “dat is natuurlijk prima, als je dat zo wilt.”

Toch heeft ook Robeco zijn tegenvallers te slikken. “Quant doet het goed, maar Food & Agri werd niet wat we er een paar jaar geleden van gehoopt hadden. Uiteindelijk blijft staan dat wij risico mogen lopen voor onze klanten om rendement te behalen. Ook in een markt waarin de komende jaren wellicht steeds minder smaken aan individuele producten overblijven.”

‘Zeker van weinig’
Vier jaar geleden deed Munsters voor zijn eigen pensioenportefeuille al zijn staatsobligaties van de hand en ruilde die in voor aandelen. Opvallender dan die wijziging was wellicht de argumentatie die hij daarbij gaf: het terugbrengen van risico’s. In een tijd waarin staatsobligaties nog 2,5% aan yield opleverden, was dat een afwijkend geluid. Hoewel staatsobligaties in de jaren die volgden overigens wel degelijk verder rendement opleverden, bleef dat wel achter bij de aandelenmarkt.

‘Wij Nederlanders lijken graag zeker van weinig’

Maar wat zegt die actie over ‘de persoon Roderick Munsters’? “Het laat zien dat ik nadenk over wat ik wil realiseren, namelijk het opbouwen van een aantrekkelijk kapitaal voor een goed pensioen over circa 15 jaar. Veel beleggers staan nu voor dezelfde keuze. Met rentes tussen de 0,5% en 1% op staatsobligaties, vragen ze zich af wat dat hun de komende tien, twintig jaar gaat brengen. En hoe ze die uitdaging moeten tackelen in hun portefeuilles.”

Daar moet je als vermogensbeheerder het antwoord voor bieden”, vindt Munsters. “Met de traditionele asset mix ga je je doelstellingen over die periode niet realiseren. Maar ja, wij Nederlanders lijken graag ‘zeker van weinig’. Ik vertrek vanuit mijn eigen doelstellingen, niet op basis van wat andere mensen denken.”

Voor veel mensen breken uitdagende tijden aan, voorziet Munsters: “Het draait hier om vermogensbeheer dat vertrekt vanuit een compleet plaatje: je huis, je verzekeringen, je pensioenen, je spaargeld, je toekomstige verdiencapaciteit. Hoe kun je zorgen dat het goed rendeert en dat ook blijft doen?”
Deel deze pagina:

Join the conversation

Nieuwsbrief professionals