By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Al vijf jaar onderscheidende rendementen

03-06-2015 | Visie | Alexander de Roode, Daniël Haesen, CFA Robeco Global Tactical Asset Allocation (GTAA) bestaat deze maand vijf jaar. De strategie heeft een geweldig trackrecord, met een consistent en goed rendement in turbulente markten.

In het kort:

  • Strategie viert vijfjarig bestaan met geweldig trackrecord
  • Spreiding is het beste middel om een turbulente markt te overleven
  • Transparant, liquide alternatief voor traditionele fondsen 
Bij de introductie van de strategie in april 2010 zag de wereld er heel anders uit. De grote financiële crisis lag nog vers in het geheugen. Voor veel beleggers was pijnlijk duidelijk geworden dat beleggingen die als 'veilig' werden beschouwd, dat helemaal niet waren. Portefeuilles zonder spreiding zoals conventionele allocatiefondsen leden grote verliezen. En portefeuilles met – vaak onopzettelijk – een overexposure naar risicovolle beleggingen gingen ten onder. Beleggers gingen dus op zoek naar alternatieve manieren om risico's te spreiden en om tegelijkertijd goede rendementen te realiseren.

Juist in deze omgeving introduceerde Robeco zijn GTAA-strategie. De strategie is een liquide alternatief dat beleggers spreiding en transparantie biedt. Het is een 'multi-asset absolute return'-strategie die erop is gericht om aantrekkelijke en onderscheidende rendementen te bieden door de kansen in de belangrijke wereldwijde markten te benutten. Op basis van eigen, bewezen kwantitatieve strategieën combineert het fonds markttiming systematisch met indicatoren voor relatieve aantrekkelijkheid in beleggingscategorieën in verschillende markten.

Vijf turbulente jaren voor wereldeconomie
De GTAA-strategie bewees al snel haar waarde. De financiële crisis was een wake-up call voor de hele wereld. Maar net toen het stof was opgetrokken, barstte de crisis in de eurozone los. Deze crisis zorgde er in no time voor dat Griekenland bijna omviel en dat het voortbestaan van de euro in gevaar kwam. Het reddingspakket voor Griekenland had enorme en blijvende gevolgen voor het hele financiële systeem. Velen twijfelden eraan of het pakket wel voldoende zou zijn, waardoor ECB-president Mario Draghi uiteindelijk in 2012 beloofde "alles te doen wat nodig is om de euro te redden".

cumulative-returns.jpg 
Het cumulatieve rendement van het fonds tijdens de geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar. Bron: Robeco

De getroffen maatregelen zorgden er inderdaad voor dat de rente daalde naar het huidige historische laagtepunt. Het gevolg was een bullmarkt in aandelen en een goudmijn voor obligatiebeleggers. Het bewijs dat het beleid van de centrale bank succesvol was, kwam in 2013 toen de Fed aankondigde dat het kwantitatieve verruimingsprogramma van biljoenen dollars kon worden afgebouwd. En terwijl de Fed de kwantitatieve verruiming afbouwde, deed de ECB precies het tegenovergestelde door te starten met een eigen programma ter waarde van ruim een biljoen euro.

De wereld veranderde hierdoor en er ontstonden grote verschillen. De mate waarin de wereldwijde markten en economieën waren veranderd, werd duidelijk toen de olieprijs in 2014 in elkaar zakte. De daling werd veroorzaakt doordat alternatieve energiebronnen, zoals schaliegas, in de lift zaten, terwijl tegelijkertijd de vraag naar olie daalde als gevolg van recessies. Het grote voordeel hiervan was dat de brandstof goedkoper werd, maar bijvoorbeeld oliemaatschappijen en de beleggers met exposure naar deze sector kwamen juist in de problemen.

Een performance van wereldformaat
In deze omgeving realiseerden beleggers zich dat ze alternatieve strategieën nodig hebben om in te spelen op een snel veranderende wereld en toch te profiteren van de spreiding die dit met zich meebrengt. De GTAA-strategie is dan dé oplossing. En het succes van deze strategie is af te lezen aan de cumulatieve prestaties van de afgelopen vijf jaar.

In het afgelopen kalenderjaar 2014 boekte het fonds een rendement van 9,29%. Maar het recordjaar was 2013, toen het fonds een rendement van 38,94% realiseerde. Sinds de introductie in april 2010 realiseert het fonds een gemiddeld jaarrendement in de dubbele cijfers (14,12%).

Maar hoe doet het fonds het in vergelijking met andere beleggingscategorieën? Eigenlijk is deze periode van vijf jaar niet het beste voorbeeld om het onderscheidende rendement te laten zien. Er was namelijk sprake van een bullmarkt in zowel obligaties als aandelen. Desondanks is de GTAA-strategie vergeleken met andere beleggingscategorieën goed gepositioneerd wat betreft het risico-rendementsprofiel. Qua volatiliteit zat het risicoprofiel tussen dat van aandelen en high yield in, terwijl het fonds een van de hoogste rendementen leverde.

'Sinds de introductie in april 2010 realiseert het fonds een gemiddeld jaarrendement in de dubbele cijfers'

asset-classes.jpg 
De positionering van het fonds ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Bron: Robeco, Datastream, Credit Suisse.

En de komende vijf jaar?
Veel beleggers vragen zich af of de markten zo kunnen blijven stijgen. Sinds 2009 hebben beleggers in zowel aandelen als obligaties ondanks de economische onrust kunnen profiteren van aantrekkelijke rendementen. De obligatierente is zó laag – en in veel gevallen zelfs negatief – dat het maar de vraag is of de rente nog verder kan dalen. En als de rente weer begint te stijgen, daalt de waarde van obligaties. Dit gaat dan ten koste van het rendement voor beleggers.

Ondertussen hebben de aandelenmarkten een recordniveau bereikt. Sommige beleggers zijn dan ook bang dat er een correctie in het verschiet ligt. Het is nog niet zeker dat obligaties hun traditionele rol als spreiders van de aandelenportefeuille kunnen oppakken. Daarom hebben conventionele allocatiefondsen mogelijk niet de flexibiliteit om voor behoud van kapitaal te zorgen. Zelfs in een dergelijke uitdagende omgeving is gebleken dat de GTAA-strategie in staat was om voor spreiding te zorgen en zo het portefeuillerisico te beperken. Als transparant en liquide alternatief is de GTAA-strategie klaar voor de volgende vijf jaar!
1Alle codes zijn van Datastream. Rendement en volatiliteit berekend over een periode van 1 mei 2010 t/m 31 maart 2015. Volatiliteit is de standaarddeviatie van het rendement op jaarbasis. Het rendement van Robeco GTAA is vóór aftrek van vergoedingen, op basis van intrinsieke waard, in euro's. Alle rendementen van de beleggingscategorie zijn afgedekt naar de euro. Cash (ECWGM1M): 1 miljoen euro aan deposito's Duitse Bunds (JPMBDDM): JP Morgan German Government Bond index. Amerikaanse staatsobligaties (JPMUSU): JP Morgan US Government Bond index. Europese staatsobligaties (JAGALLE): JP Morgan EMU Government Bond index. Wereldwijde investment-grade bedrijfsobligaties (LHGACRP): Barclays Global Aggregate Corporate index. Wereldwijd high yield (LHMGHYD): Barclays Global High Yield index. Wereldwijde aandelen (MSWRLD$): MSCI World. Amerikaanse aandelen (S&PCOMP): S&P 500. Europese aandelen (MSEURIL): MSCI Euro. Japanse aandelen (TOKYOSE): Topix. Aandelen uit opkomende markten (MSEMKF$): MSCI Emerging Markets. Grondstoffen (GSCITOT): S&P GSCI Commodity Total Return index. Wereldwijde macrostrategie: Credit Suisse Global Macro Hedge Fund index. Managed Futures: Credit Suisse Managed Futures Hedge Fund index. Er kan niet direct in de indices worden belegd. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Deel deze pagina:

Join the conversation

Nieuwsbrief professionals