By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Unieke toegang tot aantrekkelijke leningen

14-04-2015 | Visie | Erik Hylarides Het Bedrijfsleningen Fonds (BLF) van Robeco biedt institutionele beleggers een unieke toegang tot financieringen aan Nederlandse middelgrote bedrijven met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Dit gebeurt via co-financieringen met de drie belangrijkste Nederlandse banken: ABN AMRO, ING en Rabobank.

In het kort:
  • Unieke toegang tot financieringen aan Nederlandse bedrijven
  • Verwacht rendement 100 basispunten hoger dan vergelijkbare publieke leningen
  • Relatief veilige leningen aan gezonde Nederlandse bedrijven

Door de sterke positie van banken in het segment van middelgrote ondernemingen, verkrijgt het BLF een ruime toegang tot kredieten en kan het starten met een ambitieuze omvang van ongeveer 500 miljoen, die kan uitgroeien tot circa 1 miljard. Het BLF is gericht op leningen vanaf 10 miljoen euro aan Nederlandse middelgrote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, aangevuld met private placements van Nederlandse ondernemingen. Private placements zijn leningen met over het algemeen een omvang net onder publieke transacties en een investment-grade rating. Dit instrument is niet achtergesteld op bankfinancieringen en heeft dus een sterke positie bij terugbetaling.

Niet eerder toegankelijk
Door de samenwerking met de drie Nederlandse grootbanken biedt het BLF een unieke toegang tot een marktsegment dat niet eerder toegankelijk was voor institutionele beleggers. De aantrekkelijkheid van het rendement is voornamelijk  het  gevolg van de senior positie van de bedrijfsleningen met sterke zekerheden en, daaruit voortvloeiend, lage verwachte verliezen bij faillissement.

Banken kunnen hun klanten dankzij het fonds een extra financieringsbron aanbieden en hun adviserende rol naar de ondernemingen blijven vervullen.

Nederlandse bedrijven krijgen een extra financieringsmogelijkheid bij een pure kredietverstrekker die een kredietrelatie voor de lange termijn met de bedrijven zoekt.

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) zal zich richten op de monitoring van de ontwikkeling van het fonds en de samenwerking met de banken.

De leningen
De kern van het BLF zal bestaan uit bancaire leningen (de co-financieringen met de drie deelnemende banken). Daarnaast zal tot 25% van het fonds worden belegd in private placements uitgegeven door Nederlandse bedrijven.

De co-financieringen zijn leningen vanaf 10 miljoen euro aan Nederlandse middelgrote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. Co-financieren betekent dat het fonds altijd samen met een of meerdere andere banken zal beleggen, waarbij het belang van het fonds in de totale lening maximaal 50% bedraagt. De blijvende participatie van de banken zorgt voor een maximale afstemming van belangen tussen de banken en het fonds.

‘In geval van faillissement wordt het fonds samen met de banken als eerste terugbetaald’

Veilig
De co-financieringen zullen bestaan uit senior leningen met een looptijd van minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Dit zijn relatief veilige leningen die worden gedekt door zekerheden: in geval van faillissement zal het fonds samen met de banken als eerste worden terugbetaald, voordat andere belanghebbenden een terugbetaling ontvangen.

Het BLF zal altijd waakzaam zijn dat de banken geen relatief slechte kredietrisico’s bij het BLF trachten onder te brengen. Het BLF-team doet zijn eigen, volledig onafhankelijke kredietanalyse en heeft een directe kredietrelatie met het bedrijf. Daarnaast zijn de BLF-teamleden afkomstig van de grootbanken en hebben zij actuele kennis van een veelvoud aan Nederlandse kredietrelaties. Het fonds zal in individuele namen investeren en niet in ‘mandjes’ leningen die worden aangebracht door banken. Hierdoor is altijd duidelijk waarin het fonds belegt.

Onafhankelijke analyse
Het beleggingsproces begint bij de banken, die verzoeken ontvangen voor het verstrekken van leningen (wat betreft de co-financieringen – de private placements worden onafhankelijk van de banken geplaatst). De bank zal leningen die voldoen aan de afgesproken criteria voorleggen aan het fonds. Het fonds besluit vervolgens zelf of, en tegen welke voorwaarden, het betrokken wil blijven bij deze lening. Het fonds is daarmee zelf geheel verantwoordelijk voor zijn eigen, onafhankelijke, kredietanalyse en co-financiert de leningen met de grootbanken op basis van gelijkwaardigheid in termen van omvang, leningsvoorwaarden, beschikbaarheid van informatie en zekerheden.

In de onafhankelijke kredietanalyse ligt een sterke nadruk op het vaststellen van de krediet-waardigheid van de debiteur, het toetsen van een gelijkwaardige positie van het fonds met de bank, de sterkte van de leningsvoorwaarden (convenanten) en zekerheden, en op de  prijsvorming (pricing). Bij de beoordeling van de pricing is het van belang dat de lening op zichzelf voldoende rendement biedt in relatie tot het risico, zonder dat commerciële overwegingen of andere relaties met het betreffende bedrijf een overweging zijn.

‘Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn, worden gefinancierd’

Gezonde bedrijven
Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn zullen worden gefinancierd. De bedrijven moeten voldoende solvabel zijn, geen excessieve kapitaalonttrekkingen hebben gehad in de voorafgaande periode, going concern zijn en geen recente schendingen van convenanten hebben gekend. Ze moeten voor de toekomst voldoende rendabel zijn en een toereikende liquiditeitspositie hebben.

Verwachte ratingverdeling
unieke-toegang-tot-aantrekkelijke-leningen-april2015-1.jpg
Bron: Robeco

Beleggingsrichtlijnen
Wat betreft ratings ligt de nadruk op BBB en BB voor de gehele portefeuille. Binnen bancaire leningen zal de nadruk op BB-ratings liggen en binnen de private placements op BBB-ratings. Voor een goede spreiding van de portefeuille zal het maximale belang per bedrijf 5% van het totale gecommitteerde bedrag in het fonds bedragen, met een maximum van 25 miljoen euro. Per sector mag maximaal 20% van het gecommitteerde bedrag geïnvesteerd worden. Beleggingen in commercieel onroerend goed, de financiële sector en de semi-publieke sector zijn uitgesloten.

Er zal worden getracht om het gecommitteerde bedrag binnen drie tot vijf jaar te beleggen, afhankelijk van de grootte en kwaliteit van het aanbod van bancaire leningen en private placements. De eerste vijf jaar worden rente en aflossing gebruikt voor nieuwe investeringen. Na deze fase zullen inkomende kasstromen worden uitgekeerd.

Aantrekkelijk rendement
Door senior posities te nemen in leningen met zekerheden en sterke leningsvoorwaarden van in de kern gezonde bedrijven, biedt het BLF uitzicht op een aantrekkelijk rendement van Euribor + 275 basispunten (‘over-the-cycle’, na aftrek van default-verliezen, voor aftrek van kosten). De inkomsten van het fonds bestaan uit zowel de rentemarge als de upfront fees die met banken worden gedeeld. Het verwachte verlies als gevolg van faillissementen wordt laag geschat gezien de hoge historische recuperatie (recovery) op bankleningen van 70%-80%. Het verwachte rendement is ongeveer 100 basispunten aantrekkelijker dan dat op publiek verhandelbare leningen met een vergelijkbare rating.

Gespecialiseerd team
Het Bedrijfsleningen Fonds wordt beheerd door Robeco, in een gespecialeerd Loan team. De twee loan managers Erik Hylarides en Hendrik Jan Kroon en risk manager Tido van Wieringen zijn zeer ervaren en hebben elk een sterke bancaire achtergrond. Het Loan team is een integraal onderdeel van het 21 man sterke Credit team van Robeco en werkt intensief samen de sectoranalisten, high yield portfolio managers en risicospecialisten van Robeco. De beslissing om al dan niet in een lening deel te nemen wordt unaniem genomen binnen een kredietcomité bestaande uit de loan managers, portfolio managers en risk managers.
Deel deze pagina:


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.