By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Surprise show

24-04-2015 | Visie | Peter van Kleef Op vrijdag bespreekt hoofdredacteur Peter van Kleef opvallende zaken met Robeco-experts. Deze week: welke verrassing biedt de Economic Surprise Index?

In het kort
  • Citigroup Economic Surprise Index (CESI) op dieptepunt
  • Indrukwekkend rendement S&P 500 na bodems in CESI
  • Surprise Index vooral interessant bij extreme niveaus

Deze week raadde opkomendemarktengoeroe Mark Mobius beleggers aan om geld uit Amerikaanse aandelen te halen. Mobius vond – prekend voor eigen parochie natuurlijk – aandelen uit opkomende markten aantrekkelijker. Interessant is echter de redenering die de oude vos gaf: de bedrijfswinsten in de VS zouden tegenvallen door economische tegenwind.

Een deel van die tegenwind komt volgens Mobius voort uit overheidsmaatregelen die een enorme druk op het bedrijfsleven in het algemeen en financials in het bijzonder leggen. Daardoor houden bedrijven veel kasgeld op de balans of wenden ze dat aan voor dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen – een beleid dat de winstgroei niet bepaald stimuleert.

Die sombere visie komt overeen met de Citigroup Economic Surprise Index (CESI), die voor de VS een zeer laag niveau heeft bereikt. Het aardige is echter dat de Wall Street Journal, in tegenstelling tot Mobius, in de lage stand van de CESI juist een koopkans ziet.

De krant leunt daarbij zwaar op rendementen uit het verleden, in elk geval sinds 2007 toen de index het licht zag. In de zes maanden na een dieptepunt van deze index, steeg de S&P 500 gemiddeld met 14,4%. In het halfjaar na een hoogtepunt slechts 5,5%. Dat is een significant rendementsverschil.

Bruikbaar?
De vraag is echter of die uitkomsten bruikbaar zijn om een wereldwijde aandelenportefeuille op te sturen. Jeroen Blokland, senior portefeuillemanager bij Robeco Investment Solutions, is voorzichtig. “Je ziet dat de beurzen wel een beetje meebewegen met de Surprise Index, maar dat speelt vooral als de index ver naar boven of beneden uitslaat. En deze index is al ingewikkeld genoeg om te begrijpen, laat staan om het verloop ervan te voorspellen.”

Zonder te diep op technische details in te gaan; de index meet de standaarddeviatie waarin economische data afwijken van de consensusverwachtingen. Sommige macro-data wegen daarbij weer zwaarder dan andere. Daarnaast wordt gewerkt met een driemaandsvoortschrijdend gemiddelde, waardoor uitschieters na drie maanden uit beeld verdwijnen bij de berekening van de indexstand.

Belangrijker dan hoe de indexscore tot stand komt, is het feit dat hij de neiging heeft altijd weer naar het gemiddelde (de nullijn) terug te keren; mean reversion. Daar is een verklaring voor, legt Blokland uit. “Als er een serie negatieve verrassingen is geweest, hebben economen de neiging hun verwachtingen neerwaarts bij te stellen.”

Daardoor ontstaat over de tijd heen een golfbeweging om de nullijn heen, zoals de oranje lijn in onderstaande grafiek laat zien.

topic-of-the-week-20150424-graph1.jpg 

Door het ‘mean reversion’-effect oefent de nullijnals het ware een magnetische kracht uit op de index. Elke uitschieter wordt vanzelf teruggefloten en vaak gevolgd door een nieuwe uitschieter, maar dan de andere kant op.

Piekmomenten
Diezelfde oranje lijn heeft recent weer een dieptepunt heeft bereikt, waarvan hij nu voorzichtig weer opveert. Dezelfde index laat voor Europa op hetzelfde moment juist een hoge stand zien: de economische data zijn hier een stuk beter dan werd verwacht.

Blokland onderzocht de momenten in de recente geschiedenis waarbij de lijntjes voor de VS en Europa ver uit elkaar liepen (een verschil van meer dan 100 indexpunten). “Dat is sinds 2007 slechts zeven keer gebeurd. Het maximale verschil bedroeg 175 punten. Dit keer piekte de spread op 125,7. De vraag is: levert een dergelijk extreem moment ook een koopmoment op?”

Over de eerste 30 dagen was de outperformance van Amerikaanse aandelen gemiddeld 0,8%, over een periode van 90 dagen na de piek liep dat op tot 4%.

Daarvoor zette Blokland de rendementen op een rij over de 30, 60 en 90 dagen na het moment waarop de beide indices meer dan 100 punten verschil lieten zien. In de zeven gevallen tussen 2007 en 2014 waarbij de Europese Surprise Index meer dan 100 punten hoger stond dan de Amerikaanse Surprise Index, bleken Amerikaanse aandelen in de maanden daarna een hoger rendement op te leveren.

Over de eerste 30 dagen was de outperformance van Amerikaanse aandelen gemiddeld 0,8%, over een periode van 90 dagen na de piek liep dat op tot 4%.

topic-of-the-week-20150424-graph2.jpg 

Ruis
Op dit moment bevinden we ons in precies zo’n zelfde situatie, waarbij de piek net achter de rug is. Hoewel een reeks van zeven gebeurtenissen over een relatief korte periode nauwelijks statistisch significant mag worden genoemd, lijkt het nu verstandiger Europese aandelen in te ruilen voor Amerikaanse dan andersom. Tenzij de Surprise Index iedereen dit keer verrast, natuurlijk.

Het aardige van de Surprise Index is dat hij bij extreme uitslagen dus wel degelijk enige waarde voor beleggers heeft. Maar het grootste deel van de tijd, als de uitslagen dichter bij de nullijn blijven, genereert de index vooral ruis. Ruis om te negeren.
Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals