By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Geen plan B voor Braziliaanse economie

Geen plan B voor Braziliaanse economie

14-04-2015 | Visie | Daniela da Costa - Bulthuis De Braziliaanse economie bevindt zich in zwaar weer. Als de regering vasthoudt aan het ingezette bezuinigingsbeleid, kan de economische en politieke crisis worden overwonnen, denkt portfoliomanager Daniela da Costa-Bulthuis. De afbrokkelende politieke steun kan echter zeker nog roet in het eten gooien.

In het kort:
  • Economie in problemen door combinatie van structurele zwaktes en acute problemen 
  • Regering voert orthodox bezuinigingsbeleid om vertrouwen te herstellen 
  • Politieke crisis als gevolg van zwakke economie en corruptieschandalen risico voor herstel

Lang tijd gold Brazilië als een succesnummer binnen de groep van opkomende economieën. Hoge economische groei ging gepaard met afnemende armoede en minder inkomensongelijkheid. Het land ontwikkelde zich tot de zevende economie van de wereld en stond prominent in het rijtje van de BRIC’s (Brazilië, Rusland, India en China), grote landen met een snelgroeiende economie.

Maar na 2010 is de groei ingezakt. Sterke inmenging van de overheid in de economie, lage investeringsniveaus en dalende grondstoffenprijzen begonnen de Braziliaanse economie parten te spelen. Sinds kort bevindt het land zich in een recessie. En, ondanks inspanningen van de centrale bank, bedraagt de inflatie nu 7,7%, het hoogste niveau sinds 2005.

Daniela da Costa-Bulthuis volgt als portfoliomanager die belegt in aandelen in de emerging markets de ontwikkelingen in haar geboorteland op de voet. “Een slecht functionerend belastingstelsel, bureaucratie, corruptie en een inflexibele arbeidsmarkt zetten een rem op de bedrijfsinvesteringen en beperken de productiviteit. Deze structurele zwaktes werden gecamoufleerd tijdens de grondstoffenhausse. Maar nu hebben ze toch impact op de groei. Daarnaast zijn er acute problemen die aangepakt moeten worden. De overheidsschuld is door verkeerd beleid sterk opgelopen en bedraagt nu ruim 60% van het bbp. En de schuldratio kan nog verder oplopen als er geen einde komt aan de explosieve stijging van het begrotingstekort.”

Maar niet alles is kommer en kwel. Da Costa-Bulthuis noemt als sterke kanten van de Braziliaanse economie het gediversifieerde karakter en de diepgewortelde democratie. En ook over de nieuwe minister van Financiën, Joaquim Levy, is zij te spreken. “Hij voert het juiste beleid om het vertrouwen te herstellen; de maatregelen zijn orthodox. Hij snijdt in de overheidsuitgaven en verhoogt de belastingen. Een probleem is echter dat dit stuit op weerstand van de bevolking. De ontevredenheid over de regering is groot vanwege de economische situatie en de corruptieschandalen. De president levert niet wat zij in de verkiezingscampagne beloofde. Haar kiezers voelen zich bedrogen.”

Tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar waarschuwde de zittende president, Dilma Rousseff, dat volledige werkgelegenheid, hogere lonen en ruimere uitkeringen in gevaar zouden komen als de plannen van de neoliberale oppositie zouden worden uitgevoerd. Maar nu, na haar herverkiezing, loopt de werkloosheid op en kampen steeds meer consumenten met hoge schulden.

De politieke crisis ziet Da Costa-Bulthuis als de grootste risicofactor voor een positief scenario. “Als Brazilië deze periode goed doorkomt, kan de economie volgend jaar herstellen. Maar de situatie is fragiel. Het fraudeschandaal bij oliemaatschappij Petrobras speelt de regering parten. Het is te hopen dat Rousseff niet buigt voor de druk en Levy zijn werk laat doen. Er is geen plan B, de regering moet deze weg bewandelen.”

‘Rousseff kan niet de publieke opinie tegemoet komen en tegelijkertijd het juiste beleid voeren’

“Je kunt de huidige situatie omschrijven als het probleem van het te korte laken. Trek je het omhoog dan heb je blote voeten. Wil je je voeten warm houden, dan heeft je bovenlijf een probleem. Rousseff kan niet de publieke opinie tegemoet komen en tegelijkertijd het juiste beleid voeren. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn troebel, het is onduidelijk welke weg Brazilië zal inslaan.”

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.