By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Markets need not fear the coming rate hike

Een renteverhoging is zo erg nog niet

16-04-2015 | Outlook | Lukas Daalder Markten hoeven zich geen zorgen te maken over het vooruitzicht van de eerste renteverhoging in bijna tien jaar, zegt Lukas Daalder, hoofd multi-asset beleggingen bij Robeco.

In het kort:
  • Eerste renteverhoging Fed sinds 2006 mogelijk in derde kwartaal
  • Cijfers bewijzen dat renteverhogingen niet per se slecht zijn voor aandelen en obligaties
  • Elke verhoging vindt plaats op basis van een aantrekkende wereldeconomie

De US Federal Reserve (Fed) heeft afgelopen maand de criteria genoemd voor de eerste verhoging sinds 2006 van de belangrijkste Amerikaanse beleningsrente. Veel beleggers verwachten die verhoging nu in het derde kwartaal. Dit beleid volgt op de steeds positievere signalen dat de grootste economie ter wereld groeit terwijl de inflatie mild blijft.

Theoretisch is een renteverhoging slecht voor aandelen, omdat dit de kosten van krediet voor bedrijven verhoogt en tegelijkertijd de bestedingen van consumenten verlaagt. In theorie is het ook slecht voor obligatierendementen, omdat de lange rente stijgt en de obligatiekoersen in een tegengestelde beweging dalen.

Sommige strategen verwachten hierdoor een onmiddellijk einde van de rally op de aandelen- en obligatiemarkten die hen jarenlang zo veel rendement opleverde. Het hoeft echter helemaal niet zo te gaan, zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions.

Geen reden voor paniek
“Als je verwachtte dat de markten in paniek zouden raken door het nieuws dat de Fed op het punt staat voor het eerst in zeven jaar tijd het officiële rentetarief te wijzigen, dan heb je het mis", zegt hij.

"Sterke groeicijfers, een aantrekkende arbeidsmarkt of een hogere inflatie zetten immers eerder een renteverhoging in gang en kunnen in die zin beschouwd worden als negatief nieuws voor de financiële markten. Maar is dat ook werkelijk zo? Is een renteverhoging echt zo slecht voor de financiële markten?"

Daalder stelt dat beleggers die vraag moeten beantwoorden door naar de beweegreden achter de renteverhoging te kijken en daarna gegevens te analyseren om te zien wat er in het verleden gebeurde. Hij zegt dat cijfers die teruggaan tot de jaren zeventig en tachtig bewijzen dat aandelen even wankelden om vervolgens terug te keren naar normaal, terwijl de lange rente niet zo veel steeg als verwacht en het effect op de creditmarkten te verwaarlozen was.

‘Aandelen wankelden even om vervolgens terug te keren naar normaal'

Is een renteverhoging negatief nieuws?
"Theoretisch is het gevolg van een hogere rente dat de economie vertraagt", zegt hij. "Consumenten zouden meer geld opzij zetten en minder uitgeven. Bedrijven kunnen gedwongen worden investeringsprojecten te schrappen en schulden af te lossen, terwijl overheden geconfronteerd kunnen worden met hogere financieringskosten met als gevolg bezuinigingen."

"Aandelen kunnen te maken krijgen met lagere winstvooruitzichten en bedrijfsobligaties met mogelijk hogere wanbetalingen. De prijs van grondstoffen kan dalen vanwege de afnemende eindvraag. Een hogere rente kan leiden tot een hogere rente op de kapitaalmarkt en daardoor aanvankelijk een lager rendement", stelt Daalder.

"Tot zover de theorie... maar in de echte wereld kan het wel wat ingewikkelder zijn. Om te beginnen wordt de rente niet zomaar verhoogd. Normaalgesproken is een hogere rente een signaal dat de economie zich positief ontwikkelt. Dat wil zeggen een krachtige vraag, verbeterde winstvooruitzichten en een positieve stemming in het algemeen."

"En aangezien sentiment een belangrijke drijfkracht is achter de financiële markten, hoeft een renteverhoging niet per se zo negatief te zijn. Veel hangt af van de omstandigheden waaronder die verhoging plaatsvindt en van de verwachtingen voor de komende tijd."

markets-need-not-fear-a-rate-rise-graph.jpg
Verwachting van een gematigde rentecyclus. Bron: Bloomberg, Robeco

In het verleden behaalde resultaten
Daalder stelt dat cijfers voor de belangrijkste markten van de VS, Duitsland, Japan en het VK de theorie niet ondersteunen dat een renteverhoging bij voorbaat slecht is. Zijn team identificeerde 29 rentecycli sinds 1971. Zij keken specifiek wat er gebeurde met de koersen in de periode 90 dagen voorafgaand aan de eerste renteverhoging en de 200 dagen daarna.

  • Aandelen lijken gemiddeld in de eerste twee maanden van de rentecyclus te dalen, om vervolgens hun weg omhoog weer te vervolgen. De rentecycli van de jaren zeventig waren een stuk schadelijker dan die in latere periodes, vooral de verhogingen die bedoeld waren om de inflatie terug te dringen die werd veroorzaakt door schokken aan de aanbodzijde. Afgezien van de crisis in de eurozone, toen aandelen 30% verloren na een renteverhoging in 2011, zijn aandelen in de 200 dagen na de eerste renteverhoging vanaf de jaren zeventig tot nu echter gemiddeld met 5% gestegen. Al met al lijken renteverhogingen dus helemaal niet zo schadelijk te zijn voor aandelen.
  • Staatsobligaties leveren een gemengder beeld op. De hoeveelheid beschikbare gegevens was echter beperkter: er waren dagelijkse cijfers voor Amerikaanse 10-jaarsobligaties die teruggaan naar 1971, maar cijfers voor Duitsland (1989), Japan (1987) en het VK (1989) beginnen veel later. Gemiddeld steeg de lange rente weliswaar in de periode na de eerste renteverhoging, maar de performance in de verschillende regio's loopt sterk uiteen. Er was geen duidelijke conclusie te trekken voor het VK en Duitsland, terwijl de renteverhogingen in Japan de lange rente eerder omlaag dan omhoog stuwden. Wat opvalt, is dat de VS op dit patroon de belangrijkste uitzondering is met een duidelijke stijging van de lange rente in de 200 dagen na de eerste renteverhoging.
  • Credits leveren nog minder gegevens op. Hier gaan de cijfers slechts terug tot 1986, te weten de rente op Amerikaanse bedrijfsobligaties met een Baa-rating volgens Moody's. Op het eerste gezicht lijkt de rente op credits te stijgen voorafgaand aan en kort na de eerste renteverhoging. Het totale niveau van de beweging was echter nauwelijks de moeite van het vermelden waard met een gemiddelde stijging van 40 basispunten in totaal. Als we bedenken dat de rente over de volledige steekproef gemiddeld op 7,7% lag en de wijziging in de onderliggende US Treasuries over diezelfde periode in totaal 55 basispunten bedroeg, betekent dit in wezen dat de spreads in die periode kleiner werden.

'Het totale niveau van de beweging was nauwelijks de moeite van het vermelden waard'

Daalder stelt dat er nog drie aspecten zijn om rekening mee te houden bij renteverhogingen: welke verwachting is al ingeprijsd; het gelukzalige scenario dat centrale banken tegenwoordig alles vooraf aankondigen; en het feit dat geen twee renteverhogingen hetzelfde zijn. "Simpel gesteld: zolang de renteverhoging in lijn is met de beweging die is ingeprijsd in de forward curve, moet het effect op obligaties met een langere looptijd eigenlijk minimaal zijn", aldus Daalder.

"Het feit dat de Fed tegenwoordig zelfs meldt dat men een bepaald woord niet meer in een persbericht gaat gebruiken om onrust op de markten te voorkomen, geeft al duidelijk aan dat het monetaire beleid veel voorspelbaarder is geworden dan toen Volcker en Greenspan het beleid nog bepaalden."

"En geen enkele renteverhoging is hetzelfde. De rente verhogen vanaf een niveau van 5% als reactie op een onverwachte piek in de inflatie is iets totaal anders dan verhogen met 25 basispunten vanaf het lage niveau dat we op dit moment kennen. Te veel aandacht voor de rente kan daarom een verkeerde keuze zijn: de toekomstige ontwikkeling van de obligatiepositie van de Fed kon wel eens veel belangrijker zijn om in de gaten te houden."

Klik hier voor de volledige Monthly Outlook.
Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:

Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals