By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De ‘Battle of Britain’ – wat de Britse verkiezingen betekenen voor beleggers

23-04-2015 | Column | Léon Cornelissen Als de Britten volgende maand naar de stembus gaan, zou een conservatieve minderheidsregering de beste optie zijn voor beleggers, zegt Robeco’s Chief Economist.

In het kort
  • Het VK had vijf jaar lang een conservatief-liberale coalitieregering
  • Een Tory meerderheidsregering kan leiden tot een 'Brexit'
  • Een Labour minderheidsregering kan een 'Scoxit' in gang zetten
  • Een nieuwe coalitie in welke vorm dan ook lijkt het meest waarschijnlijk

De slechtste uitkomst zou een grote conservatieve meerderheid zijn of een minderheidsregering van de grootste oppositiepartij, Labour. Die zou echter steun moeten halen bij de Schotse nationalisten (SNP, Scottish Nationalist Party), meent Léon Cornelissen.

De peilingen voor de algemene verkiezingen van 7 mei wijzen op dit moment noch de regerende Conservatieven noch Labour aan als de partij die voldoende stemmen krijgt om een absolute meerderheid te behalen in het 650 zetels tellende Britse parlement.

De Conservatieven, ook wel Tories genoemd, zijn al sinds mei 2010 aan de macht in een coalitieregering met de Liberale Democraten. De coalitie wordt geleid door de conservatieve premier David Cameron. Hij heeft de afgelopen vijf jaar effectieve maar impopulaire bezuinigingen doorgevoerd om het land terug te leiden naar groei en om het begrotingstekort terug te dringen.

Het is geen gelopen race voor Cameron
"Wat zo interessant is, is dat de verkiezingen tegen alle verwachtingen in geen gelopen race zijn voor David Cameron", zegt Cornelissen. "De economie doet het goed en blijft profiteren van de aantrekkende economische activiteit in de eurozone. In die zin is het dus vreemd dat de Tories waarschijnlijk geen meerderheid zullen halen."

"De belangrijkste reden hiervoor is dat het herstel zo vreugdeloos is. De reële lonen zijn gedaald en dat over de langste periode sinds 1855, toen men begon met het vastleggen van deze gegevens. Hierdoor is de werkloosheid in vergelijking met andere economieën relatief laag gebleven. Een groter probleem voor de Britse economie is echter de lage productiviteit, die voor een deel toe te schrijven is aan de lage lonen."

“Om die reden is het Britse electoraat niet erg enthousiast over een nieuwe conservatieve regering. De Britse economie is nog steeds niet in balans. De consumptie wordt aangewakkerd door de sterke stijging van de huizenprijzen die kunstmatig hoog zijn. Als gevolg daarvan is het tekort op de lopende rekening opgelopen.”

‘Het herstel is vreugdeloos ... de reële lonen zijn gedaald’

Nationalisten vermijden
Dus wie gaat er winnen? Voor Groot-Brittannië is het essentieel dat de grote partijen erin slagen, formeel of informeel, om rommelige coalities te vermijden met de United Kingdom Independence Party (UKIP) en de Schotse Nationale Partij (SNP), stelt Cornelissen. Theoretisch zouden die twee partijen in Westminster namelijk het machtsevenwicht kunnen bepalen in een parlement zonder duidelijke meerderheid.

Het vermijden van een dergelijke coalitie verkleint de kans op twee gebeurtenissen die beleggers het meeste vrezen: het VK verlaat de Europese Unie in een 'Brexit', het belangrijkste beleidspunt van de UKIP, of Schotland verlaat het VK in een 'Scoxit'. Onafhankelijkheid van de rest van het VK is het belangrijkste speerpunt van de SNP. De partij heeft echter na de keldering van de olieprijzen haar toon wel wat gematigd en zal wellicht in plaats daarvan meer autonomie eisen. Voor zowel een Brexit als een Scoxit is een referendum vereist. Dit zou leiden tot maanden, misschien zelfs jaren van onzekerheid.

Twee grote gevaren
"De twee grote gevaren zijn dus een duidelijke Tory meerderheid, omdat we dan een Brexit referendum krijgen, en een Labour minderheidsregering die afhankelijk is van de Schotse nationalisten. Dit zijn twee slechte scenario's die gegarandeerd volatiliteit beloven. Een regering zonder duidelijke meerderheid hoeft niet echt een probleem te zijn. Dat hebben ze in de afgelopen vijf jaar met redelijk succes bewezen.”

"De financiële markten maken zich meer zorgen over de ondernemersonvriendelijke houding van de Labour partij en de dreiging van een Brexit als de Conservatieven. Dat laatste zou economische zelfmoord betekenen."

De verhouding voor-tegen onder de Britse stemmers over het vertrek uit de EU is op dit moment 50-50, hoewel Cornelissen denkt dat men uiteindelijk toch wel zal stemmen vanuit de portemonnee. "Een Brexit is dramatisch slecht voor de belangen van het bedrijfsleven. Het valt dus nog maar te bezien of de Britten in een referendum tegen hun eigen economische belangen gaan stemmen om vervolgens de grootste interne markt ter wereld te verlaten."


the-battle-of-britain-david-cameron.jpgthe-battle-of-britain-ed-milliband.jpg

David Cameron                                         Ed Milliband
Conservative Party leader                          Labour Party leader

Steun voor Schotse onafhankelijkheid
Cornelissen ziet een extra probleem in het Schotse nationalisme. Dat is opgeleefd sinds het land in september 2014 in een referendum er ternauwernood voor koos om bij het VK te blijven. Het leidde bijna tot de volledige ineenstorting van de steun voor de eens zo dominante Schotse Labour Partij, die campagne voerde tegen onafhankelijkheid. Labour kan traditioneel rekenen op de steun van de Schotse Labour MP's in het Lagerhuis.

"Dan baart een Scoxit je natuurlijk grote zorgen. Want als Labour geen duidelijke meerderheid krijgt in het parlement, zijn ze afhankelijk van de SNP die het heel goed doet in de peilingen met maar liefst 56 van de 59 zetels voor Schotland in Westminster", aldus Cornelissen. Hij waarschuwt dat een absolute meerderheid van de Tories alsnog kan leiden tot Schotse onafhankelijkheid. Cameron moet zich namelijk houden aan zijn belofte van een referendum in het hele Verenigd Koninkrijk over een vertrek uit de EU in 2017. Als dat voorstel wordt aangenomen, gaat Schotland ook uit het VK. Om binnen de EU proberen te blijven, moet Schotland zich dus afsplitsen van het VK, of proberen zich naderhand weer aan te sluiten als onafhankelijke staat.

"Een Tory overwinning kan een Scoxit versnellen, omdat de Schotten dan kunnen beweren dat Schotland uit de EU wordt gegooid via een stemming door de Engelsen, op touw gezet door rechtse Tories. Dan zou het legitiemer en eenvoudiger zijn uit het Verenigd Koninkrijk te stappen als Cameron vasthoudt aan zijn referendum."

"We moeten het economische risico niet overschatten, maar beleggers houden niet van dit soort ontwikkelingen. Vooral niet als het gaat om een mogelijk zwakker VK."

'De Schotten kunnen beweren dat Schotland uit de EU wordt gegooid via een stemming door de Engelsen'

UKIP gaat waarschijnlijk als een nachtkaars uit
De UKIP heeft als tegenstander van massa-immigratie haar aanhang weliswaar aanzienlijk zien groeien, maar Cornelissen gelooft niet dat zij kunnen zorgen voor enige vorm van machtsevenwicht na de verkiezingen. Sommige politieke commentatoren voorspellen een coalitie van een conservatieve minderheidsregering en de UKIP, afhankelijk van het aantal zetels die de eurosceptici winnen.

"Dankzij het meerderheidsstelsel verwacht ik niet dat de UKIP veel zetels zal winnen en een belangrijke factor zal worden in het nieuwe parlement. Maar immigratie is op dit moment wel een hot topic in het VK. Cameron heeft ook voorgesteld de immigratiewetten in een nieuwe overeenkomst met de EU te wijzigen, maar Duitsland is daar geen voorstander van. Vrije beweging van arbeid is een belangrijke verworvenheid van de interne markt. Die gaat niet zomaar van tafel."


Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals