By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Diverging tides for New Zealand and Australia

Uiteenlopend tij voor Nieuw-Zeeland en Australië

05-03-2015 | Visie | Peter van der Welle De economische ontwikkeling van Australië en Nieuw-Zeeland loopt niet parallel. De ontwikkeling van de grondstoffenprijzen speelt daarbij een rol, maar is volgens strateeg Peter van der Welle niet de enige verklaring.

In het kort
  • Australische economie verzwakt door afgenomen vraag naar grondstoffen
  • Lage olieprijs positief voor binnenlandse bestedingen Nieuw-Zeeland
  • Verandering van exportmix beste remedie voor Australisch bedrijfsleven

Oplopende werkloosheid en een onverwachte renteverlaging door de centrale bank zijn slechts twee tekenen dat de Australische economie er momenteel minder rooskleurig voorstaat. Lange tijd stak het land ‘down under’ positief af bij de meeste andere industrielanden. Door de grote honger naar grondstoffen van het sterk groeiende China kwam Australië nagenoeg ongeschonden uit de financiële crisis. De export van ijzererts, kolen en andere ‘hard commodities’ voorkwam dat er een eind kwam aan ruim twee decennia zonder recessies.

Volgens beleggingsstrateeg Peter van der Welle heeft de verslechtering van het economisch klimaat deels weer met China te maken. “De Chinese economie vertoont niet alleen een afzwakkende groei, maar er vindt ook een geleidelijke verschuiving plaats van een exportgeleide naar een door binnenlandse bestedingen gedreven economie. Dit heeft negatieve consequenties voor Australië. De grondstoffenprijzen dalen en na de investeringshausse in de mijnbouw in de voorgaande tien jaar, is nu sprake van desinvesteringen.”

Aan de andere kant van de Tasmanzee, in Nieuw-Zeeland, heeft die op- en neergaande beweging van de grondstoffenprijzen niet gespeeld. De economie staat er nu goed voor, met een sterke binnenlandse vraag en lage werkloosheid. Dat de export voor een belangrijk deel bestaat uit landbouwproducten, is niet de doorslaggevende reden voor het groeiverschil met Australië, stelt Van der Welle. “Je moet dat relativeren. De landbouw is goed voor slechts zeven procent van het bbp. Nieuw-Zeeland profiteert nu vooral van de lage olieprijs. De goedkopere energie is positief voor de koopkracht van de consument en zorgt voor lagere kosten in de industrie. Bovendien biedt het tegenwicht aan de sterke loonontwikkeling, waardoor de centrale bank de rente de komende tijd op hetzelfde niveau kan houden.”

In Australië heeft de centrale bank de rente verlaagd, maar veel heil mag daar volgens de strateeg niet van verwacht worden. “Het is belangrijk dat Australië inzet op een verandering van de exportmix. De Chinese overheid voert een krapper monetair beleid. Dat heeft nu al een effect op de Australische grondstoffenexport. Verder vooruitkijkend speelt dat als China met zijn productie hoger in de waardeketen gaat zitten, de behoefte aan ruwe grondstoffen afneemt.”

‘Gezien de ontwikkelingen in China is het belangrijk dat Australië inzet op een verandering van de exportmix’

Een tweede bedreiging betreft de uitvoer van energie gerelateerde grondstoffen. De Japanse regering heeft plannen om de na de Fukushima-ramp gesloten kerncentrales weer op te starten en in Canada en de VS zal over twee jaar de export van LNG op gang komen. “Dit zal zeker consequenties hebben voor de prijzen van kolen en gas uit Australië”, waarschuwt Van der Welle. “Het Australische bedrijfsleven zal zich meer moeten richten op dienstverlening, zoals consultancy-activiteiten rond de winning van grondstoffen in China, toerisme en het aantrekken van Chinese studenten.”

Van de Welle ziet ook een positief punt voor de Australische economie: “De staatsschuld is laag en fiscale stimulering is daardoor mogelijk zonder dat dit de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in gevaar brengt. De overheid doet er verstandig aan om tijdens de gewenste aanpassing van de exportmix door het bedrijfsleven een expansief begrotingsbeleid te hanteren.”

Een snel groeiherstel van de Australische economie zit er niet in, denkt Van der Welle. “Waar het tij meezit voor Nieuw-Zeeland, zit het voorlopig nog tegen voor Australië.”

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina:

Auteur


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals