By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Rendement zoeken in de sterren

Rendement zoeken in de sterren

10-03-2015 | Visie | Peter van der Welle Beleggen brengt risico’s met zich mee. Voordat u risico accepteert, wilt u ervan overtuigd zijn dat het risico zich ook daadwerkelijk uitbetaalt. In de zoektocht naar inzichten om risico’s te beperken, schuwen creatieve beleggers exotische ideeën niet. Maar zou u een beleggingsadvies uitbrengen op basis van de stand van de planeten? Of op basis van het cyclisch gewogen gemiddelde van het aantal zonnevlekken? Mijn inschatting is dat velen van u het niet zouden wagen om een gerespecteerde klant lastig te vallen met de laatste rotaties van Mars en Saturnus.       

Toch is dat wel de strekking van een artikel in de Journal of Financial Economics, waar de fine fleur van de financiële wereld publiceert*. De auteur komt daarin tot de conclusie dat bovengenoemde fenomenen significante verklaringskracht hebben voor verwachte rendementen van verschillende anomalieën, zoals het seizoenseffect en momentum.  

De resultaten zijn natuurlijk verre van intuïtief; waarom zou de beweging van een planeet iets zinnigs zeggen over de toekomstige rendementen van een beleggingsstrategie? Deze vraag wordt in het artikel niet beantwoord en de eerste reactie na lezing is dan ook een afwijzende; correlatie is nog geen causaliteit. Interessant en verrassend misschien, maar zo ongeloofwaardig dat het geen serieuze aandacht verdient.

De auteur heeft deze kritiek echter al voorzien en suggereert dat men met het terzijde schuiven van zijn onderzoekresultaten impliciet de econometrische gereedschapskist zelf ter discussie stelt. De uitkomsten zijn immers gedaan op basis van correct uitgevoerde regressies. Wie het oneens is met de uitkomst daarvan zegt dus dat de methodologie, het gereedschap, in feite niet deugt.

Dat is een interessante repliek, die dieper steekt dan het “correlatie is geen causaliteit” argument. Immers; dat we geen theorie kunnen bedenken voor een fenomeen wil nog niet zeggen dat er geen theorie ìs.

Wachten op Gödel
De suggestie dat de gereedschapskist van de econometrie mogelijk niet zou deugen, doet me denken aan Bertrand Russell. De filosoof die in zijn Principia Mathematica de axioma’s van de wiskunde probeerde te bewijzen. Uiteindelijk bleek hij 500 pagina’s nodig te hebben om te bewijzen dat één plus één ook echt twee is. Maar helaas voor de uitgeputte Russell kwam Gödel in 1931 met de vervelende boodschap dat de deugdelijkheid van de wiskunde uiteindelijk niet te bewijzen valt op basis van diezelfde wiskunde principes; de wiskunde is òf onvolledig òf inconsistent.

Is de econometrie dan ook onvolledig of inconsistent? Met een inconsistente methodologie kun je alles bewijzen (inclusief het belang van Saturnus voor een beleggingsstrategie!), dus laten we hopen dat de econometrie, net als de wiskunde, uiteindelijk onvolledig blijkt te zijn. De repliek van de auteur bevestigt dat de econometrie nog wacht op haar Gödel. In de tussentijd kunt u volledig academisch verantwoord uw telescoop of de laatste NASA-gegevens raadplegen voor nieuwe portefeuilleallocaties. Maar natuurlijk is deze laatste stelling op basis van de axioma’s van deze column niet te bewijzen.

*Robert-Novy – Marx, Predicting anomaly performance with politics, the weather, global warming, sunspots and the stars, Journal of Financial economics, May 2014.

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina:


Auteur


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.