By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Dollar is een uitdaging voor het beleid van de Fed

05-03-2015 | Visie | Peter van der Welle Eén van de opmerkelijkste ontwikkelingen op de financiële markten in 2014 was de comeback van de Amerikaanse dollar. En die is nog niet voorbij, aldus Peter van der Welle, strateeg bij Robeco.

In het kort
  • Door Amerikaanse groei werd de dollar sterker
  • Agressievere' Fed helpt ook mee
  • Deflatie in Europa ondersteunt Amerikaanse munt
  • Sterkere dollar kan averechts werken en uitdaging vormen voor de Fed

In 2014 steeg de 'handelsgewogen dollar' meer dan 12%. De kracht van die rally was ongekend, de munt steeg ten opzichte van bijna elke andere valuta. Hier zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste noemt Peter van der Welle, strateeg bij Investment Solutions, de Amerikaanse groei die het afgelopen jaar, ondanks de vertraging in andere delen van de wereld, overeind bleef.

"In het derde kwartaal van 2014 groeide de Amerikaanse economie zelfs met 5%, iets dat sinds 2003 niet meer was voorgekomen. De groei van de industriële productie bevestigt ook dat de VS het beter doet dan zijn belangrijkste handelspartners. Beleggers hebben hun portefeuilles geherpositioneerd om in te spelen op de gebieden met meer veerkracht in de wereldeconomie", merkt Van der Welle op.

Ten tweede hebben de recente ontwikkelingen op het gebied van het monetaire beleid in de VS een gunstig klimaat gecreëerd voor een verder aantrekkende dollar. "De Fed stopte met de maandelijkse aankopen van extra Amerikaanse Treasuries en Fed-voorzitter Janet Yellen nam een agressievere toon aan in december, wat wees op een geleidelijke daling van de onderbezetting op de arbeidsmarkt. De futuresmarkt van de Fed verwacht nu in oktober een verhoging van de rente, die waarschijnlijk de voorzijde van de yieldcurve omhoog trekt, waardoor de relatieve renteverschillen met andere belangrijke handelspartners verbeteren."

Maar niet alleen een verwachte renteverhoging heeft de dollar vleugels gegeven. Als gevolg van de financiële crisis zijn de veranderingen op de balansen van de centrale banken belangrijker geworden voor het bepalen van de verhoudingen tussen valuta. In een wereld waar de centrale banken van belangrijke ontwikkelde markten al bijna de conventionele verruimingsmaatregelen hebben uitgeput, beginnen de onconventionele monetaire maatregelen nu invloed uit te oefenen op relatief grote geldmaatregelen. Hierdoor worden ook de wisselkoersen beïnvloed, die een weerspiegeling zijn van de relatieve prijzen tussen de landen. De relatieve uitbreiding van de balansen van de centrale banken is een factor van belang geworden voor de valutamarkt, omdat het monetaire beleid van de banken uiteen is gaan lopen.

Toen de Fed begon met het QE-programma daalde de dollar in waarde, omdat de balans van de Fed werd uitgebreid ten opzichte van zijn belangrijke handelspartners. Dit is nu omgedraaid. De Fed is gestopt met de maandelijkse aankopen van extra Treasuries, waardoor de balans van de Fed relatief stabiel blijft. Aan de andere kant hebben de andere grote centrale banken hun QE-programma's nu juist uitgebreid.

Als derde reden voor de comeback van de dollar noemt Van der Welle de nadruk van de markt op de deflatoire trend in de eurozone (en langdurige stagnatie). Dit heeft de dollar ook ondersteund. "Het is opmerkelijk dat het begin van het herstel van de dollar in 2014 samenviel met de daling van de olieprijs. Het disinflatie-effect van de dalende olieprijs, die genoteerd is in USD, heeft voor meer neerwaarts risico gezorgd voor de eurozone, omdat deze regio al te maken had met een vertragende inflatie. Dit in tegenstelling tot de VS", zegt hij.

grafiek-dollar-poses-a-challenge.jpg

Dollar gedraagt zich meer als een 'groei'-valuta

Vorig jaar was de traditionele rol van de dollar als veilige haven minder duidelijk zichtbaar, omdat de dollar in oktober en december in de uitverkoop werd gedaan tijdens risicomijdende periodes. Van der Welle denkt dat dit erop wijst dat de dollar nu meer is afgestemd op de groeivooruitzichten in de VS dan op de traditionele kenmerken van een veilige haven. "De geopolitieke risico's bleven in 2014 hoog door de annexatie van de Krim door Rusland, de opkomst van IS in Irak, de hernieuwde kans op een Grexit en de desinflatoire trend in de eurozone."

Hoe gaat dit alles nu verder in 2015? Qua reële wisselkoers is de dollar neutraal gewaardeerd, zegt Van der Welle. "Maar vanuit macro-oogpunt gezien, lijkt de dollar zijn stijgende lijn door te zetten. De technische factoren blijven ook gunstig. Sinds het begin van het jaar was een sterke dollar de consensus. En op 5 januari verwachtte 75% van de economen bij Bloomberg dat de dollar in 2015 zou stijgen ten opzichte van de euro."

De sterke dollar begint echter wel scheurtjes te vertonen. Er blijft sprake van groei in de VS, maar een vertraging in de nieuwste cijfers over het producentenvertrouwen ten opzichte van de eurozone is een teken dat de waardestijging van de dollar misschien vertraagt. "Deze vertraging zou kunnen aanhouden wanneer kapitaalstromen van ontwikkelde markten met een negatief rendement naar landen stromen met een hoger rendement, en van de VS naar opkomende landen", denkt Van der Welle. Dit kan realiteit worden wanneer de olieprijs stabiliseert. De olieprijs is namelijk belangrijk voor de huidige olie-exporteurs in opkomende markten. Als we ook kijken naar de 2-jaars renteverschillen met de eurozone, kan er sprake zijn van enige 'overshooting' van de dollar.

Uitdaging voor het beleid van de Fed
De comeback van de Amerikaanse munt vormt een uitdaging voor het beleid van de Fed, omdat de dollar desinflatie veroorzaakt door lagere importprijzen. "Deze desinflatie door de sterke dollar werkt net als een renteverhoging", aldus Van der Welle. "Het uitstellen van de renteverhoging door de Fed – in vergelijking met datgene wat al door de futuresmarkt van de Fed is ingeprijsd – kan ook resulteren in lagere carryvooruitzichten, wat weer zorgt voor een lagere opwaartse druk op de dollar. De notulen van de meest recente Fed-vergadering wijzen ook in die richting."

Kortom, de vooruitzichten voor de dollar blijven positief. Het momentum dat we afgelopen jaar echter zagen, zou op de korte termijn in kracht kunnen afnemen.

Peter van der Welle

Strateeg

"Het hanteren van het juiste filter op de beschikbare marktinformatie is cruciaal in ons vak; wat is signaal en wat is ruis?"

Deel deze pagina:


Auteur


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals