By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Monthly Outlook January 2015

Hoeveel lager kan de rente nog worden?

16-02-2015 | Visie | Lukas Daalder De obligatierente is misschien nog niet op zijn dieptepunt en een negatieve rente is niet per definitie slecht nieuws voor bepaalde beleggers, zegt Lukas Daalder, hoofd multi-asset beleggingen bij Robeco.
 
In het kort:
  • Daling van de lange rente stopte niet bij nul procent 
  • Nieuwe koper aan het front door kwantitatieve verruiming in Europa 
  • Negatieve rente hoeft geen slechte belegging te zijn 
  • Beleggers schuiven verder door op de risicocurve
Juist als beleggers denken dat de rente echt niet verder kan dalen, wordt een nieuw dieptepunt bereikt. Normaalgesproken wordt zoiets veroorzaakt door een belangrijke gebeurtenis, zoals onzekerheid over de Griekse verkiezingen, maar dat is nu niet het geval, zegt Daalder, Chief Investment Officer voor Robeco Investment Solutions.

Hoewel beleggen in een omgeving met een negatieve rente zinloos lijkt omdat het impliceert dat je bewust verlies lijdt, zijn er volgens hem veel redenen waarom we in deze situatie zijn beland.
"Als klanten zich niet primair druk maken over de aandelenmarkten, maar over de vraag hoeveel verder de 10-jaarsrente op staatsobligaties nog kan dalen, dan weet je dat er iets bijzonders aan de hand is", zegt Daalder.

Onbekend terrein
"De verwachting dat aan de veertigjarige rally in de rentemarkten in 2014 eindelijk een einde zou komen, bleek opnieuw onjuist. Ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bank haar aankoopprogramma van obligaties gedurende dat jaar stapsgewijs terugbracht, bleef de trend voor de kapitaalmarktrente neerwaarts en kwamen vooral Europese obligaties daarbij op onbekend terrein."

"Het was echter niet alleen een Europees verhaal: in bijna alle geïndustrialiseerde landen bereikte de rente een dieptepunt. Zelfs in Japan bereikte de 10-jaarsrente aan het eind van het jaar het ongekende niveau van 0,3%. De vraag is dus hoeveel lager de rente op obligaties nog kan worden, en dan vooral die op 10-jaarsstaatobligaties?

Volgens Daalder hangt het antwoord af van het toekomstige beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), met de negatieve depositorente van -0,2% als een duidelijk minimum. De omvangrijke kwantitatieve verruiming door de ECB en andere centrale banken – met name in Japan – houdt het vuurtje voorlopig wel in stand, zegt hij. De ECB heeft net een kwantitatief verruimingsprogramma ter waarde van EUR 1 biljoen aangekondigd, terwijl Abenomics in Japan nagenoeg oneindig is.

"De Bank of Japan kondigde eind oktober nieuwe verruimende 'shock-and-awe'-maatregelen aan. Deze duwden de Japanse obligaties in de maanden daarna geleidelijk naar beneden en half januari noteerde de 10-jaarsrente een nieuw laagtepunt op zelfs 0,2%", zegt hij.

‘Waarom zou je je geld beleggen in papier dat gegarandeerd een verlies oplevert?’

Slechter dan het 'allerslechtste' scenario
"Dankzij de aankondiging van verruimende maatregelen door de ECB zakten de Duitse staatsobligaties zonder al te veel weerstand door de 0,5% heen en denderden in een keer door naar een niveau van 0,3%. De echte shock kwam echter van de Zwitserse obligatiemarkt. De complete yieldcurve met een looptijd tot 12 jaar kwam in het rood terecht toen de Zwitserse centrale bank besloot om de koppeling met de euro te laten vallen.

Het 'slechtste' scenario kon dus toch nog slechter. “Het nieuwe 'allerslechtste' scenario zou een negatieve rente zijn, maar op zich is dat voor korterlopende obligaties geen nieuw verschijnsel”, zegt Daalder. "In 2011 was de eurocrisis op zijn hoogtepunt en de rente op Duitse 1-jaarsobligaties dook onder de nul toen beleggers massaal vluchtten uit de perifere markten. Een klein bedrag aan negatieve rente betalen voelde op dat moment veel beter dan het risico nemen alles kwijt te raken in het scenario waarin de eurozone uiteen zou vallen."

Eind januari becijferde JP Morgan dat wereldwijd voor een totaal van USD 3,6 biljoen aan staatsobligaties (16% van het totaal) een negatieve rente hadden. Maar waarom zou een belegger zijn geld beleggen in papier dat gegarandeerd een verlies oplevert?

Beleggers blijven komen
"Het klopt dat geld onder je matras meer oplevert, namelijk nul procent, maar financiële instellingen hebben die optie niet", zegt Daalder. "Er zijn verschillende argumenten die ervoor kunnen pleiten om toch in obligaties te beleggen ondanks de negatieve renteomgeving. Een paar daarvan zijn speculatief van aard, maar andere zijn logisch in het licht van de economische en financiële omgeving waar wij deel van uitmaken."

Hij noemt vijf redenen waarom beleggers toch wel willen beleggen in een negatieve rente:
  • Kwantitatieve verruiming door centrale banken: De koers van obligaties is simpelweg het resultaat van vraag en aanbod en omvangrijke obligatieaankoopprogramma's zullen de vraag blijven ondersteunen. 
  • Deflatie: Het is volkomen logisch te beleggen in obligaties met een negatieve rente als je verwacht dat het algemene prijspeil zelfs nog verder zal dalen. Nominaal zul je misschien verlies lijden, maar je reële resultaat is per saldo positief. 
  • Verwachte vermogenswinst: Zelfs bij een negatieve yieldcurve is het nog mogelijk winst te maken uit positieve koersbewegingen, vooral als beleggers zich naar het korte einde van de yieldcurve verplaatsen. 
  • Valutaverwachtingen: Een positieve valutabeweging kan winst opleveren, zoals voor beleggers die Zwitserse obligaties met een negatieve rente kochten en daarna profiteerden van de herwaardering van de Zwitserse frank. 
  • Negatieve depositorente: De beslissing van de ECB om de depositorente te verlagen naar minus 0,2% betekent dat een obligatie een betere optie is voor banken met overtollig kasgeld.

"Met uitzondering van speculatieve situaties is het antwoord op de vraag hoeveel de lange rente nog verder kan dalen sterk afhankelijk van het beleid van de centrale bank", vermoedt Daalder.

"Tot op heden heeft de ECB duidelijk verkondigd dat de huidige negatieve rentestand van 0,2% echt de ondergrens is en daarmee is dit dan ook voorlopig het nieuwe allerslechtste scenario."

"Maar bij een vaste en negatieve korte rente is het eerste logische gevolg dat men blijft zoeken naar positief rendement. Of anders geformuleerd: er zijn niet veel opties meer binnen obligaties."

‘Het klopt dat geld onder je matras meer oplevert’
Lukas Daalder

Lukas Daalder

CIO Investment Solutions
Deel deze pagina:

Auteur

Lukas Daalder
CIO Investment Solutions


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals