By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

China kiest de weg van de geleidelijkheid

02-02-2015 | Visie | Léon Cornelissen De hervormingen van de Chinese economie gaan door, maar de autoriteiten gaan voorzichtig te werk. De groeidoelstelling mag immers niet in gevaar komen. De daling van de olieprijs en het groeiherstel in de VS zijn een welkome steun in de rug.

De Chinese economie heeft de wind tegen. De groei in het derde kwartaal van 2014 was de laagste in vijfenhalf jaar en de kans is groot dat de groeidoelstelling van 7,5% niet wordt gehaald. De groeivertraging hangt onder meer samen met het aan banden leggen van de kredietverlening, een maatregel waar de autoriteiten toe overgingen om oververhitting van de vastgoedmarkt te voorkomen. Daarnaast hadden maatregelen om de milieuvervuiling tegen te gaan een negatief effect op de groei.

Welkome steun van lage olieprijs
Toch is Robeco’s chief economist Léon Cornelissen niet somber over de groeivooruitzichten voor dit jaar: “De Chinese autoriteiten kiezen voor dit jaar waarschijnlijk voor een groeidoelstelling van 7%, maar een lagere groei zullen ze niet accepteren vanwege de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. En dat doel kunnen ze ook waarmaken.” Volgens Cornelissen leidt de gedaalde olieprijs ertoe dat de inflatie in China rap omlaag komt, wat op zijn beurt de ruimte vergroot voor stimulering via de rente. Dat China de grote afhankelijkheid van olie uit het buitenland wil verminderen speelt nu even geen rol: “De lage olieprijs is zeer gunstig voor China. Het land beschikt over grote kolenvoorraden, maar vanuit een CO2-perspectief is dat niet handig en op deze prijsniveaus is olie te aantrekkelijk.”

De hervormingen die de autoriteiten momenteel doorvoeren ziet Cornelissen niet als een groot gevaar voor de groei. “In het verleden was men geneigd om regionale leiders te bewegen tot het maximaliseren van de economische groei. Nu legt men ook de nadruk op begrotingsdiscipline. Als men daar te stringent in is, zet het een rem op de groei, maar in de praktijk zal dit meevallen. Anders zetten ze er monetaire prikkels tegenover of laten ze de yuan sneller verzwakken ten opzichte van de dollar.”

Dit gebruikmaken van de slippende koppeling aan de dollar is op dit moment nog niet aan de orde. De centrale overheid heeft echter wel al kapitaal in de banken gepompt en extra geïnvesteerd in infrastructurele projecten. Daarnaast heeft het doorzettende herstel van de Amerikaanse economie een positief effect op de groei van China.

‘De randvoorwaarde die de autoriteiten stellen bij de hervormingen is dat de groei niet te veel onder druk komt’

Zwakke binnenlandse bestedingen
Voor de langere termijn is Cornelissen wat minder positief. “De schulden in de private sector en bij lagere overheden zetten de groei het komende jaar niet onder druk. Maar de schuldenproblemen nemen wel toe en dat is voor het langetermijnperspectief ongunstig.”

Een ander probleem zijn de binnenlandse bestedingen: “Deze zijn zwak doordat Chinezen veel sparen vanwege de gebrekkige sociale voorzieningen”, aldus Cornelissen. “Het zou prettiger zijn, ook voor de wereldeconomie, als op dat vlak meer gebeurt.” De door de overheid nagestreefde transitie van een exportgeleide naar een door consumptie gedreven economie zou volgens de econoom dan ook wel een tandje sneller kunnen. “Het is in gang gezet, maar men kiest voor een geleidelijke aanpak. De randvoorwaarde die de autoriteiten stellen is dat de groei niet te veel onder druk komt, omdat een groeiafzwakking de sociale en politieke stabiliteit in gevaar zou brengen.”
Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals