By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

‘Leiders moeten uitleggen wat er op het spel staat’

23-01-2015 | Visie José Manuel Barroso, tot november vorig jaar voorzitter van de Europese Commissie, denkt dat Europa gebaat is bij verdere economische en politieke integratie. De politieke leiders moeten dat goed uitleggen aan de kiezers, anders kan de euroscepsis toenemen.

.
Barroso sprak op Robeco Live, het jaarlijkse evenement voor professionele beleggers. Na zijn toespraak gaf hij antwoord op enkele actuele vragen.

Denkt u dat de crisis in de eurozone nu echt voorbij is?
“De moeilijkste momenten van de crisis – waarin het voortbestaan van de euro in gevaar was – liggen achter ons. Maar laten we niet beweren dat de crisis voorbij is, terwijl we nog te maken hebben met lage groei en hoge werkloosheid. Het is belangrijk dat we niet achterover gaan leunen. We moeten vastberaden zijn om de overgebleven problemen aan te pakken en deze crisis definitief achter ons te laten.”

Is trage groei het grootste probleem in de Europese Unie?
“De huidige groei is inderdaad niet spectaculair, maar ik verwacht wel dat we die dit jaar kunnen vasthouden. Ik maak me meer zorgen over de politieke ontwikkelingen. Straks komen we mogelijk in een situatie terecht met een verbeterende economie, terwijl het politieke landschap juist verslechtert. De mensen zien geen direct resultaat van de economische hervormingen, maar die zijn wel noodzakelijk als Europa in de 21e eeuw welvarend wil zijn. Zo moeten de arbeidsmarkt, het overheidsapparaat, de pensioenen en het sociale stelsel worden hervormd. Politiek gezien is het een enorme uitdaging, maar het is wel wat serieuze politici moeten doen – mogelijk maken wat nodig is.”

Is de politieke situatie bepalend voor de economie, of andersom?
“Er is een wisselwerking tussen politiek en economie. We hebben gezien hoe afhankelijk ze van elkaar waren tijdens de financiële crisis. Uiteindelijk draait het vooral om psychologie en vertrouwen. En in de huidige, geglobaliseerde wereld is er niet alleen een verband tussen politiek en economie, maar ook tussen de binnenlandse politieke situatie en wat er gebeurt in Europa en de rest van de wereld.”

De Europese Commissie speelde een belangrijke rol bij het oplossen van de crisis. Wat waren de belangrijkste problemen?
“Er waren zeer moeilijke momenten. De realiteit is dat we niet waren voorbereid op een crisis van deze omvang. De crisis werd niet veroorzaakt door de euro, maar bracht wel uitdagingen voor de euro met zich mee. Daarom waren we genoodzaakt de financiële regelgeving en de wijze van bestuur opnieuw te formuleren en nieuwe instrumenten te creëren, zoals het European Stability Mechanism. De Europese Commissie vervulde een centrale rol bij al deze beslissingen, maar werkte uiteraard samen met de nationale regeringen.”

‘We zijn nu veel beter voorbereid op een crisis dan voorheen’

Zijn deze instrumenten voldoende om de problemen in de komende jaren op te lossen?
“In principe zijn we nu veel beter voorbereid op een crisis dan voorheen. Er zijn nu instrumenten geïmplementeerd, waaronder het European Stability Mechanism, met 700 miljard euro aan vuurkracht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als de lidstaten de gemeenschappelijke munt willen behouden, moeten ze niet alleen een muntunie accepteren, maar ook verdere economische integratie. Een voorbeeld hiervan is meer begrotingsdiscipline.

We hebben een economische en monetaire unie en nu ook een bankenunie. Is meer politieke samenwerking nodig?
“Vertrouwen in een munt is voor een groot deel afhankelijk van het vertrouwen in de politieke instellingen die erachter zitten. Het probleem met de monetaire unie is dat die niet af is. We hebben ongecoördineerd en – in sommige gevallen – onverantwoord begrotingsbeleid gezien. Dus hebben we meer convergentie nodig, die geleidelijk doorgevoerd moet worden door de discipline te vergroten. Ik verwacht dat het idee achter monetaire integratie landen richting een meer geïntegreerde aanpak zal sturen. Ik ben ervan overtuigd dat de EU zal consolideren om van daaruit verder te gaan. De Unie heeft het vermogen om zeer lastige situaties te boven te komen.”

Europa heeft ook te maken met bedreigingen van buitenaf. Wat is bijvoorbeeld de invloed van Rusland op de Europese Unie?
“Het is belangrijk vast te stellen dat het beleid van Rusland ten opzichte van zijn buurlanden vooral negatieve gevolgen heeft voor het land zelf. Maar ook voor ons is het niet goed, want Rusland is een belangrijke partner. We moeten tot een politiek compromis zien te komen met Rusland, waarbij we natuurlijk de principes moeten respecteren die we zo belangrijk vinden.”

Frankrijk en Duitsland hebben een verschillende financiële cultuur. Hoe zal hun relatie zich de komende tijd ontwikkelen?
“Ik denk dat samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland essentieel is voor de Europese Unie. De leiders van beide landen weten dat en dus zullen ze zich inspannen om tot gemeenschappelijke standpunten te komen. Frankrijk moet meer economische hervormingen doorvoeren en dat weten de leiders. De vraag is alleen of ze daarin zullen slagen, want in de samenleving is er de nodige weerstand tegen zulke hervormingen. En in Duitsland begrijpen ze ook dat ze moeten samenwerken met andere landen. De Duitse leiders zijn zich sterk bewust van het belang van de relatie met Frankrijk. Daarom verwacht ik dat het in de toekomst beter zal gaan.”

De politieke situatie in Europa is veranderd. Welke invloed zal de opkomst van anti-Europese partijen hebben op de Unie?
“Soms krijgen populistische partijen inderdaad veel steun. Maar dat is democratie! Het gebeurt niet alleen in de EU, maar ook in bijvoorbeeld Zwitserland en de VS – kijk maar naar de Tea Party. De globalisering en de stijgende werkloosheid bieden kansen voor zulke extremistische, populistische partijen. In Europa worden deze partijen steeds sceptischer over de Europese integratie.”

‘Nationale politieke leiders moeten stoppen de EU als zondebok te gebruiken’

“De gevestigde partijen – van centrumlinks tot centrumrechts – kunnen en moeten meer doen om duidelijk te maken wat er op het spel staat. Nationale politieke leiders moeten stoppen de EU als zondebok te gebruiken. Ze strijken met de eer als het goed gaat en geven Europa de schuld als het slecht gaat. Wat we nodig hebben, is leiderschap. De Europese Unie kan niet alleen worden bestuurd door de Europese instellingen. Het is belangrijk dat de verschillende spelers op nationaal niveau, waaronder het bedrijfsleven, duidelijk maken dat veel van onze welvaart te danken is aan onze interne markt. Als je iets wilt, moet je ervoor vechten. We moeten dingen nooit voor lief nemen."

Terugblik door Robeco CEO Roderick Munsters

2014 was voor onze klanten een prima beleggingsjaar, zegt Robeco CEO Roderick Munsters. Ontdek waarom hij gematigd optimistisch is voor dit jaar.

Video

Verwachtingen voor 2015

2014 is voor beleggers alleszins meegevallen, zegt Robeco Chief Economist Léon Cornelissen. Wat zijn de kansen en risico’s in 2015?

Video

‘Het kapitalisme is zo slecht nog niet’

Het kapitalisme is een complex systeem waar veel misverstanden over bestaan. Maar van alle beschikbare opties is het nog steeds de beste, zegt econoom en bestsellerauteur Ha-Joon Chang. Zaak is wel om het te blijven verbeteren.

Video en interview

Beleggingsexperts verdeeld over invloed Fed in 2015

Wat is het effect van uiteenlopend beleid van Fed en ECB in 2015? Robeco verwacht hierdoor negatieve invloed op de aandelenmarkten, maar twee grootbanken denken daar anders over.

Interview

Waarom factorbeleggen werkt

Hoe kan een beleggingsfonds succesvol zijn? Joop Huij, hoofd research factorbeleggen, laat zien waarom blootstelling aan factoren als low volatility, momentum en value belangrijk is voor een sterke performance.

Interview
Deel deze pagina: