By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De Chinese stier dendert door

21-01-2015 | Visie | Victoria Mio De beurs van Shanghai sloot 2014 af met een indrukwekkende winst van 53%, maar Victoria Mio, portefeuillemanager van Robeco Chinese Equities, denkt dat er voorlopig nog geen einde komt aan de stijging. Volgens Mio was het afgelopen jaar slechts het begin van een meerjarige bullmarkt in Chinese A-aandelen.

In het kort:
 • Bullmarkt in Chinese A-aandelen kan heel goed aanhouden
 • Redelijke groei, inflatie onder controle
 • Verdere herwaardering van Chinese aandelen verwacht
 • Dalende olieprijs zou zijn tol kunnen eisen
Een indrukwekkend rendement van 53% – in de sombere en uitdagende omgeving van opkomende markten als geheel deed de Chinese aandelenmarkt het na een paar middelmatige jaren zeer goed. De sterke performance van lokale Chinese aandelen was mede te danken aan:
 • historisch lage waarderingen,
 • uitgebreide en productiviteitsverhogende hervormingen,
 • renteverlagingen en ruim monetair beleid,
 • succesvolle anticorruptiemaatregelen, en
 • de verschuiving in assetallocatie van vastgoed naar aandelen.

china-bull-can-continue-to-rage.jpg

Het goede nieuws is dat deze rally kan aanhouden, zegt Victoria Mio, portefeuillemanager van Robeco Chinese Equities.

Redelijke groei, inflatie onder controle
Voor China wordt 2015 hoofdzakelijk het jaar van herwaarderingen en nieuwe hervormingen. De belangrijkste economische verwachtingen van Mio voor dit jaar zijn:
 • BBP-groei van 7,0% in 2015, met afnemende groei in de eerste helft van het jaar en daarna herstel.
 • Consumptie zal veerkrachtig blijven, met een groei van 10% voor de winkelverkopen.
 • Investeringen vertragen mogelijk verder, maar we verwachten nog steeds een groei van 14% in investeringen in vaste activa.
 • Exportgroei zal afzwakken naar ongeveer 5%.
 • Inflatie blijft onder controle, met een CPI van 2,5%.

Verbinding maken
Een andere belangrijke ontwikkeling is de koppeling tussen de beurzen van Shanghai en Hongkong, die vanaf november 2014 operationeel is. Mio: “Dankzij de koppeling tussen de aandelenmarkten van Shanghai en Hongkong maken de Chinese financiële markten nu integraal deel uit van de wereldwijde financiële markten. Deze gecombineerde markt is simpelweg te groot om geen rekening mee te houden." Het is de op twee na grootste aandelenmarkt in de wereld naar marktkapitalisatie en aantal beursgenoteerde ondernemingen en de op drie na grootste naar omzet.

Er is een groot verschil in rendement tussen de lokale Chinese en buitenlandse Chinese aandelenmarkten. Het rendement van de buitenlandse aandelen was niet zo hoog als dat van A-aandelen (zoals in de MSCI China Index), maar Mio verwacht dit jaar een inhaalslag. "In 2014 werden de buitenlandse Chinese aandelen meegesleurd door de uitstroom in opkomende markten. We verwachten dat de buitenlandse Chinese aandelen in 2015 geleidelijk zullen aanhaken bij de A-aandelen, omdat de waarderingen nog steeds redelijk zijn. Helaas zal de bullmarkt waarschijnlijk niet in een rechte lijn verlopen, omdat de volatiliteit van 2014 aanhoudt. Na de winst van bijna 53% in 2014 zal de markt voor A-aandelen bij de start van 2015 wellicht wat tijd nodig hebben om deze winst te verwerken."

Herwaardering in beginstadium
Zelfs ondanks de rally zijn aandelen niet duur. Mio denkt dat het herwaarderingsproces voor de Chinese aandelenmarkt zich nog in een pril stadium bevindt. De positieve visie op de aandelenmarkten wordt gedeeltelijk ondersteund door hervormingen, die in 2015 doorgevoerd zullen worden. "De hervormingen zullen waarschijnlijk zichtbaar worden in de vorm van betere efficiëntie, groei en bedrijfswinsten." De consumenten- en dienstensectoren zullen de drijfveren blijven voor de economie en zullen gestaag een groter deel voor hun rekening gaan nemen.
Ander bemoedigend nieuws is dat er in december 2014 tekenen waren van een stabiliserende vastgoedmarkt. Deze verbetering houdt waarschijnlijk aan, wat enkele zorgen over deze sector wegneemt. Ook de verdergaande hervormingen van de kapitaalmarkt zullen een direct effect hebben op de markten.

Sterk dalende olieprijs is mogelijk een risicofactor
Het is duidelijk dat China profiteert van de instorting van de olieprijzen, zegt Mio. "Op basis van de laatste importcijfers schatten analisten dat elke daling van de olieprijs met USD 1 de importrekening met USD 2,2 miljard verlaagt. Lagere olieprijzen zijn natuurlijk wel ongunstig voor olie- en gasmaatschappijen en voor de toeleveranciers van apparatuur en diensten." Maar er is een meerderheid aan sectoren en aandelen die profiteren. Mio noemt drie groepen:
 • Transporteurs door de lucht en over zee profiteren van minder dure brandstof
 • Mid-stream fabrikanten zoals autoproducenten en machinebouwers
 • Kolen- en gasgestookte nutsbedrijven profiteren van lagere inkoopkosten of soepelere doorberekening van energieprijzen aan eindgebruikers.

Maar de fondsmanager ziet ook een risico in dalende grondstoffenprijzen: "We moeten alert zijn op een mogelijke crisis in opkomende markten. Als de olieprijs langer dan zes maanden onder de USD 50 ligt, ontstaat er in sommige kwetsbare opkomende landen, zoals Rusland, Venezuela en Indonesië, waarschijnlijk een financiële crisis. Bovendien zullen deze landen andere opkomende markten meesleuren."

Deel deze pagina:

Join the conversation

Nieuwsbrief professionals