By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wat gebeurt er in opkomende markten?

21-04-2014 | Visie | Paul van Homelen De vooruitzichten voor opkomende markten zijn een veelbesproken thema onder beleggers. Volgens Paul van Homelen, fondsmanager van Robeco Emerging Markets Equities, is het ergste achter de rug en zal het sentiment verbeteren.

In het kort

  • Meningen over de vooruitzichten voor opkomende markten lopen uiteen 
  • Zwakke valuta's belangrijkste reden voor underperformance 
  • Opkomende markten zullen profiteren van volwassen markten 
  • Tekorten op de lopende rekening zullen verbeteren 
  • Verwachte winstgroei nog steeds neutraal 
  • Veel institutionele beleggers hebben aandelen al in de verkoop gedaan

Er wordt door beleggers veel gediscussieerd over de vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten ten opzichten van die uit volwassen markten. Aan de ene kant zijn aandelen uit opkomende markten goedkoop; ze zijn 30% goedkoper dan aandelen uit volwassen landen. En er is nog steeds sprake van langetermijngroei. In de komende tien jaar zullen opkomende markten een groter deel gaan uitmaken van het wereldwijde BBP. Aan de andere kant zagen we de afgelopen 12 maanden een constante uitstroom uit aandelen van opkomende markten, en ze hebben nog geen stabiel herstel laten zien.

Zwakke valuta's zijn de belangrijkste reden voor underperformance
Zwakke valuta's waren de belangrijkste reden voor de underperformance, zegt Van Homelen. "De meeste valuta's van opkomende markten deden het in 2013 slechter dan de dollar. Dit kwam door het vooruitzicht van tapering in de VS, dat zorgde voor een kapitaaluitstroom."

Grafiek 1: Sterke invloed van wisselkoersen op aandelen uit opkomende markten (in %)

what-is-happening-graph1.jpg
Valutarendementen in 2013 ten opzichte van USD; schattingen van de lopende rekening in 2013 als % van het BBP
Bron: Oxford Economics, Bloomberg, Robeco

Hij voegt hieraan toe: "Het vooruitzicht van tapering heeft ook invloed gehad op de winstvooruitzichten in opkomende markten. De centrale banken moesten hun rentes verhogen om hun valuta's te beschermen. Dit leidde tot een lager BBP en een winstgroei in 2013."

Politiek risico is terug
Tot slot ging politiek risico in 2013 en begin 2014 weer een rol spelen voor beleggers. "Er was sprake van politiek risico in Turkije en Thailand, waar we sociale onrust zagen, en ook in Rusland met de annexatie van de Krim. Het beeld van een hoger politiek risico heeft een negatief effect op opkomende markten."

"Als belegger is het belangrijk om politiek te zien als zowel een risico als een kans. Politiek zal de rest van het jaar hoog op de agenda staan. In 2014 worden er verkiezingen gehouden in vijf grote opkomende markten: India, Indonesië, Brazilië, Turkije en Zuid-Afrika. Verkiezingen kunnen risico's met zich meebrengen, maar kunnen ook kansen bieden voor hervormingen," zegt hij. "Op dit moment zien we het verkiezingsproces in Brazilië vooral als een risico, en zien we meer kansen in India en Indonesië. Als de verkiezingen voorbij zijn, zullen beleggers politiek mogelijk weer als een positieve factor gaan zien."

'Het is belangrijk om politiek te zien als zowel risico als een kans'

Opkomende markten zullen profiteren van volwassen markten
Van Homelen is optimistisch over de vooruitzichten voor opkomende markten. Hij denkt dat de relatieve performance zal verbeteren. Ten eerste zullen opkomende markten profiteren van volwassen markten. "Aandelen uit opkomende markten zullen profiteren van de positievere vooruitzichten voor volwassen markten, zoals het economische herstel in de VS. Ik verwacht niet dat de economieën van opkomende en ontwikkelde markten al te veel uiteen zullen lopen. Historisch gezien hebben deze twee markten een nauwe band, omdat er veel onderlinge handel is," zegt hij.

Hoge tekorten op de lopende rekening zullen dit jaar verbeteren
Ten tweede zullen de hoge tekorten op de lopende rekening - in 2013 een belangrijke zwakte van enkele opkomende markten - dit jaar verbeteren. ”Een hoog tekort op de lopende rekening was een van de redenen van de val van enkele valuta's van opkomende markten in 2013. Door de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties was schuldpapier van opkomende markten minder aantrekkelijk, waardoor de huidige tekorten op de lopende rekening moeilijker te herfinancieren waren."

Grafiek 2: Tekorten op de lopende rekening van grote opkomende landen (als % van het BBP)


what-is-happening-graph2.jpg
Bron: EIU per eind februari 2014

"Voor 2014 verwachten we voor landen als India en Indonesië een lager tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP. Deze opkomende markten hebben maatregelen genomen om hun tekort op de lopende rekening terug te dringen. Zo heeft India de import van goud beperkt, maar ook Turkije, Indonesië en Brazilië nemen maatregelen door de rente te verhogen."

Verwachte winstgroei nog steeds neutraal
Van Homelen ziet de winstgroei en -herzieningen momenteel als een neutrale factor. "Positievere winstvooruitzichten zouden helpen om positiever te zijn over opkomende markten. De winstherzieningen in opkomende markten zijn nog steeds niet verbeterd. Winstherzieningen zijn een belangrijke kortetermijn-indicator voor een marktherstel. De trend in winstherzieningen is nu op een vergelijkbaar niveau als die in volwassen markten, al zijn beide nog steeds negatief."

Grafiek 3: WPA-groeiverwachtingen over 12m


what-is-happening-graph3.jpg
Bron: IBES, Credit Suisse

Institutionele beleggers hebben aandelen al in de uitverkoop gedaan
In 2013 en begin 2014 hebben wereldwijde institutionele beleggers zich voor een deel teruggetrokken uit opkomende markten. In plaats daarvan hebben ze hun geld belegd in de VS en Europa. "Het zou positief zijn voor opkomende markten als institutioneel geld terugstroomt naar opkomende markten," zegt Van Homelen.

"Een overweging in opkomende markten kan nog enige tijd aanhouden, maar wij denken dat de meeste institutionele beleggers die onderwogen wilden zijn, dit nu al zijn. En na 22 opeenvolgende weken van uitstroom, zagen we onlangs voor het eerst weer een instroom in fondsen die beleggen in opkomende markten."

Grafiek 4: Percentage overwegingen/onderwegingen in opkomende markten van institutionele beleggers

what-is-happening-graph4.jpg
Bron: Bank of America Merrill Lynch, Monthly Fund Managers Survey, per 19 maart 2014, nettopercentage van ondervraagde fondsmanagers die zijn overwogen/onderwogen in aandelen genoteerd in een specifieke regio

"Daarnaast hadden de vorige twee keren dat deze beleggers een onderwogen positie kozen, veel ernstigere gevolgen voor opkomende markten dan de huidige situatie. Dit was toen Argentinië failliet ging tijdens de Grote Depressie in 2001 en het begin van de wereldwijde financiële crisis in 2008.

Hoe te beleggen in opkomende markten
Naast Robeco's vaardigheden op het gebied van kwantitatieve strategieën in opkomende markten, heeft Robeco drie fundamentele strategieën gericht op aandelen uit opkomende markten.


wat-gebeurt-er-in-emerging-marktets.jpg

‘De meeste institutionele beleggers die onderwogen wilden zijn, zijn dit nu al'

Deel deze pagina: