By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Steef Bergakker
logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.

‘Trends onderschat door de beleggingswereld’

21-03-2014 | Visie | Steef Bergakker Hoe kunnen aandelenbeleggers profiteren van trends en hun valkuilen ontwijken? Welke trends bieden beleggers de beste kansen?

Speed read:
  • Veel beleggers onderschatten de invloed van langetermijntrends
  • Het is van belang trends goed te interpreteren
  • Kies voor een lange beleggingshorizon
  • Technologische verandering is de trend met de beste beleggingskansen
  • Demografische verandering is een belangrijke maar langzaam bewegende trend
  • Het is lastig succesvol te beleggen in trends die voortvloeien uit wijzigingen in de politiek/regelgeving
  • Spreiding over verschillende trends helpt het risico te verlagen
.

Beleggers zijn altijd alert op factoren die de markt beheersen. De focus ligt daarbij meestal op de korte termijn – aankondigingen van de Fed over de tapering, de stresstest voor Europese banken, de laatste groeicijfers van China, of de verkiezingen in Brazilië.

Voor de korte termijn zijn deze factoren allemaal belangrijk, maar voor de lange termijn zijn ze vaak minder relevant. De politiek kan namelijk veranderd zijn of de economische cijfers bijgewerkt. De financiële markten worden historisch gezien gedreven door grote trends zoals demografische veranderingen en industriële vooruitgang.

Trends onderschat
“Trends worden vaak onderschat door de beleggingswereld”, zegt Steef Bergakker. Hij is trendwatcher* bij Robeco. Hij probeert de invloed van trends op de groeimogelijkheden van bedrijven te beoordelen.

“Veel beleggers en analisten richten zich vooral op de korte termijn, bijvoorbeeld op de volgende kwartaalcijfers, en besteden weinig aandacht aan langetermijntrends. Je zou kunnen zeggen dat langetermijnbeleggen mogelijkheden biedt op basis van de beleggingshorizon. Met andere woorden, je kunt een premie verdienen door een langere beleggingshorizon te kiezen dan andere beleggers."

Het is van belang trends goed te interpreteren en een lange beleggingshorizon te kiezen
In zijn werk verbindt Bergakker trendbeleggen aan de inefficiëntie van financiële markten. “Onze kracht moet liggen in het beter interpreteren van trends dan anderen en het nemen van een lange beleggingshorizon.

Dus wat is nou het grote plaatje waar beleggers zich op moeten richten? Bergakker identificeert drie belangrijke trendcategorieën of ' trend engines ':

  • technologie (bijv. mechanisering/digitalisering),
  • demografische verandering (bijv. urbanisatie, vergrijzing)
  • politiek en regelgeving (bijv. Basel, Amerikaanse regelgeving gezondheidszorg, CO2-emissierechten).

“Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. Voor beleggers is het dus nuttig om trends met vergelijkbare kenmerken te bundelen in categorieën", zegt hij. ”En om onderscheid te maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ trends. De ‘slechte’ trends zijn een bedreiging voor de gevestigde bedrijven. Profiteren van de goede trends, of het vermijden van de slechte, bepaalt het verschil tussen succesvol beleggen en falen.”

Bergakker beoordeelt een trend op vier kenmerken: “Een trend moet het potentieel hebben om bestaande bedrijfsmodellen en/of ecosystemen van bedrijven uit te dagen of te veranderen. Daarnaast moet een trend geschikt zijn voor beleggingen, moet deze zich relatief snel ontwikkelen en moet het bereik ervan groot zijn.”

Technologie biedt de beste kansen
Bergakker ziet technologie als de trendcategorie met de beste kansen. “Technologiegedreven trends hebben gewoonlijk een grote impact en het verloop van deze trends is vaak moeilijk te voorspellen. Dit gebrek aan voorspelbaarheid lijkt misschien negatief, maar het is eigenlijk een voordeel. De gevolgen van technologische verandering zijn namelijk niet meteen duidelijk voor alle marktdeelnemers en worden vaak onderschat. Dit biedt mogelijkheden. We hanteren een nauwkeurig raamwerk om te beoordelen of een technologie waarschijnlijk succesvol zal zijn of juist niet. Hiermee kunnen we onze kans op succes vergroten.”

‘Technologische trends hebben een grote impact en zijn vaak moeilijk te voorspellen’

“Technologie biedt beleggers nog een extra voordeel: nieuwe ontwikkelingen lopen meestal voor op de regelgeving. En dat verlaagt de kans op vroegtijdige beperkingen”, voegt hij toe.

Bergakker waarschuwt echter wel dat deze belangrijke trendcategorie een valkuil heeft – het kan een beleggingshype worden. “Je moet nooit meedoen aan een hype. Hoewel de impact op de lange termijn van technologische trends vaak wordt onderschat, kunnen ze tijdelijk tot te hoge verwachtingen onder beleggers leiden.”

Demografische verandering is een belangrijke maar langzaam bewegende trend
Hij geeft aan dat de tweede belangrijke trendcategorie – demografische verandering – ook valkuilen heeft. “Een vergrijzende bevolking is natuurlijk een zeer belangrijke trend. Het heeft gevolgen voor diverse sectoren. Zo is het bijvoorbeeld van invloed op de drankenindustrie. Oudere mensen zijn meer geneigd wijn te drinken in plaats van bier. Het is alleen wel lastig om hier een beter inzicht in te krijgen dan andere beleggers, omdat deze trend goed is gedocumenteerd en de gevolgen ervan voor iedereen duidelijk zijn.

“Demografische trends zijn transparant, omdat er veel statistieken over zijn. Daarom is de kans dat beleggers worden overrompeld klein, maar er zijn wel mogelijkheden op basis van de beleggingshorizon.”

“Een ander nadeel voor beleggers is dat demografische trends langzaam doorwerken. Het kan jaren duren voordat demografische factoren een grote impact hebben op de omzet en winst“, zegt Bergakker.

Succesvol beleggen in politiek en regelgeving is lastig
Politiek en regelgeving is de derde belangrijke trendcategorie, zegt hij. “Neem nou de regelgeving voor het opwekken van schone energie. Bedrijven en huishoudens wekken steeds vaker hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen of andere hernieuwbare bronnen. Ze verkopen vervolgens het overschot. Het oude netwerk met één centrale energiecentrale raakt verouderd, want het opwekken van stroom wordt steeds meer gedecentraliseerd. Dit is een duidelijke tegenwind voor traditionele nutsbedrijven. Daarom vermijden beleggingsstrategieën op basis van trends deze bedrijven volledig.”

Hoewel de gevolgen van politiek en regelgeving voor veel sectoren duidelijk zijn, is het in de praktijk vaak lastig voor beleggers om van deze trends te profiteren. “Het nadeel is dat de gevolgen van de implementatie van regels door een regering duidelijk zijn voor alle deelnemers in de financiële wereld. Je zult weinig beleggers vinden die niet hebben nagedacht over de impact van nieuwe regelgeving. De gevolgen voor bedrijven zullen dus snel volledig ingeprijsd zijn.”

Hij voegt toe dat beleggers die gebruik maken van trends op het gebied van politiek en regelgeving dus voor moeten lopen op de rest. Maar dat kan heel lastig zijn. “Voor beleggen in deze trendcategorie is het van belang om wijzigingen in de regelgeving te zien voordat deze worden geïmplementeerd. Maar de politiek kan ook onvoorspelbaar zijn en ineens 180 graden draaien. Neem bijvoorbeeld het standpunt van Duitsland over kernenergie. Het land besloot alle kernreactoren te sluiten na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima in 2011. Deze reactie was haast niet te voorspellen.“

‘De politiek kan ook onvoorspelbaar zijn en ineens 180 graden draaien’

Inzicht in trends is zeer nuttig voor het samenstellen van een portefeuille, concludeert Bergakker. Maar er komt meer bij kijken. “Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de portefeuillemanager om een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille samen te stellen. En naast trends is waardering ook een belangrijke factor in de aandelenselectie.“

Bovendien gaat trendbeleggen niet alleen over het kiezen van winnaars, maar je moet ook rekening houden met de keerzijde. “Het wordt niet alleen gedreven door positieve factoren, maar ook door de risico's. Zo zijn er voor elke winnaar die een nieuwe technologie ontwikkelt, diverse andere bedrijven die de boot missen.”

Spreiding over verschillende trends helpt het risico te verlagen
Een manier om het neerwaartse risico te beperken is spreiding over verschillende trends, zegt hij. “Door gebruik te maken van meerdere drivers is de portefeuille minder kwetsbaar voor verkeerde keuzes of tijdelijke tegenwind. Het fonds Rolinco maakt bijvoorbeeld gebruik van vier wereldwijde groeitrends: de digitale wereld, de opkomende consument, gezond oud worden en de industriële renaissance.

Het is slim verschillende trends met een lage correlatie te combineren om het risico te beperken. Om de onderliggende correlatie te beoordelen bekijken we de impact van de drie belangrijkste trendcategoriëen op onze vier wereldwijde groeitrends.”

*) Bergakker is ook portefeuillemanager van Hollands Bezit. Zijn advies en inzichten over trends worden gebruikt door de portefeuillemanagers van de Robeco Global Trend Investing Equity-fondsen: Rolinco, Global Consumer Trends en New World Financials.

Impact van de drie belangrijkste trendcategorieën op de vier wereldwijde groeitrends  
 

‘Meerdere drivers maken de portefeuille minder kwetsbaar’

logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.
Deel deze pagina: