By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Rorento, een moderne beleggingsaanpak en 40 jaar ervaring

23-06-2014 | Visie | Kommer van Trigt Op het juiste moment in de juiste markt zitten. Dat is in het huidige klimaat belangrijker dan ooit voor obligatiebeleggers. Flexibiliteit is dan essentieel, zegt fondsmanager Kommer van Trigt.


In het kort:
  • Flexibiliteit en uitgesproken keuzes kenmerken beleggingsbeleid
  • Toename van marktvolatiliteit zal actief beheerd Rorento in de kaart spelen
  • Ruime researchcapaciteit overziet wereldwijde markt
  • Bedrijfsobligaties uit opkomende landen bieden nieuwe mogelijkheden
  • Betere beleggingskeuzes door toepassing van duurzaamheidscriteria

Bij de start van Rorento in 1974, vond Guus van Oostveen, toenmalig directeur van Robeco, het belangrijk dat het fonds niet alleen een goed rendement zou nastreven, maar ook zekerheid over het behoud van het ingelegde geld. In hoeverre is Rorento daar in geslaagd?
Deze ambitie is voor ons nog altijd actueel. En we zijn er denk ik goed in geslaagd om die waar te maken. Over de afgelopen vijf jaar heeft Rorento een gemiddeld jaarrendement behaald van 6%. Sinds 1974 komt het fonds zelfs uit op een rendement van meer dan 7,5% op jaarbasis. Er waren in die periode heel wat crises, die gepaard gingen met grote volatiliteit op de financiële markten. Ik denk aan de oliecrisis bij de start van het fonds, de Amerikaanse savings & loans-crisis in de jaren tachtig, de dotcom-crisis rond de eeuwwisseling en nu meer recent de eurocrisis. Al die crises heeft het fonds goed doorstaan.

Hoe proberen jullie die ambitie van een betrouwbaar fonds waar te maken?
Belangrijk is dat Rorento belegt op de wereldwijde obligatiemarkt. Dat geeft keuzemogelijkheden en maakt het dus makkelijker om turbulente periodes door te komen. Daarnaast hebben we baat bij ons door research gedreven beleggingsproces. Onze analyses richten zich op de ondernemingen en de landen waarin we beleggen. Deze uitgebreide research helpt ons consistent een goed beleggingsresultaat neer te zetten en ongelukken te voorkomen.

Wat is jullie beleid met betrekking tot benchmarks?
Bij de start van het fonds werden die niet gehanteerd. Benchmarks waren toen nog een onbekend fenomeen. Pas in de jaren tachtig en negentig werden ze populair in de obligatiewereld en kwamen er ook verschillende risicoparameters op. Vooral de beleggingsresultaten ten opzichte van de benchmark waren belangrijk. Klanten wilden weten wat je tracking error was, in hoeverre week je af van de benchmark.

Begin 2010 hebben wij het belang van de benchmark in het beleggingsbeleid teruggebracht. We construeren de Rorento-portefeuille zonder daarbij de referentie-index, zoals we de benchmark nu noemen, als uitgangspunt te nemen. En dat heeft een goede reden. De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat het hanteren van benchmarks belangrijke nadelen kent. Zo wegen de grootste obligatiemarkten zwaar in de indices, maar wil je niet per se in die markten beleggen. Bij aandelen kun je je nog voorstellen dat een grote marktkapitalisatie een gevolg is van goede prestaties, maar bij landen of ondernemingen met veel schuld trek je die conclusie als obligatiebelegger natuurlijk niet.

Ook zijn er nu veel meer deelmarkten waar je in wilt beleggen zonder erg gebonden te zijn aan een benchmark. High yield, emerging debt, asset-backed securities, obligaties uit de landen in de periferie van de eurozone, inflation-linked bonds en traditionele staatsleningen hebben voortdurend uiteenlopende perspectieven qua rendement en risico. Flexibiliteit is daarom erg belangrijk voor een belegger. Wij focussen op die verschillen, we willen op het juiste moment in de juiste markt zitten. Dat is, vooruitkijkend, de beste strategie voor obligatiefondsen.

‘Op het juiste moment in de juiste deelmarkten zitten is de essentie van Rorento’

We zien Rorento nu als een ‘total return fixed income fund’. In de praktijk willen onze klanten en ook de consultants nog steeds weten hoe we presteren ten opzichte van de referentie-index. In die zin ontkom je er niet helemaal aan om te kijken naar de referentie-index, maar in je dagelijkse werk als portfoliomanager is de rol van de index beperkt.

Rorento belegt wereldwijd. Hanteren jullie een actief valutabeleid?
Als we geen sterke visie hebben op een valuta, dekken we het valutarisico af. De volatiliteit op de valutamarkten is immers veel groter dan op de obligatiemarkt. Er is ruimte voor een actief valutabeleid, en we hebben vaak een visie op bijvoorbeeld euro/dollar en dollar/yen, maar we willen geen speelbal zijn van valutaontwikkelingen als we geen uitgesproken mening hebben over de richting van een wisselkoers.

Centrale banken drukken momenteel zwaar hun stempel op de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Zie je het beleid van kwantitatieve verruiming door de Amerikaanse Federal Reserve en de Japanse centrale bank als een risicofactor of creëert het kansen voor Rorento?
Het beleid van de centrale banken heeft tot dusver goed uitgepakt voor obligatiebeleggers. De renteverlagingen en het opkopen van staatsleningen waren goed voor het rendement. De grote vraag is nu wat het effect zal zijn als deze centrale banken hun beleid normaliseren. Op dit moment hoef je niet bang te zijn. De ECB zal eerder nog wat verder gaan met maatregelen die de rente laag houden en in Japan wordt ook nog gesproken over verdere verruiming. Maar bij de Fed ligt dit anders. Deze is al begonnen met ‘tapering’, de afbouw van de obligatieaankopen, en na de herfst zal de vraag spelen wanneer de officiële rentetarieven worden verhoogd.

We denken dat de nu lage volatiliteit daardoor zal toenemen. Voor een actief beheerd obligatiefonds biedt dat kansen. Als de koersbewegingen toenemen, zijn de keuzes in welke marktsegmenten je meer of juist minder wilt beleggen extra belangrijk.

‘De volatiliteit zal toenemen. Voor een actief beheerd obligatiefonds biedt dat kansen.’

Hoe spelen jullie in op een omslag in het beleid van de Fed?
Om bescherming te bieden tegen eventuele rentestijgingen hebben we de rentegevoeligheid van de portefeuille al sterk teruggebracht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt nu minder dan vier jaar. Bovendien zit de meeste rentegevoeligheid bij de Europese leningen in de portefeuille. Dan heb ik het over staatspapier uit de periferie van de eurozone, Duitse bunds en tot op zekere hoogte ook bedrijfsleningen. Waar we het meest voorzichtig mee zijn is het middensegment op de Amerikaanse rentecurve, treasuries met een looptijd tussen de drie en zeven jaar. Deze zullen het meest te lijden hebben van angst voor renteverhogingen in de VS.

We hebben nu te maken met zeer lage rentetarieven op de kapitaalmarkt. Hoe slagen jullie erin om toch goede beleggingsresultaten te behalen?
Dat heeft te maken met actief beleggingsbeleid. Tot de zomer van 2012 waren we voorzichtig met overheidsleningen uit de periferie van de eurozone, maar daarna hebben we daar posities opgebouwd. De befaamde uitspraak van ECB-president Draghi, dat hij de markten tegen elke prijs zou steunen, was voor ons aanleiding om positiever op staatspapier uit Italië, Spanje en Ierland te worden. Momenteel hebben we bijna dertig procent van de portefeuille belegd in deze leningen. Dit was tot dusver zeer lucratief, en we denken dat er nog meer potentie zit in dit segment. Positieve ontwikkelingen zijn de rating-upgrades in de afgelopen periode en dat Ierland en binnenkort ook Portugal zich weten te ontworstelen aan de curatele van de EU die verbonden was aan de noodsteun. Tot slot is gunstig dat de economische ontwikkeling in Zuid-Europa weer wat aantrekt.

‘We denken dat er nog meer potentie zit in obligaties uit de periferie van de eurozone’

Emerging debt en high yield zijn de laatste twee decennia belangrijker geworden. Welke deelmarkten binnen obligaties zullen de komende vijf of tien jaar opkomen?
De groei van emerging debt gaat de komende jaren door. Veel van de opkomende landen gaven eerst leningen uit in harde valuta’s als de Amerikaanse dollar of de euro, maar de laatste jaren doen zij dit ook veel in de lokale valuta. Dat geeft meer keuzemogelijkheden voor ons. Maar wat we ook zien is dat een groeiend aantal ondernemingen in deze landen hun weg naar de kapitaalmarkt weet te vinden. Dit segment, emerging credits, maakt een steeds groter deel uit van de wereldwijde markt voor bedrijfsobligaties.

Binnen high yield zie je nu een sterke groei van de Europese markt. Achtergrond hiervan is dat Europese banken door nieuwe regelgeving hun balansen moeten inkrimpen. Dit doen ze onder meer door minder krediet te verstrekken. Soms adviseren ze bedrijven om zich direct op de kapitaalmarkt te financieren.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jullie beleggingsproces? Passen jullie je researchcapaciteit aan?
Het beheren van een fonds als Rorento doe je niet alleen. Het is belangrijk dat je alle relevante kennis over de verschillende obligatiesegmenten in huis beschikbaar hebt en optimaal benut. Op al die terreinen hebben we ook experts, het is echt een teamprestatie. En we hebben inderdaad onze researchcapaciteit op emerging credits vergroot.

Het fonds wordt beheerd vanuit Nederland. Hoe gaan jullie om met het internationale karakter van de beleggingen?
Onze beleggers gaan regelmatig op pad om ondernemingen in binnen- en buitenland te bezoeken. Ook is er toegang tot relevante beleidsmakers bij centrale banken en overheden. Het is goed om de kennis hier in Rotterdam bijeen te brengen, want het is belangrijk dat er een voortdurende uitwisseling van ideeën kan plaatsvinden. Portfoliomanagers en analisten moeten met elkaar in debat kunnen gaan.

Hoe gebruiken jullie duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces?
We passen deze toe bij de analyse van zowel landen als ondernemingen. Voor dat laatste werken we nauw samen met RobecoSAM, dat al vele jaren bedrijven op duurzaamheidscriteria beoordeelt. Het is dus belangrijk voor ons selectieproces. Maar ook op landenniveau draagt de integratie van deze criteria bij aan de kwaliteit van de analyses. De crisis heeft laten zien dat kennis van de bestuurlijke, sociale en milieuaspecten van een land erg nuttig kan zijn. We hanteren daarbij onze zelf samengestelde Country Sustainability Ranking. Deze verschafte ons al in een vroeg stadium het inzicht dat het de goede kant op ging met Spanje en Ierland, waarna we besloten om daar meer in te beleggen.

Wat maakt Rorento speciaal?
Rorento is weliswaar een van de oudste obligatiefondsen in Europa, maar is altijd met zijn tijd mee gegaan. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zitten ons in de genen. We kunnen daardoor goed inspelen op veranderende en soms ook lastige marktomstandigheden, zoals het huidige klimaat van lage renteniveaus. We betreden nieuwe marktsegmenten als deze interessant zijn en kunnen ook, als dat niet langer het geval is, deze juist links laten liggen.

Verder beleggen we wereldwijd, maar hebben we als het gaat om de Europese obligatiemarkt een voorsprong op onze Amerikaanse concurrenten. We hebben goede contacten met veel ondernemingsbestuurders en met beleidsmakers bij de overheid. Zo koppelen we de voordelen van veertig jaar ervaring aan onze moderne manier van beleggen. Het is een sterk recept voor goede beleggingsresultaten.Deel deze pagina:

Auteur

Kommer van Trigt
Portfolio manager, hoofd Rates team


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals