By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Patrick Lemmens
logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.

Regelgeving schept kansen voor financials

03-04-2014 | Visie | Patrick Lemmens De grote financiële crisis heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen voor banken en verzekeraars. Beleggers kijken vooral naar de keerzijde hiervan: de hogere kapitaalvereisten, die het rendement onder druk zetten. “Maar regelgeving schept ook kansen”, zegt portefeuillemanager Patrick Lemmens van Robeco New World Financials Equities. Hij ontving op 31 maart een Lipper Fund Award vanwege zijn sterke track record.

  • Hogere kapitaaleisen leiden tot hogere prijzen voor diensten van banken en verzekeraars
  • Maar Europees betalingsverkeer biedt wel kansen voor nieuwe toetreders
  • IT-bedrijven profiteren van toenemende uitbesteding

Hogere kapitaaleisen leiden tot hogere prijzen voor diensten van banken en verzekeraars
Banken compenseren hogere kapitaaleisen door hogere prijzen te vragen voor bankdiensten, zegt Lemmens.

Deze kapitaaleisen zijn omhoog geschroefd door Basel III, de nieuwe wereldwijde regelgeving voor banken. Door Basel III gaan de eisen voor kapitaal en liquiditeit van banken omhoog, terwijl de financiële hefboom omlaag moet. Basel III wordt ingevoerd als reactie op gebrekkige regulering die bijdroeg aan de grote financiële crisis in 2008. Lemmens licht de gevolgen toe.

”Ze houden op die manier hun rendement op eigen vermogen op peil om toegang te houden tot de internationale kapitaalmarkt. Veel andere mogelijkheden om de winstgevendheid te verbeteren zijn er niet. Verlaging van de kosten is minder gemakkelijk, omdat hier al eerder in is gesneden.”
Voor verzekeraars geldt volgens hem hetzelfde. De Europese verzekeringssector heeft te maken met de invoering van Solvency II. Deze Europese richtlijn heeft als doel dat verzekeraars voldoende kapitaal achter de hand hebben. “Het afdekken van lang-levenrisico is in Nederland duurder dan in andere landen vanwege de hoge kapitaaleisen van toezichthouders.”

’Voor nieuwe toetreders is het steeds moeilijker om binnen te komen’

En er is nog een andere reden waarom hogere kapitaaleisen kunnen leiden tot prijsstijgingen. Regelgevers schrikken nieuwe toetreders af met hogere kapitaaleisen en informatieverplichtingen, zegt Lemmens.

”Ze bouwen torenhoge muren. Voor nieuwe toetreders is het steeds moeilijker om binnen te komen. Er komen dan ook geen nieuwe prijsvechters. Dat is gunstig voor de gevestigde orde.”

Maar Europees betalingsverkeer biedt wel kansen voor nieuwe toetreders
Er is één onderdeel van het bankwezen waar er wel toenemende concurrentie is en het monopolie wordt doorbroken: het Europese betalingsverkeer. Dit komt omdat banken van de Europese Unie klantendata aan concurrenten moeten verstrekken, zodat het gemakkelijker wordt om over te stappen.

“Op deze manier moet het betalingsverkeer goedkoper en makkelijker worden. Denk bij klantendata bijvoorbeeld aan de machtigingen die rekeninghouders hebben afgegeven voor automatische incasso en periodieke overboekingen,” zegt Lemmens.

“Het monopolie van de banken op het betalingsverkeer gaat verdwijnen. De concurrentie gaat toenemen door nieuwe spelers die het betalingsverkeer regelen voor bijvoorbeeld winkels en webshops. De krachten in het betalingsverkeer gaan verschuiven en er is ruimte voor nieuwe innovatieve spelers. Daarom beleg ik in bedrijven zoals Optimal Payments en Wirecard. Deze bedrijven laten de komende jaren naar verwachting een snelle groei zien.”

‘Het monopolie van de banken op het betalingsverkeer gaat verdwijnen’

Lemmens ziet in het betalingsverkeer vooral kansen voor de innovatieve bedrijven die de gevestigde orde uitdagen, en belegt niet in de grote techbedrijven. “Ik vraag me vaak af, wat gaat Google doen in de bankensector? Ik denk niet dat ze een bank wil worden. Natuurlijk, ze hebben veel zoekdata die ze te gelde kunnen maken. En ze kunnen gemakkelijk een bank kopen om op die manier een bankvergunning te verkrijgen. Maar de keerzijde van zo’n overname is dat je in de schijnwerpers staat van de toezichthouder. Deze zou zomaar kunnen beslissen dat Google een systeembank is en extra kapitaalbuffers moet aanhouden.”

IT-bedrijven profiteren van toenemende uitbesteding
Na de financiële crisis is de regeldruk op banken en verzekeraars toegenomen en dit leidt tot uitbesteding van IT-activiteiten, zegt Lemmens. Banken en verzekeraars kunnen het niet meer alleen en zijn eindelijk bereid IT-activiteiten uit te besteden. Volgens hem is de uitdaging te groot om het alleen te doen:

“Alleen al het leveren van verschillende leninggegevens aan de toezichthouders is een gigantische klus voor banken. Dit is niet even een druk op de knop, maar een waar monnikenwerk. De gegevens komen vaak uit verschillende IT-systemen en zijn bovendien op verschillende manieren geadministreerd. Maar deze data moet je wel op een uniforme manier aanleveren. Banken moeten daarom hun leninggegevens bewerken, koppelen en controleren.”

“Dit vereist verdere IT-investeringen. Nu willen banken het niet meer alleen doen en schakelen ze derden in om het voor hen te regelen. Een extra voordeel aan uitbesteding van IT is dat je deze kosten meer variabel maakt. Dit maakt je minder gevoelig voor de conjunctuur.“

“Bedrijven als Cognizant, Simcorp en Temenos, die IT-diensten leveren aan banken, gaan profiteren van de trend naar uitbesteding. En dit zijn nu precies de bedrijven die ik in mijn portefeuille van Robeco New World Financials heb.”
Lemmens somt de gevolgen van regelgeving op. “Regelgeving schept kansen voor beleggers. Vaak versterkt het de gevestigde orde, omdat het zorgt voor toetredingsdrempels. Maar het kan ook kansen scheppen voor nieuwe spelers zoals IT-bedrijven die diensten leveren aan de financiële sector en voor gespecialiseerde bedrijven die actief zijn in het betalingsverkeer.”

Track record Robeco New World Financials
De onderstaande tabel laat de nettorendementen zien van Robeco New World Financials Equities (in EUR) ten opzichte van de MSCI World Financials Index (Net Return).
Nettorendementen gebaseerd op Net Asset Value.
* januari en februari 2014


logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.
Deel deze pagina: