By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Pensioenbeleggers: actief beleggen nu rendementsverwachtingen laag zijn

21-01-2014 | Interview Beleggers in de pensioenwereld delen Robeco’s verwachting dat de gemiddelde rendementen de komende vijf jaar relatief laag zullen zijn. Daarom willen zij actief inspelen op veranderende marktomstandigheden en de kansen die nieuwe technologieën of thema’s bieden.

Dit bleek tijdens het jaarlijkse beleggingsevenement dat Robeco organiseerde voor professionele klanten, Robeco Live. Robeco presenteerde op 16 januari zijn vooruitzichten voor 2014 en verder. Daaruit blijkt dat de economische groei aantrekt, maar dat de rendementen achterblijven. Pensioenbeleggers kijken naar meer mogelijkheden voor een actieve tactische asset-allocatie en producten die bescherming bieden bij slechte marktomstandigheden.

Na afloop van Robeco Live zijn we in gesprek gegaan met twee bezoekers die werkzaam zijn in de pensioensector: Patrick Groenendijk, chief investment officer van Pensioenfonds Vervoer en Marcellino Kropman, directeur van Appolaris Pensioenbeheer, de pensioenuitvoerder van onder meer Pensioenfonds Medewerkers Apothekers.

We hoorden de visie van Robeco op het komende beleggingsjaar. Wat is in uw ogen het belangrijkste beleggingsthema in 2014?

Marcellino Kropman: “Voor ons is ‘keep it simple’ altijd een thema. Begrijp waar je in belegt. Maar specifiek voor 2014 speelt de vraag ‘waar valt nu nog het rendement te halen’. Ook vind ik dit jaar belangrijk hoe je met tegenvallers omgaat. We verwachten wel dat het gaat stijgen, maar als dat niet gebeurt, hoe ga je daar mee om. Ook kijken we dit jaar naar investeren in Nederland. Hoe kunnen we met de 1000 miljard euro aan pensioengeld die we met z’n allen hebben, en de 2 miljard die ons pensioenfonds heeft, een bijdrage leveren aan de groei in Nederland. Het is niet onze rol om dat te doen, want die is het zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Het is aan de beleggers, de Robeco’s van deze wereld, om ervoor te zorgen dat er producten in de markt gezet worden die de investeringen in Nederland stimuleren en tegelijkertijd pensioenfondsen een goed rendement bij een normaal risico bieden. Daar zoeken we wel naar. Als er een goed product ligt, zullen we er in investeren. NL Ondernemingsfonds kan daar een rol in spelen, maar naast risico versus rendement kijken we ook naar spreiding. We willen niet alle eieren in één mandje leggen.”

Patrick Groenendijk: “Als ik puur naar de ontwikkelingen op de financiële markten kijk, dus dit los zie van onze verplichtingen, dan is het vooral de vraag wanneer het feest weer over is. High yield heeft het de afgelopen vijf, zes jaar goed gedaan, de aandelenmarkten hebben een goed jaar achter de rug. Ik denk dat we dit jaar waarschijnlijk nog niet een kentering zullen zien, maar we komen wel steeds dichter bij dat punt. Ik verwacht een timing-gedreven markt. We moeten snel kunnen schakelen als de markten daar aanleiding toe geven.”

“Het is vooral de vraag wanneer het feest weer over is”

U kunt zich dus wel vinden in de visie van Robeco dat het verstandig is om nu vooral in de risicovollere categorieën te beleggen?

PG: “Ja, aandelen zijn aantrekkelijker dan vastrentende waarden. Qua regio’s kun je wel wat accenten aanbrengen. De opkomende markten vind ik nog steeds heel kwetsbaar. Ik verwacht bijvoorbeeld dat de groei in China gaat tegenvallen, mede doordat de VS het laatste jaar veel competitiever is geworden. De dollar is in waarde gedaald ten opzichte van de renminbi, waardoor Amerikaanse bedrijven hun productie terughalen. Amerika en Japan vind ik voor aandelenbeleggingen aantrekkelijker dan de opkomende markten en ook Europa.”

MK: “In een gespreide portefeuille moet je denk ik nog altijd beleggen in de opkomende markten. Ik zie met name goede kansen in Afrika, een continent dat een beetje vergeten is. Er is daar een hard groeiende middenklasse, er zijn daar enkele landen die het heel goed doen. Dat willen we nader bekijken.”

Artino Janssen noemde dat de wereldeconomie de komende vijf jaar aan kracht zal winnen, maar dat we rekening moeten houden met lagere beleggingsrendementen dan we gewend waren voor de financiële crisis. Deelt u die mening?

MK: “Ik deel de mening, maar we zitten technologisch gezien wel aan de vooravond van een aantal doorbraken. Denk aan nanotechnologie en aan [het nieuwe materiaal] grafeen, dat onder meer toepasbaar is in de ruimtevaart en bij de opslag van energie. Deze kunnen voor extra groei zorgen. Het lastige is dat je niet weet wanneer het gaat gebeuren, maar het gaat er aankomen. Belangrijk is ook de kracht van de massa. Doordat we met zo veel mensen met elkaar verbonden zijn, is de gebundelde innovatiekracht enorm. Zoals [Robeco-topman] Roderick Munsters aangaf, de economie beweegt in golven. Na ieder dal komt er een nieuwe top.”

“We zitten technologisch gezien aan de vooravond van een aantal doorbraken”

PG: “Over meerdere jaren bekeken zullen de beleggingsrendementen gemiddeld inderdaad tegenvallen, maar dat sluit niet uit dat we van jaar tot jaar forse uitslagen zullen zien. In zowel positieve als negatieve zin. In feite zitten we nu nog steeds in het proces van ‘deleveraging’, dat begon in 2007 met de subprime-crisis en de credit crunch. Dat proces kan wel tien of twintig jaar duren en zet inderdaad neerwaartse druk op de gemiddelde rendementen in de komende vijf jaar. Maar binnen die periode kan er ontzettend veel gebeuren.”

Hoe speelt u daar als pensioenfondsbelegger op in? Met een actief beleggingsbeleid?
PG: Voor een bedrijfspensioenfonds is dat wat lastig omdat we gebonden zijn aan de Z-score. In onze werkelijke allocatie naar beleggingscategorieën kunnen we daardoor niet te veel afwijken van het vastgelegde beleid. We proberen wel door het aanstellen van actieve vermogensbeheerders actief risico te nemen, maar dat is dan vooral op ‘stockpicking’-niveau en minder bij de keuzes met betrekking tot de beleggingscategorieën.”

Waarvoor ziet u het liefst beleggingsoplossingen aangereikt?
PG: “Ik zou wel meer middelen willen hebben om ook op dat laatste niveau, dat van de tactische asset-allocatie, in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Op dit moment is dat lastig implementeerbaar, ook ten aanzien van alle eisen die er zijn op het gebied van risicomanagement en transparantie. Daar zie ik voor ons eigen fonds en ook voor andere Nederlandse pensioenfondsen wel een uitdaging voor de komende jaren.

Verder zie ik voor partijen als Robeco kansen liggen bij alternatieve beleggingen. Daar zijn institutionele beleggers toch wat huiverig voor geworden, met name vanwege de strengere eisen vanuit de toezichthouder. Die terughoudendheid heeft ons, Nederlandse pensioenbeleggers, minder innovatief gemaakt. Ik denk dat een vermogensbeheerder op dit punt met goede oplossingen zou moeten komen, om deze markt beter toegankelijk te maken. Ik zie daar veel kansen, ook qua rendement, mits je daar het goede risicomanagement-framework en de juiste transparantie aan kunt koppelen.”

MK: “Om met Pete Goss [de zeezeiler die op het seminar een presentatie gaf] te spreken, we moeten met alle soorten weerstypen rekening houden. Als je een ALM-studie doet, wordt er gekeken naar verschillende scenario’s. Je kiest dan niet voor één scenario, maar je dekt je voor alle scenario’s in. Als pensioenfonds moet je voortdurend het roer vasthouden en tussen de stormen laveren. Er is geen product dat bij slecht weer zorgt voor een zonnetje en bij te warm weer voor een buitje. Maar als het er komt, zou dat wel helpen. De grote volatiliteit op de financiële markten is erg lastig als je als pensioenfonds voor je deelnemers voor een welvaartsvast pensioen wil zorgen.”
Deel deze pagina: