By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

'Nucleaire optie' van algehele kwantitatieve verruiming in de eurozone onwaarschijnlijk

12-06-2014 | Vooruitblik | Léon Cornelissen De ECB heeft nu niet meer de 'nucleaire optie' van algehele kwantitatieve verruiming nodig dankzij de terugkerende groei in de eurozone, maar laat de deur wel open staan, zegt Robeco’s Chief Economist.

In het kort

  • Deflatie onwaarschijnlijk nu de economie aantrekt 
  • Sterke euro reden voor beleidsveranderingen 
  • ECB gaat eigen inflatiedoelstelling missen 
  • Fiscale oplossingen zouden meer effect hebben

De economie in de eurozone, die langdurig in de problemen zat, is inmiddels zo sterk verbeterd dat er binnenkort een einde komt aan de gehate bezuinigingen, gelooft Léon Cornelissen. Volgens hem verdwijnt de dreiging van deflatie – die het herstel serieus zou ondermijnen – dankzij betere groeicijfers.

Nu deze twee problemen onder controle zijn, wordt de zeer sterke euro ironisch genoeg mogelijk de grootste vijand van de ECB, zegt Cornelissen. Een sterke munt is een probleem, want die zorgt ervoor dat de export duurder wordt en de import goedkoper. En dat heeft een dubbel effect. Ten eerste is het ongunstig voor exporteurs in de eurozone, wat een bedreiging vormt voor het herstel. En ten tweede werkt het desinflatie in de hand, omdat geïmporteerde goederen relatief minder duur worden.

“Met een geleidelijk aantrekkende economie is deflatie onwaarschijnlijk. En als we er toch mee te maken krijgen, is het waarschijnlijk maar tijdelijk”, zegt Cornelissen. “De beleidsmix in de eurozone verandert ook. De bezuinigingen lopen op hun einde, wat het herstel verder zal ondersteunen.”

De nieuwe rentetarieven in de eurozone:

3-kaders-10-juni-2014-ned.jpg

Terughoudend met algehele kwantitatieve verruiming
Door de recente sterke economische cijfers in de eurozone is de ECB mogelijk terughoudend om te ver te gaan met kwantitatieve verruiming. De vorige week aangekondigde stimuleringsmaatregelen – een verlaging van de basisrente, een negatieve depositorente en milde herfinancieringsprogramma's – werden goed ontvangen door beleggers.

“De ECB heeft geen programma aangekondigd met algehele kwantitatieve verruiming – wat echt voor een schokeffect zou hebben gezorgd – maar laat de deur wel open staan”, zegt Cornelissen. “Toch heeft de ECB herhaaldelijk aangegeven niet blij te zijn met de sterke euro en dat was dan ook een duidelijke reden voor de recente beleidsveranderingen.”

Volgens hem is het goed mogelijk dat de euro gaat verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar, want de Amerikaanse economie doet het nu veel beter na een zwak begin van het jaar. De ISM Manufacturing Index kwam in mei uit op 55,4 (een cijfer boven de 50 duidt op economische groei), wat betekent dat het afbouwen van obligatieaankopen door de Amerikaanse centrale bank op koers blijft.

“Nu de Amerikaanse economie een sterk herstel laat zien na een ongebruikelijk zwak eerste kwartaal vanwege het slechte weer, kunnen we geruchten verwachten over wanneer de rente in de VS voor het eerst weer wordt verhoogd. De dollar zal dan aan kracht winnen”, aldus Cornelissen.

'De sterke euro was een duidelijke reden voor de recente beleidsveranderingen'

Missen inflatiedoelstellingen over het hoofd gezien
Toch moeten beleggers de mogelijkheid van toekomstige kwantitatieve verruiming in Europa niet uitsluiten. De ECB deed tijdens de renteaankondiging op 5 juni namelijk een voorspelling die de markt mogelijk over het hoofd heeft gezien, zegt Cornelissen. De centrale bank gaf terloops toe dat de eigen inflatiedoelstellingen niet worden gehaald, want de bank verwacht dat de inflatie eind 2016 uitkomt op 1,5%.

“De doelstelling van de ECB is 1,75%, dus de centrale bank geeft hier expliciet toe dat het mandaat voor zijn eigen voorspelling niet wordt gehaald”, zegt Cornelissen. “Dit schept een opvallend precedent. En het wijst duidelijk op een pad richting verdere verruiming, in dit geval (onvermijdelijke) algehele kwantitatieve verruiming”, zegt hij. “Toch denken wij dat een beleidsverandering richting algehele kwantitatieve verruiming onwaarschijnlijk is.”

“Al met al zijn de maatregelen van de ECB een kleine ‘boost’ voor risicovolle beleggingen. Je zou kunnen zeggen dat de aandacht te veel gericht is op het monetaire beleid en dat echte economische vooruitgang veel gemakkelijker te bereiken is via fiscaal beleid. Maar voor beleggers is het een geruststellende gedachte dat de ECB bereid is tot kwantitatieve verruiming, mocht dat nodig zijn.”

Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals