By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Meer diversificatie met Emerging Credits

20-06-2014 | Visie | Reinout Schapers Het begin van de 21e eeuw werd gekenmerkt door een sterke toename van wereldwijde handel, verplaatsing van productie van ontwikkelde naar opkomende landen en een ongekende vraag naar grondstoffen. Dit heeft geleid tot een periode van meer dan tien jaar van ononderbroken economische groei in opkomende landen.

Toenemende financieringsbehoefte
Door significante welvaartsgroei en toegenomen sociale zekerheid in opkomende markten zijn huishoudens meer gaan consumeren en ook gebruik gaan maken van krediet. Vaak gaat het hier om korte leningen om bijvoorbeeld huishoudelijke goederen of een auto te kopen. Maar ook steeds vaker ontstaat er een markt voor hypotheken en langlopende leningen. Om het aanbod te laten meegroeien met de vraag naar goederen en diensten zijn bedrijven gaan investeren in productiecapaciteit, infrastructuur en vastgoed. Hierdoor is ook bij bedrijven de vraag naar leningen structureel toegenomen in de afgelopen jaren.

Deze snelle groei van bedrijfsleningen en consumentenleningen heeft ervoor gezorgd dat de totale schuld van opkomende landen nu meer gespreid is tussen de private en publieke sector. De schuld van de publieke sector is namelijk veel minder snel gegroeid. Deze economische ontwikkelingen zijn een stimulans geweest voor de ontwikkeling van kapitaalmarkten.

Kapitaalmarkten voor opkomende markten worden snel volwassen
Eind vorige eeuw konden overheden van opkomende landen vrijwel alleen maar lenen in harde valuta zoals de dollar of de euro. Door de toegenomen stabiliteit in de afgelopen jaren zijn beleggers steeds vaker bereid in lokale valuta geld te lenen aan overheden.

De opkomst van een markt voor bedrijfsobligaties is de volgende stap. De markt voor bedrijfsobligaties uit opkomende landen ontwikkelt zich razendsnel. De markt is in de afgelopen vijf jaar gegroeid van USD 340 miljard tot meer dan USD 1,4 biljoen vandaag1. Daarmee is deze beleggingscategorie al groter dan bijvoorbeeld de Amerikaanse high yield-markt.

Aanvankelijk werd de creditmarkt gedomineerd door grote staatsbedrijven in specifieke sectoren zoals olie en gas of banken. De afgelopen jaren is er echter meer diversificatie ontstaan met bedrijven uit consumentensectoren zoals IT of retail. Ook de trend in kredietwaardigheid is positief geweest. In 2014 heeft ongeveer 70 procent van de emitterende bedrijven een investment grade rating.

De dynamiek van emerging credits
Door een ongekende beschikbaarheid van internationaal kapitaal en de groeiende vraag naar leningen zien steeds meer bedrijven de voordelen van het opbouwen van langetermijnrelaties met beleggers. Bedrijven zijn steeds vaker bereid om hun rapportagestandaard en governance aan te passen aan de wensen van westerse beleggers om toegang te krijgen tot internationaal kapitaal.

Door de grote aanwas van ‘nieuwe’ bedrijven is de emerging creditmarkt ‘under-researched’. Dit biedt volop mogelijkheden voor beleggers. Dat dit segment ‘under-researched’ is, betekent ook extra kansen voor actieve managers als Robeco, om zich te bewijzen in het behalen van outperformance. Er is echter ook een keerzijde. Lang niet alle bedrijven zijn fundamenteel even gezond en in sommige gevallen worden beleggers onvoldoende beschermd. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. Niet alleen het bedrijf of het land zelf moet zorgvuldig geanalyseerd worden. Juist de invloed van een land op een bedrijf en het belang van een bedrijf voor een land zijn belangrijke criteria. Hierbij moet enerzijds gedacht worden aan bijvoorbeeld de invloed van overheidsbemoeienis, corruptie of wetgeving op een bedrijf. Of anderzijds het belang van een bedrijf als bijvoorbeeld energieleverancier aan een land. Door bedrijven wereldwijd binnen een sector te vergelijken en landenrisico mee te nemen in de analyse kan de kwaliteit van ieder bedrijf in perspectief worden geplaatst.

Kansen voor institutionele beleggers
Bedrijfsobligaties uit opkomende landen bieden de mogelijkheid om direct toegang te krijgen tot thema’s zoals ‘de opkomende consument’ zonder de volatiliteit van aandelen of valuta’s. Bovendien biedt deze nieuwe markt de mogelijkheid meer diversificatie aan te brengen in een beleggingsportefeuille. Economische cycli van opkomende landen zijn vaak anders dan die in Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast biedt deze markt een groot aantal nieuwe bedrijven om in te beleggen. Het is dan ook niet vreemd dat beleggers in toenemende mate naar deze markt kijken. Robeco besloot in 2011 om naast haar emerging aandelenstrategieën ook expertise op te bouwen in bedrijfsobligaties uit opkomende economieën.

Robeco Emerging Credits
Robeco beheert het fonds Robeco Emerging Credits op basis van een total return-benadering. Dit is een fonds dat zich specifiek richt op bedrijfsobligaties uit opkomende landen. We bieden institutionele beleggers natuurlijk ook de mogelijkheid om via een mandaatstructuur deel te nemen in deze snel ontwikkelende beleggingscategorie.


1 Bron: JP Morgan Emerging Markets Reference Presentation March 2014

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.