By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Impact onrust Oekraïne vooralsnog beperkt

04-03-2014 | Visie | Frank Reynaerts, Léon Cornelissen Verdere escalatie van de situatie in Oekraïne is niet heel waarschijnlijk. De invloed van de onrust op de financiële markten zal daardoor waarschijnlijk beperkt blijven. Léon Cornelissen en Frank Reynaerts lichten dit toe, maar wijzen ook op de onzekerheden rond dit scenario.

De militaire interventie van Rusland op de Krim leidde in eerste instantie tot een scherpe reactie op de financiële markten. Aandelenbeurzen daalden wereldwijd met enkele procenten, de rente op veilig geachte Treasuries en Bunds daalde en de prijzen van olie en goud liepen op. De valuta’s van Oekraïne, Rusland en Polen stonden onder druk. Maar één dag later lijken marktpartijen alweer deels over de schrik heen, met in grote lijnen tegengestelde marktbewegingen als op maandag. Léon Cornelissen, chief economist, en Frank Reynaerts, senior portfoliomanager emerging debt, verwachten dat de crisis geen langdurige impact zal hebben op de financiële markten, maar zien ook de risico’s rond dit scenario.

Verdere escalatie niet waarschijnlijk
Reynaerts: “Verdere escalatie is niet erg waarschijnlijk. Rusland wil de Krim niet opgeven, maar dit hoeft nog niet te leiden tot militair geweld. Oekraïne kan geen vuist maken tegen deze bezetting. Bovendien zijn beide partijen niet gebaat bij een militair conflict en zullen zij daarom niet snel naar de wapens grijpen.” Cornelissen beaamt dit en wijst op de uitspraak van Poetin dat Rusland niet denkt aan annexatie van Oekraïens grondgebied. “De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Poetin wil voorkomen dat Oekraïne verder afdrijft naar het Westen. Het land is voor de Russen vele malen belangrijker dan het voor de Europese Unie ook maar kan zijn, maar een gewapend conflict zal Poetin uit de weg gaan.”

Alternatief scenario
Een risico is in de ogen van Reynaerts dat in Oost-Oekraïne de vlam in de pan slaat. “Het is voor een deel koffiedik kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Maar als de Russisch sprekende bevolking in het oosten van het land zich niet wil voegen naar de niet democratisch gekozen regering in Kiev, kan de situatie alsnog uit de hand lopen.” Als er een oorlog komt tussen beide landen, bijvoorbeeld omdat de Oekraïense regering een afscheiding van het oosten wil voorkomen en Rusland ook daar intervenieert, zullen de markten alsnog gedurende een lange termijn beïnvloed raken door het conflict.

Boycot niet in belang van Rusland én Europa
Datzelfde geldt voor een eventuele boycot van Rusland als maatregel door de westerse landen. Reynaerts: “Een uitgebreide handelsboycot zou zeer negatief zijn voor Rusland. Het land importeert veel voedingsmiddelen uit West-Europa. Daarnaast is het voor zijn inkomsten sterk afhankelijk van de uitvoer van gas. Maar ook voor West-Europa is het ongunstig. Duurdere energie en minder handel met Rusland zou het toch al fragiele economisch herstel in gevaar brengen.” Cornelissen denkt dan ook dat het bij diplomatieke stappen zal blijven. “Rusland wordt dan waarschijnlijk voor langere tijd uit de G8 geweerd en mogelijk worden er banktegoeden bevroren. Dat zal de Russische elite hard raken. Ook dat maakt het dus onwaarschijnlijk dat Rusland de situatie laat escaleren.”

Vooralsnog geen wijziging beleggingsbeleid
Als de situatie niet verder escaleert is er volgens Cornelissen geen reden om de tactische asset-allocatie te wijzigen. “Zolang de conjuncturele ontwikkeling in Europa en de VS en de winstontwikkeling in het internationale bedrijfsleven niet worden beïnvloed door deze onrust hoef je de wegingen niet aan te passen. Een eventuele ‘default’ van de financieel zwakke Oekraïense overheid ziet Cornelissen evenmin als een groot gevaar. “Dat zal in de eerste plaats gezien worden als een voor dat land specifiek probleem. Dit zal geen uitstralingseffecten hebben naar andere landen. Vergeet niet dat Oekraïne er economisch niet veel toe doet. Het is ongeveer een vijfde van de Nederlandse economie.”

Reynaerts: “Obligaties uit opkomende landen zijn minder in trek sinds de Amerikaanse Federal Reserve is begonnen met een afbouw van de obligatieaankopen. Daardoor is deze markt wel gevoelig. Maar de uitspraken van Fed-bestuurders in mei hierover hadden veel meer invloed op de koersen van ‘emerging market debt’ dan de huidige onrust in Oekraïne.”

Staartrisico
Ondanks deze relativerende woorden houden Cornelissen en Reynaerts een vinger aan de pols. Het alternatieve scenario van een verdere escalatie zal volgens hen wel impact hebben op het beleggingsbeleid. Cornelissen: “Ik verwacht dat beleggers dan voor langere tijd in de ‘risk-off-modus zullen schieten. Dat betekent neerwaartse druk op de aandelenkoersen, een trek richting veilige havens als staatsobligaties in de VS en Duitsland en afnemende belangstelling voor de risicovollere obligatiecategorieën zoals high yield en emerging market debt.” Reynaerts: “Het is onwaarschijnlijk dat dan alleen obligaties uit Oost-Europa zullen worden geraakt. Beleggers maken dan geen sterk onderscheid, dus ook leningen uit Latijns-Amerika en Azië zullen dan minder in trek zijn. De grootste reactie mag je dan echter wel verwachten op de Russische obligatiemarkt.” Vooralsnog is dit een minder waarschijnlijk scenario, maar Cornelissen en Reynaerts houden er in hun achterhoofd wel rekening mee. Cornelissen: “Zie het als een staartrisico. De kans is klein, maar als het gebeurt heeft het grote invloed.”

Reynaerts noemt ook de kans op een depreciatie van de roebel als een risico voor obligatiebeleggingen in Rusland. “Als je belegt in Russische staatsobligaties of in leningen van bedrijven die min of meer gedekt zijn door de staat, loop je weinig risico op wanbetaling. Maar de ontwikkeling van de roebel is wel een risicofactor. Aan de andere kant is het duidelijk dat de Russische centrale bank een sterke waardedaling van de roebel zal tegengaan. Door middel van interventies op de valutamarkt gaat de centrale bank al te grote fluctuaties van de munt tegenover een mandje van euro en dollar tegen.”Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:

Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist