By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Avoid the value trap with global equities

Ga niet op zoek naar koopjes bij wereldwijde aandelen

22-04-2014 | Visie | Chris Hart Beleggers in aandelenmarkten die een recordniveau bereikt hebben, moeten niet op zoek gaan naar koopjes, stelt winnend fondsmanager Chris Hart.

  • Aandelen zijn niet goedkoop meer
  • Kijk niet alleen naar momentum
  • Kansen in mid- en largecaps
  • Houd vast aan beleggingsprincipes
  • Pas op voor zeepbellen in de markt

Fondsmanager Hart waarschuwt dat het jagen op bedrijven die naar verwachting hogere groei zullen realiseren, kan leiden tot het betalen van een te hoge prijs voor aandelen die toch al duur zijn.

In plaats daarvan kiest Hart voor een meer gedisciplineerde benadering op basis van het zoeken naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun peers. Dit voorkomt dat je alleen naar momentum kijkt, naar bedrijven die wel kunnen groeien, maar waarvan het potentieel al grotendeels is ingeprijsd.
Voor verzekeraars geldt volgens hem hetzelfde. De Europese verzekeringssector heeft te maken met de invoering van Solvency II. Deze Europese richtlijn heeft als doel dat verzekeraars voldoende kapitaal achter de hand hebben. “Het afdekken van lang-levenrisico is in Nederland duurder dan in andere landen vanwege de hoge kapitaaleisen van toezichthouders.”

“Een nadeel van de situatie waar we in zitten, een opgaande markt in combinatie met lage economische groei, is dat beleggers jagen op groei – en dan soms tegen een prijs die we daar eigenlijk niet voor moeten willen betalen,” zegt Hart, manager van het Robeco-fonds Boston Partners Global Premium Equities.

‘Een nadeel van de opgaande markt is dat beleggers op groei jagen’

“De markt betaalt op dit moment veel voor momentum, omzetgroei en winstgroei. Wereldwijd lijken smallcapaandelen (onder USD 2 miljoen) wat aan de dure kant. Onze portefeuille bevat op dit moment het kleinste percentage smallcaps van de afgelopen zes jaar. Wij denken dat er nu meer kansen liggen in het mid- en largecapsegment."

Hart is zo bedreven in het vinden van de beste aandelen, dat hij met zijn fonds negen maal de Morningstar Award heeft gewonnen in Europa. Dat zijn fonds consequent beter scoort dan de benchmark, is volgens hem te danken aan de strikte naleving van wat hij het driecirkelsbeleid noemt. Dit richt zich op bedrijven met een lage waardering (zowel historisch als ten opzichte van peers), een positief momentum (het potentieel om te groeien) en goede fundamentals (het potentieel om vrije cashflow te genereren).


Het driecirkelsbeleid. Bron: Robeco

Verschil, verschil, verschil

“Waar we in feite naar op zoek zijn, is die ongelijkheid, dat verschil tussen waardering en fundamentals, en de winst,” vertelt Hart. “In de afgelopen vijf, zes jaar waren er hele clusters kansen op sectorniveau – meestal namen die goedkoop waren. Maar op dit moment vinden we dat soort clusters niet meer, alleen losse namen." “Bijvoorbeeld de reclamewereld. Die was een tijdje ondergewaardeerd. We vonden dan in de sector altijd wel een paar namen die interessant leken. Maar op dit moment is dat er maar één. Dat komt meer nog dan voorheen door het maken van veilige keuzes, met waar we ons in de markt bevinden en waar de markt voor wil betalen."

“Omdat we gedisciplineerd zijn in onze toepassing van de drie cirkels en het beleggingsproces, zal de portefeuille altijd een voorkeur hebben voor kwaliteit en altijd bestaan uit bedrijven met een winstmomentum dat boven de markt ligt, met ondersteuning vanuit de waardering.”

En juist die discipline is essentieel. “We gaan die niet overboord gooien om op momentum te jagen en onze waarderingscriteria op te geven”, zegt Hart. “De portefeuille is veel meer waardegericht geworden. Het niveau van de relatieve waardering ten opzichte van het universum waar wij ons op richten, is zelden zo hoog geweest."De MSCI Wereldindex heeft de afgelopen maanden gepiekt. Bron: Bloomberg.

Knel door de bel
Het enige wat Hart 's nachts wakker houdt, is de kans op een zeepbel in een toch al dure markt. “Ik maak me zorgen om twee zaken – dat de markt buitensporige bedragen gaat betalen voor omzet- of winstgroei, of het minder goed te bevatten scenario dat de hele markt in een zeepbelfase terechtkomt en dan compleet ineenstort.”

“Achteraf kun je zeepbellen altijd makkelijk herkennen. Mochten we wel met een climax of een correctie in de markt te maken krijgen, dan verwacht ik niet dat het iets zal zijn als Lehman. Maar we zien wel wat ontwikkelingen die niet zo positief zijn. Mijn zorg is dat de markt gaat dalen vanwege een speculatief karakter of omdat beleggers te veel betalen voor groei."

Dit kan problemen opleveren voor fondsen die het moeten hebben van het verslaan van de benchmark om relatieve outperformance te realiseren in plaats van alleen absoluut rendement. En het fonds van Hart valt in deze categorie. Veel managers proberen die outperformance te bereiken door op groeiaandelen te jagen in de hoop dat deze het beter zullen doen dan het gemiddelde van de index.

“Dit type markt is zeer speculatief. Het verband tussen een redelijke waardering en de groei is verdwenen. Hier maak ik me wel enigszins zorgen over. Het resultaat van een fonds kan achterblijven als die speculatieve namen gedurende een bepaalde periode niet in de portefeuille zitten, zelfs al is er geen goede reden voor de stijging van de aandelenkoersen."

"Maar wij doen niet mee aan dit kuddegedrag. Wij houden vast aan het proces waarin we veilige keuzes maken voor namen die ook op lange termijn koersgroei kunnen realiseren op basis van hun fundamentals. Als je gedisciplineerd genoeg bent, kun je de winnaars vinden."

‘Mijn zorg is dat de markt gaat dalen vanwege een speculatief karakter’

Farma en volwassen technologie bieden kansen
Zo nu en dan levert het fundamentele bottom-uponderzoek door Robeco Boston Partners binnen een bepaalde sector veel kansrijke namen op. Een goed voorbeeld daarvan is de farmaceutische industrie. "Hier waren de aandelenkoersen losgeraakt van de vooruitzichten van de bedrijven," aldus Hart.

“We hebben al enige tijd een overweging in farmaceutische bedrijven. Iedereen wist dat de patent cliff eraan kwam voor de grote geneesmiddelenfabrikanten. Dat hun bestverkopende producten generiek zouden worden en dat iedereen die zou kunnen produceren.”

"Maar we hebben eens gekeken naar die grote farmanamen, naar de hoeveelheid vrije cashflow die ze genereerden en de waardering die aan ze was gekoppeld. Toen bleek dat ze heel vaak geprijsd waren alsof ze over tien jaar op de fles zouden gaan."

"Wij zagen dat deze farmabedrijven over heel veel mogelijkheden beschikten om de sector nieuw leven in te blazen. Wij konden nauwelijks geloven dat de wetenschappers binnen die bedrijven de komende jaren niet met een nieuwe ronde medicijnen zouden komen."

“En dat denken we nog steeds. Ze zijn niet meer zo goedkoop als ze waren, maar we zien dat ze heel veel nieuwe producten ontwikkelen die de komende jaren op de markt zullen komen. Wij vinden dus nog steeds dat farma een heel gunstig risico/rendementsprofiel heeft."

Chris Hart

Manager van Robeco Boston Partners Global Premium Equities
Deel deze pagina:


Auteur

Chris Hart
Manager van Robeco Boston Partners Global Premium Equities


Meer informatie

Global Premium strategie wint prijzen:

Robeco BP Global Premium Equities